Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Att be bordbön är inte farligt, menar liberala Eskilstuna-Kuriren. Foto: J Pat Carter/AP/TT

Kommun vill straffa kristen förskola för bordsbön

Att som förskola ha bordsbön och hänvisa till Gud i arbetsplanen är fel. Det anser Flens kommun efter att ha gjort en tillsyn vid Ålidens förskola, som har en kyrklig huvudman. Nu hotas förskolan med vite. Men om en konfessionell skola inte ens får ha frivillig bordsbön ”vilka sätt att uttrycka tron i skolan blir kvar i så fall?” frågar sig liberala Eskilstuna-Kurirens ledarsida.

Nyheter · Publicerad 08:00, 1 feb 2022

I ett dokument från utbildningsnämnden i Flens kommun efter tillsynen menar man att de konfessionella inslagen på Ålidens förskola ”genomsyrar verksamheten på ett sätt som gör att det inte kan anses som att de ligger utanför undervisningen”.

Förskolan hotas nu med vite på 10 000 kronor om man inte ändrar i enlighet med kommunens kritik.

Jan Rosman, skolchef för förskolan, menar att det i själva verket handlar om ungefär 20 sekunders bordsbön vid tre tillfällen per dag. Detta, samt två korta samlingar på ungefär en kvart varje vecka där bibelberättelser finns med, är de konfessionella inslag som den konfessionella förskolan har. Totalt handlar det om 35 minuter i veckan för de barn som finns med alla 40 timmar.

– Då kan man fråga sig om det är för mycket, för lite, eller lagom. Denna fråga planerar vi nu att ställa till föräldrarna som ska få komma in med sina åsikter.  

Jan Rosman är starkt kritisk till hur tillsynen genomförts och att kommunen utan att vänta in svar från förskolan hotar med vite.

– Vi hade hoppats att vi skulle kunna få till en bra dialog om detta, det är det normala. Att drämma till med hot om vite innan vi ens fått chans att svara är ganska överdrivet.

Utbildningsnämnden menar att det finns brister i frivilligheten när det gäller till exempel bordsbönen, medan förskolan betonar att det är frivilligt för varje barn huruvida man vill delta eller ej, samt att föräldrarna får ge sitt godkännande till att barnen finns med vid konfessionella inslag.  

Nämnden anser att inslagen ”är för långa och återkommande för att det ska räcka med ett generellt samtycke till deltagande i samband med mottagande till förskolan” samt att skrivningen från förskolans arbetsplan att varje människa är unikt skapad och älskad av Gud inte är förenligt med kravet att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund.

Det är inte bara skolchefen som är kritisk till kommunens tolkning av gällande regelverk. Liberala Eskilstuna-Kuriren skriver på ledarplats:

”Att förskolan har inskrivet i sin arbetsplan att ’varje människa är unikt skapad och älskad av Gud’ kan väl inte vara en väsentlig del i förvaltningens argumentation?”

Det är inte farligt med bordsbön, menar tidningen och påpekar att det i propositionen till dagens skollag står att fristående skolor får hålla i ”andakter, bönestunder eller annan form av religionsutövning” inom ramen för utbildningen.

Där exemplifieras till och med att det kan handla om just tackbön före måltid eller bön vid morgonsamling, så länge det är frivilligt för eleverna att delta.

”Svårare än så behöver det inte vara”, skriver tidningen.

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Känd ateist ville inte svara på frågor om islamism

Storbritannien. När den kände ateisten Richard Dawkins i en intervju får frågor om islamism blir han plötsligt... fredag 31/3 07:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00