Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Lee Carter och hennes make Hollis Johnson utanför Kanadas Högsta domstol i februari för ett år sedan. Då fastslog domstolen att förbudet mot medhjälp till självmord strider mot grundlagen. Lee Carter hjälpte sin mor att ta sig till en så kallad självmordsklinik i Schweiz 2010. Nu kan läkarassisterat självmord bli lagligt i Kanada. Foto: Sean Kilpatrick / AP / TT

Kan införa dödshjälp – även för barn

Alla offentligt finansierade vårdinrättningar i Kanada bör åläggas att erbjuda medborgarna läkarassisterat självmord. Det föreslår en parlamentarisk kommitté, som menar att även minderåriga på sikt bör få tillgång till dödshjälp.

Nyheter · Publicerad 08:56, 11 mar 2016

Bakgrunden är en dom i Kanadas högsta domstol från början av 2015. Där fastslogs att ett förbud mot assisterat självmord strider mot grundlagen och kränker de friheter som anges i grundlagen, skriver den svenska katolska pro-lifeorganisationen Respekt.

Domstolen bekräftade en tidigare dom i appellationsdomstolen i provinsen British Columbia, vilken fastslog att en ALS-sjuk kvinna hade rätt att be om hjälp att dö.

I sommar upphävs därför de delar av landets brottsbalk som kriminaliserar medhjälp till självmord, samtidigt som ingen lag om dödshjälp ännu antagits av parlamentet.

Den parlamentariska kommitté som tillsattes i december förra året har nu lagt fram 21 rekommendationer till regeringen inför ett kommande utkast på en ny dödshjälpslagstiftning.

I första hand ska vuxna som upplever "oacceptablelt" fysiskt eller psykiskt lidande få läkares hjälp att ta sitt liv, skriver Respekt. Senast tre år därefter ska lagen utvidgas till att gälla "kompetenta, mogna minderåriga."

För att garantera ett informerat samtycke måste patienterna utvärderas av två sinsemellan oberoende läkare.

En läkare som har samvetsbetänkligheter bör åläggas att remittera patienten vidare till en kollega som inte har något emot att ge läkarassistans till självmord, enligt förslaget.

Kommittén rekommenderar därför att alla offentligt finansierade vårdenheter – även kyrkliga – blir tvungna att ge dödshjälp och assisterat självmord, skriver Respekt.

Kritiken från kyrkan har inte låtit vänta på sig.

Ärkebiskoparna i två av Kanadas största engelsk-språkiga katolska stift – kardinal Thomas Collins i Toronto och ärkebiskop Terrence Prendergast i Ottawa – bad alla sina präster att under den gångna helgen läsa upp herdabrev där de bland annat bad alla katoliker att försöka påverka sina politiker att gå emot förslaget.

"Läkare i hela landet som vigt sina liv åt att vårda patienter kommer snart att ombes att göra precis tvärtom", skriver kardinal Collins, enligt Canadian Catholic News.

Enligt ärkebiskop Prendergast ska de personer som ber om läkarassisterat självmord inte kunna ta emot ett av kyrkans sju sakrament, de sjukas smörjelse.

KD:s fall från tydlighet till förvirring

Ledare Väljarnas val av parti avgörs främst av två faktorer: Antingen uppskattar man partiets ideologi och politiska förslag, eller också har man förtroende...

En riskfylld årstid för människans bästa vän

En halväten kryddig korv, giftiga alger och varma bilar. Sommaren är härlig, men kan också bli farlig för våra fyrfota vänner. Det här ska du som...