Svenska kyrkan

Konfirmand­ledare i Kalix tillåts inte stå för biblisk äktenskapssyn 

Präst
En person med traditionell biblisk syn på äktenskapet får inte vara konfirmandledare i sin församling, något som nu väcker frågor.

I Kalix församling får den som har en biblisk syn på hbtq-frågor och vill arbeta som konfirmandledare hålla sina åsikter för sig själv. Det fick Melinda Andersson Engström veta när hon visade intresse för att hjälpa till.

– Just nu känner jag mig inte så välkommen, säger hon.

Publicerad Uppdaterad

Har Svenska kyrkan blivit så inkluderande att den exkluderar traditionellt kristna? Den frågan reflekterade 21-åriga Melinda Andersson Engström över i en insändare till Världen idag för en tid sedan.

– Just nu känner jag mig inte så välkommen, säger hon när vi ringer upp henne.

Anledningen är att Andersson Engström vid två tillfällen, i två olika församlingar, upplevt att hon nekats hjälpa till i konfirmandarbetet på grund av sina traditionella åsikter, att äktenskapet ska vara mellan en man och en kvinna och att det bara finns två kön.

Vid det första tillfället ska det ha varit prästen i en svenskkyrklig församling som frågade om hon ville hjälpa till som ledare. Melinda Andersson Engström svarade att hon kunde tänka sig det, men att hon inte ville medverka under de delar av undervisningen som handlade om hbtq-frågor.

– Kontentan blev att jag inte ansågs lämplig som konfaledare, eftersom prästen ansåg att jag skulle kunna kränka hbtq-personer.

Andra gången hon råkade ut för en liknande situation var i slutet av september i år i Kalix församling. Biskop Åsa Nyström hade varit på visitation och uppmuntrat till ideellt engagemang.

– Jag sade då till kyrkoherden att jag kunde tänka mig att hjälpa till med konfirmationen, men berättade att jag nekats detta tidigare på grund av mina traditionella åsikter, säger Melinda Andersson Engström.

Kalix kyrka

Kyrkoherden ska då ha frågat om hon kunde hålla sina åsikter för sig själv och underställa sig kyrkans officiella förkunnelse i tjänsten.

– Jag trodde att förkunnelsen handlade om Jesus, kommenterar Andersson Engström.

Kyrkoherden ska också ha talat om att inte döma och att älska sin nästa. Men Melinda Andersson Engström menar att det inte är förenligt med kärleksbudet att uppmuntra till en homosexuell livsstil, eftersom hon anser att det enligt Bibeln betraktas som synd.

– Jag är inte den som basunerar ut min åsikt eller tillrättavisar andra, men om någon skulle fråga mig personligen vad Bibeln säger i de här frågorna så kan jag inte ljuga, förklarar hon.

För henne handlar det inte om att kränka någon, utan om åsikts- och yttrandefrihet för alla.

– Mitt problem är inte att de öppnar för hbtq, utan att de stänger dörren för oss bibeltroende. Det skapar inte inkludering, utan onödig splittring.

Hanna Johnselius

Världen idag ringer upp kyrkoherden i Kalix församling, Hanna Johnselius, för att höra hur hon ser på saken. Hon vill dock inte kommentera det privata samtalet mellan henne och Melinda Andersson Engström. Därför svarar hon mer generellt.

– Melinda har rätt till alla sina åsikter och rätt att uttrycka dem. Men de unga ledare som jobbar med konfirmander hos oss är anställda och företräder Svenska kyrkan, inte sig själva, säger Johnselius.

Hon förklarar att konfirmandledarna i Kalix församling ska ha genomgått en ledarskola som ger ”stort utrymme” att samtala om olika synsätt på tron, livet, relationer och bibeltolkningar, men som framför allt lär ut ”Svenska kyrkans officiella linje när det gäller hbtqi: att alla människor är lika mycket värda, att de har rätt att älska vem de vill och leva som de vill, oavsett läggning”.

– Den konfirmandledare som har en annan åsikt i den här frågan får hålla den för sig själv.

Den konfirmandledare som har en annan åsikt i den här frågan får hålla den för sig själv.

Hanna Johnselius, kyrkoherde i Kalix

Johnselius tillägger att konfirmanderna ofta ser upp till ledarna och anförtror sig till dem. Ledarna har därför ett stort ansvar att bemöta deras frågor och funderingar på ett respektfullt sätt.

– Särskilt i hbtqi-frågan, anser hon.

Världen idag har i flera artiklar tidigare belyst hur bibeltroende upplever att det blir allt trängre att verka inom Svenska kyrkan.

Powered by Labrador CMS