Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.
Psaltaren 121:7-8

Världen idag

Krav på vaccinpass kan utökas – JO kritisk

Svenskarna måste vara beredda på nya restriktioner, enligt statsminister Magdalena Andersson (S). Det kan inom kort börja krävas vaccinationspass på restauranger, affärer och tillställningar för färre än hundra personer.

Justitieombudsmannen (JO) är kritisk och påpekar att lagförslaget kan medföra ett betydande ingrepp i ovaccinerades möjligheter att delta i samhället.

Nyheter · Publicerad 13:51, 20 dec 2021

Den nya virusvarianten omikron oroar regeringen. Statsminister Magdalena Andersson (S) betecknar utvecklingen i andra länder som ”dramatisk”.

– Vi vill undvika en sådan situa­tion av flera skäl, säger hon.

Andersson menar att nya restriktioner är ett sätt att vinna tid.

– Det vore väldigt bra om fler hade fått en tredje dos, eftersom en tredje dos tycks skydda bättre mot omikron än två doser, säger hon.

Ett besked om nya restriktioner kan komma i dag eller på onsdag.

Förra veckan uppgav socialminister Lena Hallengren (S) och Folkhälso­myndig­hetens chef Karin Tegmark Wisell att åtgärderna inte skulle få någon större påverkan på julfirandet.

Enligt regeringens åtgärdsplan kan åtgärderna trappas upp ett steg vid en situation med en ”väsentligt ökad smittspridning och en ökad vårdbelastning”.

Det kan till exempel handla om att arbetsgivare ska se till att bara de vars fysiska närvaro är nödvändig ska vara på plats. Det skulle också kunna bli aktuellt med delvis undervisning på distans för universitet, högskolor, folkhögskolor och yrkeshögskolor.

Planen nämner även rekommendationer om att större läger, idrottstävlingar och cuper inte bör arrangeras.

Det skulle också kunna bli aktuellt med smittskyddsåtgärder för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med färre än hundra personer, och även för bland annat restauranger, affärer, fritids- och kulturverksamheter, långväga kollektivtrafik och för privata tillställningar i hyrda lokaler.

Men regeringen arbetar med ett förslag om att sådana verksamheter ska kunna slippa smittskyddsåtgärderna om de i stället kräver vaccinationsbevis av deltagarna och kunderna.

Förslaget har skickats ut till myndigheter och organisationer för yttrande och svaren ska vara inne på måndag.

Justitieombudsmannen (JO) tycker i sitt yttrande att regeringen inte tillräckligt har redogjort för varför bara vaccinationsbevis ska godkännas och inte bevis om tillfrisknande. JO påpekar att lagförslaget kan medföra ett betydande ingrepp i ovaccinerades möjligheter att delta i samhället.

JO är också kritisk till att det är Folkhälsomyndigheten som får bestämma om, när och i vilka situationer vaccinationsbevis ska få användas, eftersom det berör grundläggande fri- och rättigheter.

”När det gäller en så långtgående smittskyddsåtgärd som vaccinationsbevis anser jag det naturligt att det är regeringen som ska göra denna intresseavvägning”, skriver JO.

Något datum för när vaccinationsbevis ska få användas i olika verksamheter finns inte med i regeringens förslag. Det beror på smittläget. Det är heller inte säkert att regeringen kommer att ha något färdigt förslag om vaccinationsbevis att presentera redan i veckan.

Migrationsfrågor kräver klokskap snarare än känsloreaktioner

Ledare All politik och myndighetsutövning innebär att försöka finna rätt balans mellan flera olika... lördag 30/9 00:10

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10