Hbtq

Advokat: ”Biskopen driver tolkning som saknar rättslig grund”

Biskop Åsa Nyström och Andreas Stenkar Karlgren

Konfirmandledare i Kalix tillåts inte stå upp för den bibliska synen på äktenskap. Kyrkoherden hänvisar hon till vägledning hon fått av biskop Åsa Nyström. Men enligt advokat Andreas Stenkar Karlgren fortsätter biskopen därigenom att driva en tolkning hon redan fått bakläxa på i överklagandenämnden.

– Det låter mycket allvarligt, säger han.

Publicerad Uppdaterad

I Kalix församling förbjuds konfirmand­ledare med en klassisk syn på hbtq och äktenskap att prata om den med konfirmanderna. När Världen idag ställer frågor kring detta till kyrkoherden Hanna Johnselius säger hon att hon följer Svenska kyrkans direktiv och att hon i det här fallet har vänt sig till biskop Åsa Nyström, som hänvisat till ett beslut i kyrkomötet 2005.

Där står det att ”det är uteslutet att fördöma den homosexuella personen eller att skuldbelägga den homosexuella orienteringen” och att kyrkan aktivt ska motverka diskriminering. Enligt Johnselius har biskopen sagt till henne att man använt sig av detta beslut i ärenden som varit uppe i domkapitlet.

Advokat Andreas Stenkar Karlgren har mångårig erfarenhet av kyrkorättsliga processer. Världen idag kontaktar honom för att höra hur han ser på Kalix församlings sätt att arbeta när det gäller konfirmandledare och hbtq-frågor. Han håller med kyrkoherde Hanna Johnselius om att Svenska kyrkan har en officiell linje som säger att alla människor är lika mycket värda.

– När det gäller hur människor lever ut sin sexualitet finns det däremot två officiella linjer, en traditionell syn och en icke traditionell, säger Karlgren.

Kyrkoherden har ett särskilt ansvar för att se till att församlingens verksamhet är förenlig med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, förklarar han.

– Med de uppgifter jag har förefaller det tveksamt om hon gjort vad som åligger henne – att se till att kyrkans hela ståndpunkt kan rymmas inom verksamheten.

Att kyrkoherden i det här fallet, efter att ha rådgjort med biskop Åsa Nyström, hänvisat till kyrkomötets beslut 2005 anser advokaten innebär en vantolkning. Enligt honom stämmer det att beslutet handlar om att kyrkan inte får fördöma eller diskriminera människor med homosexuell läggning.

– Det är självklart att kyrkan inte får göra skillnad på människor eller behandla dem på ett dåligt sätt. Det är företrädare för en traditionell och en icke traditionell syn eniga om och det är vad 2005 års beslut ger uttryck för, säger Andreas Stenkar Karlgren.

– Skillnaden ligger i hur man ser på en homosexuell livsstil. Eftersom beslutet ger uttryck för vad bägge sidor kunde enas om, kan man inte hävda att det innebär att det traditionella synsättet är förbjudet, fortsätter han.

Enligt Karlgren har biskop Åsa Nyström och Luleå domkapitel hävdat just detta i sitt beslut att avkraga en EFS-präst år 2020. Anledningen till det beslutet var att prästen hade berättat om sin traditionella syn på äktenskap och hbtq för konfirmander, efter att ha fått en fråga från dem.

Domkapitlets beslut om avkragning upphävdes dock i överklagande­­nämnden, som slog fast att det inte finns ”någon för alla gällande hållning om samkönade relationer och hbtq-frågor” inom Svenska kyrkan. Prästens ”uttalanden i dessa frågor kan därför inte strida mot Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära”, konstaterade nämnden.

Andreas Stenkar Karlgren

Det var Andreas Stenkar Karlgren själv som företrädde EFS-prästen i detta ärende.

– Det låter mycket allvarligt att biskopen och Luleå stift fortsätter att driva en tolkning som saknar rättslig grund, säger han.

Det låter mycket allvarligt att biskopen och Luleå stift fortsätter att driva en tolkning som saknar rättslig grund.

Andreas Stenkar Karlgren

Biskop Åsa Nyström har fått möjlighet att svara på kritiken. Hon skriver i ett mejl till Världen idag att en enskild präst kan ha hållningen och teologin att inte viga samkönade par, men att prästen inte kan argumentera om det på ett sätt som bryter mot kyrkomötets enhälliga beslut 2005.

Särskilt i mötet med unga människor i konfirmandverksamhet, som söker sin identitet, måste därför varje enskild lärare och ledare vara villig att förmedla ”Svenska kyrkans teologiska ståndpunkt” och ”hållning kring homosexualitet”, menar Nyström.

– Där ska både konfirmanden och dess föräldrar kunna känna sig trygga i att de får kunskap i hur just Svenska kyrkan har ställt sig i olika trosfrågor, svarar hon.

Kyrkoherde Hanna Johnselius har inga kommentarer till kritiken.

Powered by Labrador CMS