Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt.
2 Korintierbrevet 4:17

Världen idag

KD:s partistyrelse vill inte se sänkt abortgräns

”Sänk abortgränsen till vecka 12”. Det föreslår tre kristdemokrater i en motion till partiets riksting. Partistyrelsen tycker inte att förslaget är en bra idé, utan föreslår att motionen avslås. – Det är ingen garanti att aborterna minskar för att man sänker gränsen, säger andre vice partiordförande Emma Henriksson.

Nyheter · Publicerad 07:00, 22 sep 2017

”På senare år har det skett framsteg inom medicinsk teknik och i vårt land kan vi nu rädda barn som föds för tidigt i vecka 22. Samtidigt godkänner Socialstyrelsen sena aborter i vecka 22. Hur kan det vara rätt? Har inte alla ofödda barn samma människovärde? Bör de inte alla ges rätten till liv?”

Den frågan ställer kristdemokraterna Roland Glasfors, Sten Dybeck och Anders Hultgren i en motion till partiets riksting, som äger rum i Uppsala den 20–22 oktober.

De förslår en modernisering av den svenska abortlagen och vill därmed att veckogränsen sänks till vecka 12.

”Genom en sänkning av abortgränsen skulle det finnas ett större rättsligt skydd för fostret, då en prövning sker med övervägning mellan kvinnans och fostrets intressen”, skriver motionärerna.

Efter vecka 12 ska abort endast tillåtas ”om synnerliga skäl föreligger”, menar de.

KD:s partistyrelse tycker dock inte att abortgränsen borde sänkas, utan föreslår att motionen avslås.

”En abort innebär att ett liv släcks. Lösningen på detta dilemma är emellertid inte förbud”, skriver de i ett långt motionssvar.

”Vi försvarar aborträtten och nuvarande lagstiftning”, konstaterar de.

Världen idag tar kontakt med andra vice partiordförande Emma Henriksson, som sitter i partistyrelsen.

– Att vi föreslår att motionen avslås betyder inte att vi inte håller med om sakinnehåll i motionen, vi tycker också att aborterna bör minskas. Men vi tror inte att det är genom att sänka veckogränsen som vi minskar antalet aborter, utan genom förebyggande arbete, säger hon.

Emma Henriksson poängterar att det endast är en liten del av aborterna som sker efter vecka tolv, närmare bestämt sex procent.

– Sedan är varje abort naturligtvis en individ.

Men skulle inte dessa, omkring 2 000 foster per år, få födas om vi sänkte gränsen?

– Det är svårt att veta. Eftersom beslutet då skulle behöva tas före vecka tolv finns det en risk att kvinnor skulle känna sig stressade, och kanske ta ett oövertänkt beslut om att göra abort. Det är ingen garanti att aborterna minskar för att man sänker gränsen.

Henriksson dementerar att det hela skulle handla om att partistyrelsen är rädd att KD skulle framstå som för konservativt om de stod bakom en lagändring.

– Det här handlar inte om hur andra uppfattar oss. Det handlar om vad som är rätt i sak.

Vad ska man rösta på om man som väljare vill se en sänkt abortgräns?

– Om anledningen till ett sådant synsätt är att man vill se färre aborter i vårt land, så skulle jag säga att KD är det bästa alternativet. Vi har jobbat mest grundligt med de här frågorna.

Du säger att varje abort av de här sex procenten är en individ, varför kan ni då inte ge dem ett lagstadgat skydd?

– Ja, varje individ har samma rätt. Men ska vi minska antalet aborter måste vi måste jobba med alla aborter, även de 94 procent som görs före vecka 12. I första hand ska vi minska antalet oönskade graviditeter. 

Både möjligheter och faror med ett mediedominerat samhälle

Ledare Drottning Elizabeth II symboliserar på flera områden de stora förändringar som skett i västvärlden... lördag 24/9 00:10

Putin trappar upp sitt krig – hur ska vi som kristna tänka?

Ledare I helgen har Vladimir Putin annonserat ”folkomröstningar” i de ockuperade regionerna Luhansk,... fredag 23/9 00:10

Om kristenheten och valresultatet

Ledarkrönika Sverige är i process att få en ny regering. Sådana lägen, när fasta strukturer luckras upp, fogas... torsdag 22/9 00:10

Klimatkamp utan Gud kan skada både samhälle och miljö

Ledare Tolv klimataktivister limmar fast sig själva på E4:an med trafikkaos och livsfara för människor som... torsdag 22/9 00:10

Hemliga dokument får granskas i Trump-utredning

USA. USA:s justitiedepartement får återigen tillåtelse att granska de hemliga dokument som beslagtogs... söndag 25/9 07:00

Därför backar Kyrkornas världsråd i Israelkritiken

Israelkommentar I efterdyningarna av det svenska riksdagsvalet har det noterats att de unga väljarna skiljer sig...
Följ Världen idag i sociala medier