Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Katolska kyrkan blir kvar i SMR trots abortskrivelse

En skrivning om abort i Svenska missionsrådets (SMR) jämställdhetspolicy har under lång tid skapat turbulens och debatt. Katolska kyrkan övervägde att lämna det ekumeniska rådet som främst hanterar biståndsfrågor. Nu har man beslutat att stanna kvar, men med ett tillägg om att man inte stöder formuleringen om abort i rådets policy.

Nyheter · Publicerad 10:00, 3 jun 2020

”Då vi värderar SMR:s arbete i övriga frågor och vill främja samverkan och dialog i god ekumenisk anda fortsätter vi att vara en medlemsorganisation”.

Så skriver Katolska kyrkans biståndsorganisation Caritas Sverige om beslutet att inte lämna Svenska missionsrådet.

Det var efter att Världen idag i slutet av 2018 kunde berätta om en kontroversiell skrivning i SMR:s jämställdhetspolicy som en omfattande debatt tog fart. Den nuvarande formuleringen lyder:

”Ökad kunskap om hälsa, sexualitet, sexuella rättigheter, tillgång till information om laglig abort och tillgång till relevant hälsovård och preventivmedel är exempel på områden som är viktiga att arbeta med.”

Eftersom Katolska kyrkan inte kan ställa sig bakom något stöd för abort valde man 2019 att markera mot SMR genom att inte ställa upp för omval i styrelsen. Kyrkan meddelade också att man internt skulle diskutera sitt medlemskap i SMR.

För några månader sedan fattade stiftsrådet beslutet att trots allt stanna kvar i SMR.

På den sida i jämställdhetspolicyn som tar upp abort har det nu införts en fotnot där det står:

”Medlemsorganisationen Caritas Sverige reserverar sig emot formuleringen ’…tillgång till information om laglig abort…’.”

Caritas uppger på sin webbplats att deras önskan är att SMR, i stället för att informera om abort, skulle lyfta fram mödrahälsovården.

”Vi lever och verkar i ett samhälle där den absoluta majoriteten inte delar våra katolska värderingar. Vår verksamhet gynnas därför mycket av samarbete med andra kristna samfund och organisationer som i många avseenden arbetar mot samma mål som oss”, motiverar Caritas att förbli i missionsrådet.

Stockholms katolska stift skriver på sin hemsida att om man ska kunna ”åstadkomma de förändringar vi önskar tror vi att dialog är mer effektivt än att ställa sig utanför. Dialog behöver inte leda till konsensus men dialog minskar avstånd.”

Då vi värderar SMR:s arbete i övriga frågor och vill främja samverkan och dialog i god ekumenisk anda fortsätter vi att vara en medlemsorganisation.

En öppen debatt kritiskt för vår framtid

Ledare I veckan publicerades ett uppmärksammat öppet brev i tidningen Harper Magazine. Brevet är... lördag 11/7 00:00

Sverige behöver en kristen ”68-rörelse”

Ledare Har du känt dig frustrerad över att dina barn i skolbänken drillas i idéer och värden som strider... torsdag 9/7 00:00

Gammalt jättekors funnet i Pakistan

Historia. I juni upptäcktes ett stort marmorkors i bergen i norra Pakistan. Det kan vara mer än tusen år... lördag 11/7 16:51

Att vara sänd är att inte underskatta rollen som ”god granne”.

Inför söndag Mark 3:7–19 Just den här söndagen, den 12 juli, avslutar vi Hönökonferensen med en... fredag 10/7 12:00

Kan en kristen bära vapen?

Mot väggen Kan en kristen med gott samvete bära vapen i egenskap av polis eller militär och när så behövs även...

Hans Sundberg – min bakgrund

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 2/10). På Fjellstedtska skolan blev Hans andedöpt och började lära känna Andens liv. Han låter vuxendöpa...