Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Representhusets talman Nancy Pelosi talar om den jämställdhetslag, Equality Act, som antogs av ledamöterna förra torsdagen. Många republikaner och företrädare för trossamfund är oroliga för att lagen kommer att sätta religionsfriheten ur spel. Foto: Jacquelyn Martin/AP/TT

Kristna oroliga att förlora sin frihet efter beslut i kongressen

En kristen konditor eller florist kan tvingas sälja arrangemang för samkönade bröllop och en kristen adoptionsbyrå kan inte längre välja bort samkönade par som föräldrar.

Detta befaras av många bli följden av den nya lag, Equality Act, som nu har godkänts av kongressens ena kammare i USA.

Nyheter · Publicerad 13:00, 3 mar 2021

Lagen stöddes av samtliga demokrater och tre republikaner i representanthuset, vilket gav röstsiffrorna 224 för och 206 emot.

Hittills har den stött på patrull i senaten, där ett godkännande skulle kräva att tio republikanska senatorer röstar mot sitt parti. Det är något som många håller för otroligt.

Men om lagstiftningen går igenom skulle samtliga delstater i USA – inte bara de 21 som redan har en sådan lagstiftning – förbjudas att diskriminera personer utifrån deras sexualitet eller könsidentitet på en lång rad områden, såsom bostads-, arbets- och finansmarknaden, inom utbildning och tjänster.

Vidare skulle det framöver bli svårare att invända mot lagar som man anser inkräkta på samvets- och religionsfrihet genom att hänvisa till religionsfrihetslagen från 1993.

Equality Act bygger på en medborgarrättslag från 1964, Civil Rights Act, och påverkas av en dom i Högsta domstolen från förra året. Domen slog fast att skyddet mot diskriminering utifrån kön även omfattade diskriminering mot homosexuella och transsexuella.

Flera trosamfund har protesterat mot lagförslaget, som de ser som ett hot mot organisationer och individer som vill kunna leva och agera till exempel utifrån en traditionell syn på äktenskapet eller en biologisk definition av könstillhörighet.

I ett brev till kongressen varnar USA:s katolska biskopskonferensen för att Equality Act skulle införa ”nya och splittrande synpunkter på kön, på individer och organisationer [...] och felaktigt presentera kön som en social konstruktion”, skriver Vatican News svenskspråkiga tjänst.

Lagen, menar de, skulle tvinga människor och organisationer att tala och agera till stöd för könskorrigerande behandling också när det det strider mot deras professionella bedömning.

Biskoparna betonar också att jämställdhetslagen kan tvinga flickor och kvinnor att tävla mot pojkar och män som ”påstår sig identifiera sig som kvinnor” i sport, samt dela omklädningsrum och duschutrymmen med dem. Den kan också vidga regeringens definition av offentliga platser till att inkludera religiösa, och tvinga dem att tillåta verksamheter som strider mot deras tro.

Som en motvikt mot Equality Act har en republikansk ledamot av representanthuset, Chris Stewart, lagt fram ett förslag till lagstiftning som skulle förbjuda diskriminering av hbtq-personer, men utöka möjligheterna för undantag för till exempel kristna organisationer. Lagförslaget heter Rättvisa för alla (Fairness for All Act).

Tusen poliser till räcker inte för att hindra ungdomsbrottslighet

Ledare En ny studie från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att unga som döms för rån eller våld mot... lördag 17/4 00:10

KD vill förebygga brott genom stärkta familjer

Politik. Ett förstatligande av sjukvården var första prioritet när Kristdemokraternas partiledare talade på... lördag 17/4 08:00

Att förlåta betyder inte att jag säger att det som hände var okej.

Ungkrönika Jag sitter och lyssnar på min vän på andra sidan träbordet. Hon beskriver hur hennes hjärta har... lördag 17/4 00:00

Israel allt populärare i Europa – men håller trenden?

Israelkommentar Den framgångsrika vaccinerings­kampanjen i Israel och de förbättrade relationerna till arab­världen...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier