Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

En själavårdare som försöker få en person att lämna en homosexuell livsstil kan snart riskera fängelse i Kanada. Foto: /AP/TT

Kanada förbjuder att försöka ändra någons sexualitet

Från och med fredag blir det kriminellt att i Kanada försöka ändra en persons läggning eller könsuttryck. Den som bryter mot den nya lagen riskerar att dömas till fem års fängelse.

En pastor i USA uppmanar kyrkor att som protest predika om biblisk äktenskapssyn kommande söndag.

Nyheter · Publicerad 20:00, 13 jan 2022

Lagförslaget lades fram i november och antogs enhälligt av både underhuset och överhuset i början december. Detta sedan de konservativa lagstiftare som motsatt sig tidigare versioner av förslaget ställt sig bakom skrivningen, uppger New York Times.

Inte alla ledamöter var nöjda med processen. Ted Falk, konservativ ledamot från Manitoba, sade att förslaget lagts fram utan förvarning i parlamentet, vilket gjorde att det inte fanns tid till invändningar eller frågor.

”Vi hade omkring fyra sekunder på oss att komma med invändningar, och i ärlighetens namn gick förslaget igenom innan jag tagit in vad som höll på att hända”, skriver han på Facebook.

”Det upprepade kravet från många som hade invändningar, var en försäkran från regeringen ... om att samtal med religiösa ledare, terapeuter eller föräldrar även fortsatt ska skyddas och tillåtas. Tyvärr tog man inte hänsyn till denna begäran”, fortsätter han.

Omvändelseterapi definieras i lagen som ”alla åtgärder, tjänster eller behandlingar som syftar till att ändra en persons sexuella inriktning till heterosexuell, könsidentitet till cis [att leva som sitt biologiskt kön; red anm], eller könsuttryck till det kön som tilldelades vid födelsen, eller som syftar till att trycka ner eller minska en icke-heterosexuell attraktion eller ett visst sexuellt beteende”.

Det blir också förbjudet att ta med en minderårig utomlands för att hon eller han ska genomgå omvändelseterapi, liksom att tjäna pengar på, göra reklam för eller främja omvändelseterapi.

Lagen gäller även vuxna. Men det finns vissa undantag.

Det blir inte föbjudet att ”hjälpa en person att utforska eller utveckla sin identitet, förutsatt att man inte utgår från att en viss sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck är att föredra framför ett annat”.

Vidare tillåts ”handlingar som inte utgör åtgärder, behandling eller tjänster, så som uttryck för personliga åsikter om sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck”.

Kanada är det senaste av flera länder som förbjuder omvändelseterapi. I Sverige vill framför allt liberaler och socialdemokrater se ett förbud, och just nu utreds förekomsten av ”företeelser som har uppfattats som omvändelseterapi” av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Travis Salway, som forskat i omvändelseterapi vid Simon Fraser University i Kanada, säger att en del av frågetecknen kring lagen handlar om religionsfrihet, alltså om huruvida en präst eller pastor kan polisanmälas i det fall då någon vill tala enskilt om sin könstillhörighet eller sexuella läggning.

Många religiösa ledare upprörs över lagen. Organisationen Evangelical Fellowship i Kanada anser att den är så vagt formulerad att dess praktiska användning inte kommer att kunna avgöras förrän ett ärende överklagas i domstol.

Teologen John MacArthur, i Kali­fornien, uppmanar pastorer att predika om ”den bibliska synen på sexualmoral” kommande söndag, som en protest mot Kanadas nya lag.

Han och andra kristna ledare oroar sig för att det i praktiken ska bli förbjudet att predika om Bibelns äktenskapssyn, eller att säga att en homosexuell livsstil är en synd.

När ett förbud mot omvändelseterapi diskuterades i Storbritannien i våras försäkrade premiärminister Boris Johnson att man även fortsatt kommer att ”tillåta vuxna att ta emot lämplig själavård (inklusive bön), i kyrkor och andra religiösa sammanhang, i syfte att utforska sin sexuella inriktning eller könsidentitet”.

Vi hade omkring fyra sekunder på oss att komma med invändningar, och i ärlighetens namn gick förslaget igenom innan jag tagit in vad som höll på att hända.

Sydstatsbaptisterna tappade en halv miljoner medlemmar

USA. Medlemsantalet i USA:s största protestantiska samfund, de så kallade sydstatsbaptisterna, har nu... lördag 27/5 19:00

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Övergångsställen i regnbågsfärger restaureras inte

Hbtq. RFSL Uppsala är besvikna över att två bortnötta cykelövergångsställen i regnbågsfärger inte ska... lördag 27/5 16:00

Vattenfall sänker avgifter med miljardbelopp

Ekonomi. Vattenfall drar ned elnätsavgiften med i snitt 34 procent – motsvarande 1,1 miljarder kronor – från... lördag 27/5 13:00

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00