Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

Känd präst avkragas efter kritik mot kvinnlig biskop

Göteborgs domkapitel har förklarat Rune Imberg obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst, eftersom han inte ser Susanne Rappmann som sin andliga ledare och biskop. Rune Imberg anser sig dock stå kvar i lydnad gentemot Svenska kyrkan. – Man kan inte lagstifta fram ett andligt ledarskap, säger Rune Imbergs juridiska ombud Andreas Karlgren, som överklagat beslutet.

Nyheter · Publicerad 11:20, 20 feb 2019

Domkapitlet fattade beslut den 17 januari om så kallad avkragning av Rune Imberg, lektor vid Församlingsfakulteten och ideell präst vid Missionsprovinsens Johannesförsamling i Borås.

– Jag firade gudstjänst så sent som i går och det har väl aldrig varit så många besökare som då, säger Rune Imberg, som i övrigt inte vill kommentera ärendet.

Allt började med den skrivelse som Rune Imberg skickade till domkapitlet i Göteborg i april förra året, med anledning av att stiftet just fått en kvinnlig biskop. Där förklarade han att han inte kunde uppfatta Susanne Rappmann som sin andliga ledare.

”Utifrån Bibelns klara framställning, som Paulus beskriver som ett 'Herrens bud', att kvinnor inte är kallade till kyrkans predikoämbete, [...] kan jag inte ha en fungerande relation till den biskop som nu tillträtt”, skriver han, och tillägger att han i fortsättningen uteslutande kommer att ”erkänna missionsbiskopen i Missionsprovinsen i Sverige som min förman och biskop”.

Det här ställningstagandet innebär enligt domkapitlet att Rune Imberg ”brutit mot prästlöftet om att följa kyrkans ordning”. ”Den stora brist på lojalitet” som Rune Imberg uttryckt mot framför allt biskopen är ”högst graverande”, menar domkapitlet, som landar i att inget annat än en obehörighetsförklaring kan bli följden.

Själv anser Rune Imberg att hans ämbetssyn inte strider mot hans lydnadslöften, både eftersom Svenska kyrkan faktiskt har behållit de präster som inte anser att kvinnor har tillgång till ämbetet, och eftersom han fortsatt ser Susanne Rappmann som den stiftschef som han har att förhålla sig till rent formellt.

Advokat Andreas Karlgren noterar att det finns många präster inom Svenska kyrkan som valt att stå under en annan andlig ledare än sin stiftsbiskop, såsom inom Societas Sanctæ Birgittæ.

Han har också flera exempel på ärenden där Svenska kyrkan avstått från att avkraga präster som markerat samma slags avstånd mot sin biskop.

– På 1990-talet avsade sig ett 50-tal präster tillsyn från Göteborgs dåvarande biskop Lars Eckerdal för att han inte ingrep mot en präst som hållit en välsignelseakt för ett samkönat par. Det föranledde ingen åtgärd, säger Andreas Karlgren.

Att Göteborgs stift går i clinch med Rune Imberg förvånar honom samtidigt inte.

– Svenska kyrkan dras med en stor problematik på det här området som man inte tänkt färdigt kring gemensamt. Då uppstår dessa situationer, där olika domkapitel ska pröva det som man inte lyckats lösa nationellt.

Alla handlingar i ärenden kan läsas på kyrkligdokumentation.nu

Motsägelsefull bibeltolkning i försök att minska invandring

Debatt Flyktingar som befinner sig i utvecklingsländer har det ofta mycket värre till och med än svenska fattigpensionärer, skriver Micael Grenholm i ett...

Grönsiskan bubblare i årets fågelräkning

Vardag Djur. Talgoxen är åter igen i topp när svenskarna för 15:e året i rad räknar vinterfåglar vid landets fågelmatningar. Årets överraskningar är grönsiskan...

Ansvaret för häxjakt på våra universitet

Ledare En episod på psykologprogrammet vid Lunds universitet har fått ringar på vattnet i den akademiska debatten. Några elever har reagerat mot påstådd...

Korset är stötestenen än i dag

Serie För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen om Gud som skulle bevaras och överföras till Jesu...

”Han är ju min pappa, även om han har gjort något dumt”

Närbild Fängelse. I Norge beräknas att omkring 9 000 barn och unga har en förälder i fängelse. Erfarenheten av chatt-tjänsten ifengsel.no visar att många unga bär på...

Att vara nöjd med sin situation och tillvaro har nästan blivit något fult.

Ungkrönika ”Nöj dig inte med mindre, nöj dig med mer”. Citatet är en reklamslogan från ett telefoniföretag för några år sedan, och jag tycker att det är rätt...

Med nya lärjungar i Sahel-regionen

Missionsglimten Det har varit ett innehållsrikt dygn i västafrikanska Sahel. Sent på kvällen besökte jag ett par olika församlingsplanteringar. I båda fallen var det...

Sorg i Salem efter 20-åriga Hannas bortgång

Nyheter Hawaiiolycka. Den senaste veckan har många människor mötts för att sörja tillsammans i Salemkyrkan i Vänersborg. Detta efter att en av församlingens ungdomar omkom...

Korset är stötestenen än i dag

Serie För apostlarna var skapelseordningen, Skrifterna, Jesus och hans undervisning den samlade kunskapen om Gud som skulle bevaras och överföras till Jesu...

Att vara nöjd med sin situation och tillvaro har nästan blivit något fult.

Ungkrönika ”Nöj dig inte med mindre, nöj dig med mer”. Citatet är en reklamslogan från ett telefoniföretag för några år sedan, och jag tycker att det är rätt...