Ert tal ska alltid vara vänligt kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.
Kolosserbrevet 4:6

Världen idag

Israeliska forskare: ”Coronamedicin månader bort”

En potentiell medicin mot covid-19-viruset ska ha hittats av forskare på det statliga israeliska institutet för biologisk forskning, IIBR. Det handlar om en typ av antikropp som har visat sig kunna neutralisera viruset i laboratorieförsök.

Forskarna har dock inte gjort några tester på vare sig djur eller människa än.

Nyheter · Publicerad 20:00, 14 maj 2020

Det var förra måndagen som Israels försvarsminister, Naftali Bennett, först gick ut med nyheten om en potentiell medicin mot det nya coronaviruset. Dagen efter bekräftades det av det israeliska laboratoriet, som kallar det hela för en ”banbrytande vetenskaplig utveckling” på vägen mot en behandling för covid-19, rapporterar bland annat nyhetsbyrån Reuters.

Även om flera vetenskapliga institutioner runt om i världen har upptäckt antikroppar som kan förstöra det nya coronaviruset, så menade det israeliska laboratoriet att de tycks vara först i världen med att nå tre viktiga milstolpar, skriver Times of Israel

Forskare i en holländsk studie som publicerades just på måndagen i den vetenskapliga tidsskriften Nature Communications uppger sig dock ha lyckats med samma sak. 

Oavsett vem som var först så handlar det trefaldiga resultatet, som de båda forskargrupperna ska ha nått fram till, om de isolerade antikropparnas lämplighet som potentiell medicin för att behandla människor som blivit sjuka i covid-19.

För det första så ska forskarna ha hittat en så kallad monoklonal antikropp som innehåller en låg andel skadliga proteiner, för det andra ska antikroppen ha visat sig ha förmågan att neutralisera coronaviruset, och för det tredje ska den ha testats specifikt på just sars-cov2-viruset, det virus som ligger bakom coronapandemin.

Testerna har dock i båda fallen bara skett i laboratoriemiljö utan försök på vare sig djur eller människa och enligt IIBR är en färdig medicin ännu flera månader bort i tiden. 

Israels försvarsdepartement uppgav dock i ett officiellt uttalande att ”i nästa steg kommer forskarna tillfråga internationella företag för att producera antikroppen i komersiell omfattning”. 

Verksamheten på det statliga israeliska IIBR-laboratoriet omges av sträng sekretess, men enligt Times of Israel så hävdar utländska medier att institutet arbetar med att utveckla kemiska och biologiska vapen samt motgifter och försvar mot dessa.

IIBR uppger på sin hemsida att de arbetar med att identifiera och motverka biologiska hot från attacker och naturliga sjukdomar samt att ta fram läkemedel.

Sann mångfald kräver olika åsikter, SVT!

Ledare Blott Sverige svenska stollerier har! Så skulle man kort kunna kommentera veckans uppmärksammade... lördag 30/5 00:00

Människovärdet blir synligt i coronatider

Ledare Debatten om den svenska coronastrategin fortsätter, och lär så göra under lång tid framöver. Något... torsdag 28/5 00:00

En föraktad, en våldsam och en oomvänd lärjunge

Apostlarnas olikheter (del 4/4), I närheten till Jesus blev själviska skatteindrivare, hatiska nationalister och...