Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Ja till livet byter skepnad

Ja till livet och stiftelsen Provita går samman i en ny organisation som kommer att arbeta med opinionsbildning, utbildning och rådgivning i frågor om abort, samvetsfrihet, dödshjälp, fosterdiagnostik och sexuell hälsa.

Nyheter · Publicerad 14:12, 22 sep 2017

Därmed sätter man alltså punkt för organisationen Ja till livet, som grundades i november 1991 av Mikael Oscarsson, sedermera riksdagsledamot för Kristdemokraterna.

Provita har sedan 1997 drivit jourtelefonen Livlinan, som vänder sig till kvinnor som funderar över att göra abort eller har gjort abort. Stiftelsen har också varit huvudman till nättidningen Liv & Rätt.

Den nya organisation som lanseras i dag, fredag, har fått namnet Människovärde, och styrelsen leds av Monika Severin.

– Ja till Livet och Stiftelsen Provita har under många års tid arbetat med människovärdesfrågor. Med en organisation kommer tydligheten för frågorna att bli större och styrkorna inom organisationerna bättre tas till vara, uppger styrelsemedlem Cecilia K. Björfjell.

Hon berättar att Människovärde kommer att arbeta med opinionsbildning, rådgivning och utbildning.

– Människovärde vill verka för en ökad respekt för människans okränkbara värde och driva frågor som rör bland annat abort, samvetsfrihet, dödshjälp, fosterdiagnostik och sexuell hälsa, förklarar hon. 

– Vi vänder oss till människor i alla åldrar som vill värna om människans unika och okränkbara värde.

Världen idag skriver i dagens tidning om en annan pro-lifeorganisation som startats i år, Livsval. Dess ordförande Malin Schelin vill få till stånd en större samordning av det svenska pro-lifearbetet.

Hur ser Människovärde på behovet av samordning?

– Organisationen Människovärde välkomnar alla initiativ som stödjer respekt för människovärdet men vi har inga planer på att samordna arbetet med andra organisationer. Vi arbetar med ett stort nätverk både nationellt och internationellt, säger Cecilia K. Björfjell.

Ledamöter i styrelsen för Människovärde är, bortsett från Monika Severin, Cecilia K. Björfjell, Magdalena Thoor, Anna Jakobsson, Emelie Rynningsjö och Sarah Havneraas. Utåt ska Människovärde representeras av fem ambassadörer – Anna Jakobsson, Ingrid Karlsson, Sarah Havneraas, Jens Charlieson och Emelie Rynningsjö, som även är informationsansvarig.

Demokrat går mot ström – förbjuder sena aborter

USA. Louisiana är på väg att få en ny lag som förbjuder abort vid ”hjärtslagsgränsen”. Den som kommer skriva under lagen är delstatens demokratiske...

Kristersson utmanar S: Gör upp med antisemitismen

Politik. Moderatledaren Ulf Kristersson kräver nu att Socialdemokraterna agerar mot antisemitismen inom partiet. – Vi kräver att Socialdemokraterna upprättar...

Läkare bekräftar fosterbild i abortfilm

Ofödda. På nätet finns det många filmer som uppges visa fostret vid en verklig abort. Världen idag lät överläkaren Eva Uustal titta på en av dessa filmer för...