Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

KD: Skärp försörjningskrav för anhöriginvandringen

Den här veckan har migrationskommittén haft sitt första möte, och målet är att om ett år ha slagit fast en långsiktig linje för svensk migrationspolitik med brett stöd i riksdagen. KD går in i samtalen med förslag om att skärpa försörjningskraven för anhöriginvandring – något som möter kritik internt.

Nyheter · Publicerad 14:52, 4 sep 2019

Det är i ett inlägg på Facebook som Kristdemokraternas partiledare, Ebba Busch Thor, och migrationspolitiske talespersonen Hans Eklind, presenterar partiets utgångspunkt i migrationssamtalen. Partistyrelsen har beslutat att stå bakom skärpt försörjningskrav ”för samtliga anhöriga som man vill få till Sverige, utom egna minderåriga barn”.

I dag finns inte försörjningskrav för flyktingars egna barn, makar, sambos eller registrerade partners.

”Vårt förslag minskar incitamentet att skicka barn på riskfyllda resor till Sverige i syfte att säkra uppehälle för resten av familjen. Samtidigt behålls möjligheten för den med uppehållstillstånd att få hit egna barn, utan försörjningskrav.”

Man menar att detta förslag tar fasta på humanistiska principer och samtidigt medverkar till ”hållbart omfång på migrationen”.

Men förslaget har skapat turbulens inom KD, som är splittrat i migrationsfrågan. Dagens Nyheter rapporterar om internt missnöje med en hårdare linje när det gäller anhöriginvandringen.

– Det här är en fråga där vi de facto inte är överens. Så det är klart att det här utspelet har fått fart i diskussionerna. Den här debatten kommer nog att eskalera fram till rikstinget, och då kommer det också bli tydligare vilken falang som vinner, säger en källa i partiet till tidningen.

KD:s nästa riksting hålls i november.

Oenigheten mellan riksdags­partierna är stor inför samta­len om migrationspolitiken. Moderaterna, Sverigedemokra­terna och Krist­demokraterna driver på för en stramare mi­gra­tionspolitik och hoppas, enligt TT, få med sig Socialdemokrater­na på en restriktiv linje.

– Jag hoppas att S ska lyssna på de många kommunalråd runt om i landet som delar vår problemformulering om att vi måste få ner volymerna om vi ska klara integrationen, säger M:s migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard till TT.

Den här debatten kommer nog att eskalera fram till rikstinget, och då kommer det också bli tydligare vilken falang som vinner.

Trump väntas prioritera religionsfrihet framför klimatmöte

FN. Om klimatmålen i Parisavtalet ska nås måste mer göras – och fortare. Nu samlar FN:s generalsekreterare till ett peppande toppmöte där nio så kallade...

Likt Daniel bör vi vägra kompromissa

Ledare En högintressant och högaktuell bok i Bibeln är Daniel. Profeten Daniel var verksam under perioden 605–539 f Kr. Han är ett stort föredöme för oss...