Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, den som vinner själar är vis.
Ordspråksboken 11:30

Världen idag

Kristna organisationer får ta del av 262 miljoner

Fjorton kristna aktörer finns med bland de 109 barn- och ungdomsorganisationer som i år får dela på 262 miljoner kronor i statliga medel genom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Bland dem finns Salt, SAU, Credo och Krik.

Nyheter · Publicerad 16:20, 27 jan 2021

I summan ingår de årliga 50 miljoner kronor som regeringen beslutat om, och som är en förstärkning av statsbidraget fram till 2022 på grund av pandemin. Också förra året delade MUCF ut 262 miljoner kronor, inklusive 50 miljoner kronor i extra statsbidrag .

– Det är oerhört glädjande och betydelsefullt att regeringen gör den här extra satsningen på barn- och ungdomsorganisationer. Vi vet att flera organisationers ekonomi har påverkats negativt under 2020 och att de fått ställa om och ställa in verksamhet, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg enligt ett pressmeddelande.

Av 123 sökande beviljas 109 barn- och ungdomsorganisationer bidrag i år.

De 14 kristna organisationer som fick medel är Credo, EFK Ungs bidragsspår, Equmenia, Krik – Kristen Idrottskontakt, Ny Generation, Pingst ung, Reach, Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker, Salt – barn och unga i EFS, Serbisk-ortodoxa ungdomsförbundet, Svenska Alliansmissionens Ungdom (SAU), Svenska Kyrkans Unga, Syrisk-ortodoxa kyrkans ungdomsförbund och Syrisk-ortodoxa ungdomsförbundet.

Störst anslag bland dessa fick Equmenia, med drygt 4,1 miljoner kronor.

Anslag till kristna barn- och ungdomsorganisationer 2021

Credo: 1,4 miljoner

EFK Ungs bidragsspår: 1,8 miljoner

Equmenia: 4,1 miljoner

Krik: 2,6 miljoner

Ny Generation: 2,9 miljoner

Pingst ung: 4 miljoner

Reach: 1,4 miljoner

Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker: 1,7 miljoner

Salt: 2,3 miljoner

Serbisk-ortodoxa ungdomsförbundet: 1,4 miljoner

Svenska Alliansmissionens Ungdom: 1,9 miljoner

Svenska Kyrkans Unga: 3,5 miljoner

Syrisk-ortodoxa kyrkans ungdomsförbund: 1,9 miljoner

Syrisk-ortodoxa ungdomsförbundet: 1,7 miljoner kronor

Stoppa alla svenska skattepengar som göder det palestinska hatet

Gästledare Itamar Marcus, grundaren av organisationen Palestinian Media Watch, som granskar det som sägs i... tisdag 21/3 00:10

Mycket snack och lite verkstad tycker SLU-forskaren

Yrkesfiske. ”Bara ord och ingen handling”, det är SLU-forskaren Sven Gunnar Lunneryds krassa sammanfattning av... tisdag 21/3 14:50

Ta emot Guds vapenrustning

Bönekrönika Gud är alltid och alltigenom god. Djävulen är alltid och alltigenom ond. Jesus kom för att vi... tisdag 21/3 00:00