Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.
Psaltaren 121:7-8

Världen idag

Kristna inspirerades att ta med sig Jesus in i vardagslivet

En krisande församling i Sydafrika började växa explosionsartat när Alan Platt tog över som pastor.

– Församlingen inspirerades av tanken att de var och en representerade Guds rike i sina dagliga uppgifter i vardagen, sa Platt när han på lördagen besökte en inspirationsdag på New Life i Stockholm.

Nyheter · Publicerad 07:00, 23 okt 2022

Alan Platt är grundare av Global City Changers, en rörelse som i dag är verksam i 21 länder. Visionen är att mobilisera kristna att i sin vardag leva ut sin tro och förmedla Guds härlighet så att det påverkar samhället.

– Gud använder sitt folk för att synliggöra sitt rike i alla delar av samhället. Om varje troende tar emot trons gåva, som sträcker sig bortom den naturliga förmågan, kan en hel stad komma under Guds inflytande, förklarade Alan Platt.

Alan Platt talade lugnt, men ändå engagerat, om sina egna erfarenheter av en kyrka som når ut till staden. Platt bor nu i USA med sin familj, men kommer ursprungligen från Sydafrika. För 30 år sedan tog han som ung pastor över en krisande församling i Pretoria. Gud gav honom en speciell gåva av tro och församlingen började växa explosionsartat, i takt med att de troendes tänkande förändrades.

– Församlingen inspirerades av tanken att de var och en representerade Guds rike i sina dagliga uppgifter i vardagen. Det handlar inte bara om att få folk till kyrkan på söndag, utan Jesus har en plan för världen utanför. När kristna förstår sin kallelse att de är Guds rikes representanter i den här världen, blir Guds rike synligt inte bara i en kyrkobyggnad.

Alan Platt underströk att kristna inte ska fly från världen, utan i stället påverka den. Han beskrev den levande kyrkan i världen som ett andligt immunförsvar. Den motverkar infektionen av mörker och ondska och förändrar atmosfären i samhället.

– Vi kan alla bli ”city-changers” – förändrare, som sprider Guds härlighet och upprättar Guds rikes standard där vi finns. Jesus är ”prototypen” för hela skapelsen och världen fungerar bäst, när den stämmer med prototypen. Kyrkans uppgift är att sätta människor i kontakt med Jesus och det är vi som är kyrkan ute i världen. Sen blir nästa steg att ta folk till kyrkan, inte tvärtom, betonade Alan Platt.

Arrangör för dagen var New Life Business Network, som Ike Ohajekwe är en av initiativtagarna till. Han förklarade att målsättningen är att göra Guds ”affärer” i den här världen, inte bara som företagare och entreprenörer, utan i alla världar, där kristna finns.

Patrik Sandberg samordnade dagen och ledde ett pass som handlade om god karaktär som en förutsättning för gott ledarskap. Han inskärpte gång på gång att talang är en gåva, medan karaktär är ett val vi själva ansvarar för.

När kristna förstår sin kallelse att de är Guds rikes representanter i den här världen, blir Guds rike synligt inte bara i en kyrkobyggnad.

Migrationsfrågor kräver klokskap snarare än känsloreaktioner

Ledare All politik och myndighetsutövning innebär att försöka finna rätt balans mellan flera olika... lördag 30/9 00:10

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10