Din rättfärdighet når upp till himlen, Gud, du har gjort stora ting. Gud, vem är som du?
Psaltaren 71:19

Världen idag

En själavårdare som försöker få en person att lämna en homosexuell livsstil kan snart riskera fängelse i Kanada. Foto: /AP/TT

Kanada förbjuder att försöka ändra någons sexualitet

Från och med fredag blir det kriminellt att i Kanada försöka ändra en persons läggning eller könsuttryck. Den som bryter mot den nya lagen riskerar att dömas till fem års fängelse.

En pastor i USA uppmanar kyrkor att som protest predika om biblisk äktenskapssyn kommande söndag.

Nyheter · Publicerad 20:00, 13 jan 2022

Lagförslaget lades fram i november och antogs enhälligt av både underhuset och överhuset i början december. Detta sedan de konservativa lagstiftare som motsatt sig tidigare versioner av förslaget ställt sig bakom skrivningen, uppger New York Times.

Inte alla ledamöter var nöjda med processen. Ted Falk, konservativ ledamot från Manitoba, sade att förslaget lagts fram utan förvarning i parlamentet, vilket gjorde att det inte fanns tid till invändningar eller frågor.

”Vi hade omkring fyra sekunder på oss att komma med invändningar, och i ärlighetens namn gick förslaget igenom innan jag tagit in vad som höll på att hända”, skriver han på Facebook.

”Det upprepade kravet från många som hade invändningar, var en försäkran från regeringen ... om att samtal med religiösa ledare, terapeuter eller föräldrar även fortsatt ska skyddas och tillåtas. Tyvärr tog man inte hänsyn till denna begäran”, fortsätter han.

Omvändelseterapi definieras i lagen som ”alla åtgärder, tjänster eller behandlingar som syftar till att ändra en persons sexuella inriktning till heterosexuell, könsidentitet till cis [att leva som sitt biologiskt kön; red anm], eller könsuttryck till det kön som tilldelades vid födelsen, eller som syftar till att trycka ner eller minska en icke-heterosexuell attraktion eller ett visst sexuellt beteende”.

Det blir också förbjudet att ta med en minderårig utomlands för att hon eller han ska genomgå omvändelseterapi, liksom att tjäna pengar på, göra reklam för eller främja omvändelseterapi.

Lagen gäller även vuxna. Men det finns vissa undantag.

Det blir inte föbjudet att ”hjälpa en person att utforska eller utveckla sin identitet, förutsatt att man inte utgår från att en viss sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck är att föredra framför ett annat”.

Vidare tillåts ”handlingar som inte utgör åtgärder, behandling eller tjänster, så som uttryck för personliga åsikter om sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck”.

Kanada är det senaste av flera länder som förbjuder omvändelseterapi. I Sverige vill framför allt liberaler och socialdemokrater se ett förbud, och just nu utreds förekomsten av ”företeelser som har uppfattats som omvändelseterapi” av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Travis Salway, som forskat i omvändelseterapi vid Simon Fraser University i Kanada, säger att en del av frågetecknen kring lagen handlar om religionsfrihet, alltså om huruvida en präst eller pastor kan polisanmälas i det fall då någon vill tala enskilt om sin könstillhörighet eller sexuella läggning.

Många religiösa ledare upprörs över lagen. Organisationen Evangelical Fellowship i Kanada anser att den är så vagt formulerad att dess praktiska användning inte kommer att kunna avgöras förrän ett ärende överklagas i domstol.

Teologen John MacArthur, i Kali­fornien, uppmanar pastorer att predika om ”den bibliska synen på sexualmoral” kommande söndag, som en protest mot Kanadas nya lag.

Han och andra kristna ledare oroar sig för att det i praktiken ska bli förbjudet att predika om Bibelns äktenskapssyn, eller att säga att en homosexuell livsstil är en synd.

När ett förbud mot omvändelseterapi diskuterades i Storbritannien i våras försäkrade premiärminister Boris Johnson att man även fortsatt kommer att ”tillåta vuxna att ta emot lämplig själavård (inklusive bön), i kyrkor och andra religiösa sammanhang, i syfte att utforska sin sexuella inriktning eller könsidentitet”.

Vi hade omkring fyra sekunder på oss att komma med invändningar, och i ärlighetens namn gick förslaget igenom innan jag tagit in vad som höll på att hända.

När föräldrarnas betydelse erkänns kan skolan bli bättre

Ledare För några decennier sedan hade det varit otänkbart att grovt våld, allvarliga trakasserier och... torsdag 27/1 00:10

Planen som skapar en palestinsk stat utan att följa några avtal

Israelkommentar Oslo-avtalen var de fredsavtal som Israel och PLO slöt under 1990-talet, vilka ledde fram till... torsdag 27/1 00:10

Ebba Busch mötte Bränsleupproret

Energipolitik. KD meddelade nyligen att partiet vill sänka reduktionsplikten för diesel så att dieselpriserna blir... torsdag 27/1 09:00

Nu är OS-truppen spikad

Sport. Den svenska OS-truppen är spikad. Skicrossåkaren Eliott Baralo, 23, och alpinåkaren Charlotta... torsdag 27/1 05:00

Jesus är hoppet självt

Inför söndag En Trisslott. Hoppas, hoppas … neeej, det blev bara två ”en miljon”! Jag hade ju behövt tre... torsdag 27/1 00:00

Rysslands invasionshot av Ukraina följer ett mönster

Nyhetskommentar Med över 100 000 ryska soldater utplacerade med krigsmateriel längs den ukrainska gränsen sätter... torsdag 27/1 00:00

Senaste nytt

    Rysslands invasionshot av Ukraina följer ett mönster

    Nyhetskommentar Med över 100 000 ryska soldater utplacerade med krigsmateriel längs den ukrainska gränsen sätter...
    Följ Världen idag i sociala medier