Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Underskottet är stort på flickor i Indien och allt fler väljer att abortera bort flickor. Här pågår en ceremoni som kallas ”Välkomna flickebarnet” i en by i utkanten av Ahmadabad, för att bidra till en mer positiv bild av att få en flicka. Foto: Scanpix

Könsaborter ökar i Indien

Könsaborter är utbrett över hela Indien och så många som 12 miljoner flickor kan saknas i landet på grund av flickaborter de senaste 30 åren. Det rapporterar medicinska tidskriften The Lancet.

Nyheter · Publicerad 00:00, 30 maj 2011

Den senaste folkräkningen i Indien tidigare i år visade att det bland barn upp till sex år finns 7,1 miljoner färre flickor än pojkar. Det är en tydlig ökning mot tidigare undersökningar. 2001 var det 6 miljoner färre flickor och 1991 var skillnaden 4,2 miljoner.
Förklaringen är att det blir allt vanligare att föräldrar tar reda på fosters kön och väljer att abortera flickor, visar en stor studie som i förra veckan presenterades i The Lancet.
Studien inriktades särskilt på födslar av andra barnet i familjer där första barnet är en flicka. 1990 var i den gruppen antalet födda flickor 906 per 1 000 födda pojkar. 2005 hade den siffran sjunkit till 836.

Nedgången av flickfödslar är betydligt större bland välutbildade mödrar med god ekonomi än bland lågutbildade, fattiga kvinnor. Men det betyder inte att de välutbildade i större grad föredrar pojkar.
– Det är ingen skillnad mellan rika och fattiga när det gäller att föredra pojkar. Men medlen till att försäkra sig om att det blir en pojke är större bland de utbildade och rika, säger professor Prabhat Jha, som lett studien.
En jämförelse med könsfördelningen bland förstfödda barn visar ingen påtaglig förändring, och inte heller när det gäller andra barnet i familjer där det förstfödda barnet är en pojke.
Professor Rajesh Kumar, en av forskarna bakom studien, menar att slutsaten är entydig:
– Det indikerar tydligt att familjer, särskilt de som har bättre ekonomi och utbildning, selektivt aborterar flickor om deras första barn är en flicka, säger han, enligt The Times of India.

Resultatet tyder på att de minskade födelsetalen i Indien fört med sig att familjer som har den möjligheten i allt större utsträckning vill försäkra sig om att åtminstone ett av barnen ska vara en pojke, och därför väljer bort flickor.
Sammantaget beräknar forskarna att aborter på grund av kön lett till att någonstans mellan fyra och tolv miljoner flickor aborterats i Indien mellan 1980 och 2010. Två till fyra procent av flickgraviditeterna avslutas genom abort på grund av fostrets kön varje år, motsvarande 300 000 till 600 000 aborter.

1996 förbjöd Indien under­sökningar som syftar till att ta reda på barnets kön före födseln, men det har inte fått avsedd effekt. Mycket få läkare har åtalats för den lukrativa, illegala abortverksamheten.
– Det ekonomiska incitamentet för läkare att utföra den här illegala verksamheten tycks vara mycket starkare än risken för att straffas för lagbrotten, säger S V Subramanian vid Harvard School of Public Health till The Lancet.

David Högfeldt
david.hogfeldt@varldenidag.se

Heligt Dackeuppror mot stängda kyrkor kan vara på väg

Ledare ”Jag tror att jag ska anmäla den där församlingen.” De orden fälldes helt nyligen av en ung kristen... torsdag 15/4 00:10

När allt blir mörkt finns det ändå någon där som leder framåt.

Inför söndag Ps 23 Psalmen om den gode herden är en av världens mest kända bibeltexter, och förmodligen har du... torsdag 15/4 00:00

Israelisk student hjälpte Nasa – fann två asteroider

Astronomi. En arabisk-israelisk student har fått två asteroider uppkallade efter sitt namns initialer plus... fredag 16/4 14:50

Israelernas styrka: argumentation

Israelkrönika Interna israeliska debatter, där de politiska ståndpunkterna ofta går i diametralt motsatta...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier