Herren har sin glädje i dem som vördar honom, som hoppas på hans nåd.
Psaltaren 147:11

Världen idag

Är covid-19-vaccin till nytta eller till skada för barn? Det råder det delade meningar om bland läkare. Foto: Bertil Ericson / TT

Kritik mot barnvaccinationer tillbakavisas av barnläkare

Att vaccinera barn från tolv års ålder är inte fel. Det skriver Josef Milerad, ordföranden för Svenska skolläkarföreningen, apropå att 24 läkare nyligen riktade kritik mot barnvaccinationerna.

Nyheter · Publicerad 07:00, 15 okt 2021

Nyligen skrev 24 läkare en debattartikel i Läkartidningen, där de argumenterade mot vaccinationen av barn från tolv års ålder. Som Världen idag rapporterat är debattörerna bland annat kritiska mot att Svenska barnläkarföreningen, Svenska skolläkarföreningen och Smittskyddsläkarföreningen förordar att ”100 000-tals friska barn” i Sverige ska vaccineras mot ”en sjukdom som hos de flesta bara ger lindriga symtom eller är asymtomatisk”. Risken att dö i covid-19 hos barn är i princip obefintlig, skriver artikelförfattarna.

De framför en rad argument mot vaccination av åldersgruppen, som nu fått mothugg av ordföranden för Svenska skolläkarföreningen, Josef Milerad, barnläkare och docent i pediatrik.

Milerad anser att artikeln av de 24 läkarna innehåller många felcitat, missuppfattningar och påståenden som saknar belägg. Han tar upp tre exempel.

Det första exemplet gäller antalet fall av hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation, som oroar de debatterande läkarna. Milerad håller med om att detta måste tas på allvar, men pekar på att fallen är relativt lindriga och sällsynta.

Han jämför med data från USA:s folkhälsomyndighet, CDC, där förekomsten av hjärtmuskelinflammation var sex gånger högre bland ovaccinerade pojkar mellan 12 och 17 år som varit sjuka i covid-19 än bland dem som vaccinerats.

Milerads slutsats är att det säkrast att vaccinera sig om man vill undvika denna åkomma i samband med covid-19.

Det andra exemplet gäller MIS-C, en sällsynt men allvarlig immunologisk sjukdom som barnvaccinförespråkarna menar kan följa på covid-19. Enligt de 24 debattörerna är orsaken till sjukdomen okänd, men Milerad menar att sambandet med covid-19 är väl belagt av bland andra WHO.

Till sist tar Milerad upp läkarnas påpekande att samtliga coronavacciner endast har ett villkorat godkännande.

”Det vaccin som är aktuellt för unga i Sverige (Pfizer/Biontechs Comirnaty) är godkänt av FDA (USA:s läkemedelsmyndighet) sedan 23 augusti 2021”, skriver han.

Slutligen nämner Milerad Svenska skolläkarföreningens bedömning att en vaccination av alla svenska barn mellan 12 och 16 år skulle förhindra cirka 110 sjukhusinläggningar, 35 intensivvårdsfall och ett dödsfall bland dessa barn.

De 24 läkarna svarar på Milerads kritik i en slutreplik. De ifrågasätter de data som Milerad stödjer sig på när han skriver att barn som insjuknat i covid-19 drabbas av hjärmuskelinflammation i högre utsträckning än vaccinerade. Den artikel Milerad hänvisar till har ännu inte blivit granskad eller publicerad i någon vetenskaplig tidskrift, påpekar de.

”Om ett beslut ska fattas med stöd av denna studie får man åtminstone vänta tills den blivit publicerad.”

När det gäller sambandet mellan MIS-C och covid-19, citerar debattörerna den text från WHO som Milerad hänvisar till: ”den initiala hypotesen är att detta syndrom kan vara relaterat till covid-19”.

”Man vet inte. Det är inte belagt över huvud taget”, skriver debattörerna.

Milerads hänvisning till den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, ifrågasätts av läkarna, som konstaterar att Pfizers vaccin bara är villkorat godkänt av FDA för 12–15 åringar och att vaccinet fortfarande är villkorat godkänt av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för alla åldersgrupper.

”Läsaren kan själv avgöra vems påståenden som saknar belägg och vem som missuppfattat vad”, skriver läkarna.

Stigmatisering av Polen drivs av ideologiska särintressen

Ledare EU-kommissionen fortsätter att rasa mot medlemslandet Polen som anses bryta mot grundläggande... lördag 27/11 00:10

Första Advent en kontrast till politiskt kaos

Ledare Veckan mellan Domsöndagen och Första Advent, alltså vid skiftet från ett gammalt kyrkoår till ett... lördag 27/11 00:00

Tomas Sjödins författarskap prisas igen

Kultur. Författaren och pastorn Tomas Sjödin har tilldelats året Birger Norman-pris.   Priset vill... lördag 27/11 18:00

Oklart vem som bär skulden för regeringskollapsen

Hade Magdalena Andersson (S) kännedom om att Miljöpartiet kunde lämna regeringen om... lördag 27/11 14:00

Mission på sociala medier i en onådd folkgrupp

Missionsglimten Det plingar till i min telefon. Ett meddelande kommer in på en säker chatt-app från en medarbetare... lördag 27/11 00:00

Hela havet stormar i riksdagen efter den historiska onsdagen

Ledare Hela havet stormar. Så beskrev Sveriges radios Tomas Ramberg situationen efter att MP deklarerat... fredag 26/11 00:10

Senaste nytt

    Därför terrorstämplade Israel sex så kallade ”humanitära” organisationer

    Israelkommentar I oktober terrorstämplade Israel sex humanitära icke-statliga organisationer, så kallade NGO:s....
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier