HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Annika Eclund. Foto: Riksdagen

KD vill öka möjligheten för hemundervisning

Sverige måste återgå till en ordning som inte förbjuder hemundervisning. Det menar Kristdemokraterna, som har med frågan i sin nya skolrapport.

Nyheter · Publicerad 00:00, 5 jul 2013

Vi förespråkar en återgång till lagen före 2011, då det fanns ett visst utrymme för hemundervisning, säger Annika Eclund, som var ordförande i den grupp inom partiet som tog fram rapporten.
Hon ser en "världsvid skillnad" mellan den tidigare lagens krav på "särskilda" skäl för hemundervisning, till dagens "synnerliga" skäl.
– "Särskilda" skäl gick ändå att pröva. Att kräva "synnerliga" skäl gör att det i princip blir förbjudet att hemundervisa, om det inte handlar om sjukdom till exempel, säger Annika Eclund.

Hon menar att det svenska systemet med friskolor och även konfessionella skolor gör att många föräldrar i Sverige hittar en skolutbildning som passar deras barn.
– Men om man träffar människor så förstår man att det finns behov som inte skolsystemet kan täcka upp för. Det kan vara diagnoser som man inte menar att skolan kan omhänderta, eller det kan vara att man vill uppfostra sina barn enligt en särskild filosofisk inriktning, säger hon.
– Det behöver inte alls ha med religion att göra, utan det kan handla om att familjen vill kunna leva friare, utifrån sina egna villkor.
Många av de familjer som inte fått hemundervisa har överklagat besluten till Europadomstolen, säger hon.
– Det ska bli intressant att följa dem eftersom vi antagligen blir fällda för att vi bryter mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna i de här fallen.

Högsta förvaltningsdomstolen i Göteborg nekade i veckan en judisk ortodox familj möjligheten att fortsätta att hemundervisa sina fyra barn.
Även om Annika Eclund är positiv till hemundervisning, är hon tveksam till de argument som i just det här ärendet framfördes till stöd för hemundervisningen.
– När man i första instans fick rätt att hemundervisa angavs som skäl att familjen och barnen var så annorlunda och därför skulle ha svårt med en vanlig skolgång, säger hon.
– Jag menar att vi inte kan godta skäl som att barn är annorlunda och riskerar att bli mobbade, för då har vi resignerat. Utan det måste handla om föräldrarnas övertygelse om att kunna hitta motsvarande god undervisning för sina barn på annat sätt.
Kristdemokraterna vill se utökade möjligheter att hemundervisa, på villkor att hemundervisningen står under myndigheternas tillsyn och har en tydlig koppling till läroplan och nationella prov.
Men partiet är inte redo att liksom sitt ungdomsförbund förespråka en övergång från skolplikt till läroplikt, enligt finsk modell.
– Vi har diskuterat detta i skolgruppen och jag tycker det är en sympatisk tanke rent ideologiskt, eftersom det lägger ansvaret på eleven och föräldrarna för att barnet ska lära sig. Men vi är inte beredda att driva det i dagsläget, säger Annika Eclund.

Även Centerns ungdomsförbund (CUF) vill gå från skolplikt till läroplikt, till skillnad från sitt moderparti.
– Det handlar om att sätta fokus på lärandet och inte på en viss byggnad, säger CUF:s förbundsordförande Hanna Wagenius.
– Ge debatten några år, så tror jag att situationen här kommer att normalisera sig i förhållande till resten av västvärlden, där vi har en läroplikt och inte en skolplikt.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Anställda hoppar av barnklinik som behandlar könsdysfori

Storbritannien. Fem anställda vid Britain’s National Health Service (NHS) har valt att lämna sina tjänster på en klinik som arbetar med barn som kan ha könsdysfori....

Dagen efter katastrofen – men före jublet

Ledare Under en vecka på året blir de vanliga samtidspolitiska diskussionerna jämförelsevis små. Frågor som annars utlöser stora och infekterade debatter...