Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Hebreerbrevet 10:36

Världen idag

Kristen skola hotas av vite på 300 000

Sex- och samlevnadsundervisningen behöver förändras, evolutionsteorin behöver lyftas fram och morgonsamlingarna behöver bli tydligt frivilliga. Det är budskapet från Skolinspektionen till omdiskuterade Hällebergsskolan. Vidtar inte skolan åtgärder väntar ett vite på 300 000 kronor.

Nyheter · Publicerad 14:06, 22 okt 2018

I början av september publicerade Göteborgs-Posten en granskning av den kristna friskolan Hällebergsskolan i Ljungskile. Som Världen idag har berättat byggde granskningen i huvudsak på en rad personers vittnesmål om att tiden på skolan, och i församlingen som driver skolan, fått dem att må psykiskt dåligt. Skolan tillbakavisade kritiken, påpekade att det som lyfts fram låg 20 år tillbaka i tiden och menade att bilden som målades upp var orättvis. Samtidigt anmälde de sig själva till Skolinspektionen för att låta dem göra en oberoende granskning.

Nu har Skolinspektionen gjort sin granskning och kommit med ett beslut. Enligt beslutet har skolan flera brister som måste åtgärdas före den 15 februari om inte skolan ska drabbas av ett vite på 300 000 kronor.

Bland bristerna som nämns finns sex- och samlevnadsundervisningen som Skolinspektionen menar får för lite utrymme och till viss del ska ha präglats av en biblisk syn. En annan brist är, enligt inspektionen, hur skolan undervisar om världens ursprung. Skapelseberättelsen har jämställts med evolutionsteorin, menar man.

Ytterligare en brist är, enligt inspektionen, morgonsamlingarna som man menar inte är tydligt frivilliga.

Detta gör att skolan inte lever upp till kraven på att undervisningen ska vara saklig, allsidig och icke-konfessionell, menar Skolinspektionen.

Robert Åberg, ordförande för skolans huvudman, säger till Världen idag att skolan kommer se till att vidta åtgärder för att leva upp till Skolinspektionens krav. När det gäller morgonsamlingarna säger han att föräldrar redan nu vet att samlingarna är frivilliga men att lärarna hädanefter kommer göra en tydlig åtskillnad mellan morgonsamling och den första lektionen.

När det gäller sex- och samlevnadsundervisningen vet Åberg i nuläget inte exakt hur förändringen kommer se ut, men han påpekar att skolan måste kunna stå upp för kristna värderingar i fortsättningen också.

– Den norm som finns i samhället i dag stämmer inte överens med en traditionell kristen syn. Och föräldrar har, enligt Europakonventionen, rätt att ge sina barn en utbildning som stämmer överens med deras filosofiska och religiösa övertygelse, säger Åberg.

Inte heller när det gäller undervisningen om världens ursprung vet Åberg i nuläget exakt hur förändringen kommer att se ut, men även här betonar han att skolan har rätt att berätta om den bibliska synen.

– Evolutionsteorin är en teori, eller snarare hypotes. Man måste ju ha rätt att ifrågasätta en teori och lyfta fram andra teorier, annars går vi i princip mot diktatur.

Robert Åberg respekterar Skolinspektionens beslut, men påpekar att han anser att 300 000 kronor är mycket för en liten skola och att vissa skolor som får anmärkningar inte hotas med vite alls.

Han är även kritisk till att Skolinspektionen vid sitt besök på skolan ställde hårt riktade frågor till åttaåringar, exempelvis ”Har er lärare berättat att två mammor kan vara kära?”.

– Det finns ett enormt tryck från samhället i de här frågorna, säger han.

Den norm som finns i samhället i dag stämmer inte överens med en traditionell kristen syn.

Estonia-filmare får skärpt straff

Brott. Två män i ett filmteam som skickade ner en dykrobot till Estonias vrak får skärpta straff av... onsdag 29/3 21:00

Har S nog med idékraft för en förnyad samhällsanalys?

Ledare Ett land behöver inte bara en bra regering, det behöver också en bra opposition. Av flera skäl.... torsdag 30/3 00:10

Nya uppgifter kring Nord Stream-sabotagen

Danmark. Danska, svenska och ryska fartyg befann sig i området där gasledningarna i Östersjön några dagar... onsdag 29/3 15:00

Av honom, genom honom och till honom är allting

Inför söndag Många av oss har fått frågan: ”Om Jesus hade kommit i dag, utifrån hur allt är i dag, skulle han... torsdag 30/3 00:00