Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Lee Carter och hennes make Hollis Johnson utanför Kanadas Högsta domstol i februari för ett år sedan. Då fastslog domstolen att förbudet mot medhjälp till självmord strider mot grundlagen. Lee Carter hjälpte sin mor att ta sig till en så kallad självmordsklinik i Schweiz 2010. Nu kan läkarassisterat självmord bli lagligt i Kanada. Foto: Sean Kilpatrick / AP / TT

Kan införa dödshjälp – även för barn

Alla offentligt finansierade vårdinrättningar i Kanada bör åläggas att erbjuda medborgarna läkarassisterat självmord. Det föreslår en parlamentarisk kommitté, som menar att även minderåriga på sikt bör få tillgång till dödshjälp.

Nyheter · Publicerad 08:56, 11 mar 2016

Bakgrunden är en dom i Kanadas högsta domstol från början av 2015. Där fastslogs att ett förbud mot assisterat självmord strider mot grundlagen och kränker de friheter som anges i grundlagen, skriver den svenska katolska pro-lifeorganisationen Respekt.

Domstolen bekräftade en tidigare dom i appellationsdomstolen i provinsen British Columbia, vilken fastslog att en ALS-sjuk kvinna hade rätt att be om hjälp att dö.

I sommar upphävs därför de delar av landets brottsbalk som kriminaliserar medhjälp till självmord, samtidigt som ingen lag om dödshjälp ännu antagits av parlamentet.

Den parlamentariska kommitté som tillsattes i december förra året har nu lagt fram 21 rekommendationer till regeringen inför ett kommande utkast på en ny dödshjälpslagstiftning.

I första hand ska vuxna som upplever "oacceptablelt" fysiskt eller psykiskt lidande få läkares hjälp att ta sitt liv, skriver Respekt. Senast tre år därefter ska lagen utvidgas till att gälla "kompetenta, mogna minderåriga."

För att garantera ett informerat samtycke måste patienterna utvärderas av två sinsemellan oberoende läkare.

En läkare som har samvetsbetänkligheter bör åläggas att remittera patienten vidare till en kollega som inte har något emot att ge läkarassistans till självmord, enligt förslaget.

Kommittén rekommenderar därför att alla offentligt finansierade vårdenheter – även kyrkliga – blir tvungna att ge dödshjälp och assisterat självmord, skriver Respekt.

Kritiken från kyrkan har inte låtit vänta på sig.

Ärkebiskoparna i två av Kanadas största engelsk-språkiga katolska stift – kardinal Thomas Collins i Toronto och ärkebiskop Terrence Prendergast i Ottawa – bad alla sina präster att under den gångna helgen läsa upp herdabrev där de bland annat bad alla katoliker att försöka påverka sina politiker att gå emot förslaget.

"Läkare i hela landet som vigt sina liv åt att vårda patienter kommer snart att ombes att göra precis tvärtom", skriver kardinal Collins, enligt Canadian Catholic News.

Enligt ärkebiskop Prendergast ska de personer som ber om läkarassisterat självmord inte kunna ta emot ett av kyrkans sju sakrament, de sjukas smörjelse.

Tusen poliser till räcker inte för att hindra ungdomsbrottslighet

Ledare En ny studie från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att unga som döms för rån eller våld mot... lördag 17/4 00:10

Att förlåta betyder inte att jag säger att det som hände var okej.

Ungkrönika Jag sitter och lyssnar på min vän på andra sidan träbordet. Hon beskriver hur hennes hjärta har... lördag 17/4 00:00

KD vill förebygga brott genom stärkta familjer

Politik. Ett förstatligande av sjukvården var första prioritet när Kristdemokraternas partiledare talade på... lördag 17/4 08:00

Israel allt populärare i Europa – men håller trenden?

Israelkommentar Den framgångsrika vaccinerings­kampanjen i Israel och de förbättrade relationerna till arab­världen...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier