Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Brittiske hälsoministern Jeremy Hunt understryker nu att aborter på grund av kön inte är tillåtet. Detta sedan riksåklagaren beslutat att inte väcka åtal mot läkare som avslöjats med att ge tillstånd till aborter av flickfoster. Foto: Sang Tan / AP / TT

”Könsaborter är illegala”

Att barnet är av fel kön är en "oacceptabel och illegal" orsak till abort. Det säger nu det brittiska hälsodepartementet i ett brev till läkarkåren – och går därmed emot riksåklagaren.

Nyheter · Publicerad 00:00, 2 dec 2013

Aborter på grund av fostrets kön har varit en omdiskuterad fråga i Stor­britannien på senare tid. Daily Telegraph avslöjade tidigare i år att två läkare godkänt aborter för kvinnor som förklarat att skälet var att de inte ville föda flickor. I september beslutade Crown Prosecution Service, CPS (motsvarande riksåklagaren) att inte väcka åtal, trots att bevisningen var tillräcklig, för att det inte låg "i allmänhetens bästa intresse" att göra det.

Hälsominister Jeremy Hunt och hans departement har nu reagerat mot ställningstagande från CPS. Dame Sally Davies, sjukvårdsansvarig på departementet, skriver i ett brev till allmänläkare och sjukhus att lagen är tydlig: "Avbrytande av en graviditet enbart på grund av kön är illegalt och beslutet från CPS ändrar inte på det."
Hälsoministern kommer också att utfärda nya riktlinjer som slår fast att den läkare som utför en abort kan göra sig skyldig till en kriminell handling, om det kan bevisas att den läkare som gett tillstånd till aborten inte agerat i god tro, skriver The Guardian.

I England, Skottland och Wales tillåts abort, men endast efter att två läkare intygat att kvinnans psykiska eller fysiska hälsa hotas av att graviditeten fullföljs – förutom i fall där kvinnans liv hotas av graviditeten eller i fall där barnet riskerar att födas med grava skador. Men i praktiken är det i dag mycket lätt att få läkarintyg om att den psykiska hälsan hotas. Förra året avslöjade Daily Telegraph att en officiell utredning visat att var femte undersökt abortklinik bröt mot lagstiftningen, bland annat genom förfalskningar av läkarintyg.
Riksåklagaren Keir Starmer har försvarat beslutet att inte väcka åtal mot de läkare som godkänt könsaborter med att det i vissa fall kan vara ett hot mot den psykiska hälsan om man vägras abort på grund av fostrets kön, och han säger också att lagen "inte uttryckligen förbjuder könsspecifika aborter", skriver Lifesite News.

Födelsestatistiken bland vissa invandrar­grupper i Stor­britan­nien tyder på att könsaborter före­kommer, uppmärksammade Daily Telegraph i januari.
– Medan skillnaden i antalet födda pojkar respektive flickor är inom den normala variationen för hela landet, visar analysen av födelsedata från 2007 till 2011 att könsfördelningen varierar beroende på moderna födelseland, sade Earl Howe, viceminister i hälsodepartementet i en kommentar till den statistik som då för första gången gav underlag till att könsaborter är ett förekommande fenomen i Storbritannien.

KD:s fall från tydlighet till förvirring

Ledare Väljarnas val av parti avgörs främst av två faktorer: Antingen uppskattar man partiets ideologi och politiska förslag, eller också har man förtroende...

En riskfylld årstid för människans bästa vän

En halväten kryddig korv, giftiga alger och varma bilar. Sommaren är härlig, men kan också bli farlig för våra fyrfota vänner. Det här ska du som...