Utdragen väntan tär på hjärtat, uppfylld önskan är ett livets träd.

Världen idag

Känd krigskorrespondent till försvar för frikyrkligt bistånd

I en debatt nyligen ifrågasatte förre riksdagsledamoten Hanif Bali (M) vad skattemedel till frikyrkliga biståndsorganisationer resulterar i. Då ryckte krigskorrespondenten Magda Gad ut till försvar genom att ge flera exempel på frikyrkliga hjälpinsatser hon självt upplevt på plats.

Nyheter · Publicerad 07:00, 11 okt 2022

I SVT:s Aktuellt i onsdags debatterades huruvida nivån på det svenska biståndet utomlands bör minskas eller inte. Tidigare riksdagsledamoten Lars Adaktusson (KD) argumenterade för att biståndet inte bör sänkas med hänsyn till ett världsläge där många människor lider nöd. I andra ringhörnan fanns Hanif Bali (M) som levererade en antydan om att skattemedel till frikyrkliga hjälporganisationer möjligen inte är väl använda pengar.

– Det är inte en slump att Kristdemokraterna brinner väldigt mycket för det här. De frikyrkliga rörelserna har ungefär 70 miljoner kronor som de plockar ut ur Sida årligen, sade Bali.

Journalisten Magda Gad, som i sitt arbete som krigskorrespondent sett mycket nöd, har reagerat på Balis utspel mot frikyrkoorganisationer. I en serie Twitterinlägg lyfter Gad fram exempelvis det arbete som PMU (Pingstmissionens utvecklingssamarbete) gör.

”PMU är finansiär av Panzisjukhusets program för utsatta av sexuellt våld i Kongo”, påminner Magda Gad om i en tweet.

I en annan tweet lyfter hon fram en kvinna som genomlidit oerhörd misär.

”Den enda som hjälpte den här äldre kvinnan som begravde sina åtta ihjälhuggna barn med händerna och flydde till ett överfullt läger där våldtagna och svältande kvinnor sov ute i lera var en lokal pastor, som också bad för kvinnorna”, skriver Magda Gad.

Kristdemokraterna är ett i skaran av sex riksdagspartier som vill behålla det svenska biståndet på en procent av BNP. Moderaterna samt Sverigedemokraterna förordar en sänkning.

I debatten i Aktuellt lyfte Lars Adaktusson fram att cirka 700 miljoner människor runt om i världen lever i fattigdom.

– I det läget är det självklart att vi måste ta vårt ansvar. Humanitet och medmänsklighet är någonting som tillför ett samhälle goda värden, och det ska vi slå vakt om, sade Adaktusson.

Hanif Bali hävdade att ”bistånd är att ta pengar från fattiga människor i rika länder och ge till rika människor i fattiga länder”.

– Vi vet att biståndet är en väldigt dålig metod att använda för att fattigdomsbekämpa. Det är bra för katastrofer, men när det kommer till utvecklingsbistånd så vet vi att det biståndet inte fungerar, sade Bali.

De båda före detta riksdagsledamöterna var däremot överens om att svenskt bistånd för närvarande lämnar en del att önska.

– Det svenska biståndet har stora brister, sade Lars Adaktusson och påpekade att han är en av de riksdagsledamöter som under den gångna mandatperioden varit mest kritisk mot regeringen med anledning av att bistånd inte når fram.

Den enda som hjälpte den här äldre kvinnan som begravde sina åtta ihjälhuggna barn ... var en lokal pastor, som också bad för kvinnorna.

På spaning efter morgondagens församling

Ledare Nya tider formar nya strukturer av hur den kristna gemenskapen gestaltas. Genom kyrkans... torsdag 8/6 00:10

Kristen antisemitism i ny förpackning?

Israelkommentar Få ämnen är lika tabubelagda som den kristna antisemitismen. Efter att Förintelsens fasor hade... torsdag 8/6 00:00