Lova Herren, alla hednafolk, prisa honom, alla folk! Ty hans nåd är väldig över oss, och Herrens sanning varar i evighet. Halleluja!
Psaltaren 117:1–2

Världen idag

”Inga pengar till terrorister”

Biståndsminister Isabella Lövin dementerar att svenskt bistånd går till palestinska terrorister och deras anhöriga. Detta trots att Världen idag kunnat visa att den palestinska myndigheten använder mångmiljonbelopp till att avlöna terrorister och deras anhöriga.

Nyheter · Publicerad 12:40, 14 aug 2017

Den 4 augusti kunde Världen idag berätta att 344 miljoner dollar av den palestinska myndighetens (PA) budget går till löner till personer som kämpat mot Israel. Det innebär bland annat personer som dömts för terrorbrott och deras familjer.

Terrorforskaren Magnus Ranstorp menade att Sida måste kunna redogöra exakt för vart våra svenska biståndspengar till PA går. Under drygt en veckas tid har Världen idag försökt få svar från Sida, biståndsminister Isabella Lövin och Utrikesdepartementet, utan framgång.

Christina Etzell på det svenska generalkonsulatet i Jerusalem kan svara på några allmänna frågor om biståndet, men vill inte svara på frågan om huruvida det finns risk för att svenska biståndspengar går till terroristlöner. Där hänvisar hon till biståndsministern.

Sida hänvisar till Utrikesdepartementet och konsulatet i Jerusalem.

Utrikesdepartementet svarar först inte alls, men ger till slut en kort mejlkommentar. Den är dock inget svar på frågan om terroristlöner.

Biståndsministerns pressekreterare hänvisar till Utrikesdepartementet och konsulatet i Jerusalem. Varför Isabella Lövin själv inte kan ställa upp på en intervju har Världen idag inte fått reda på, men hon har, enligt pressekreteraren ”många frågor och intervjuförfrågningar”.

Efter upprepade telefonsamtal och mejl får Världen idag ett mejlsvar från Ulrika Modéer, statssekreterare hos Isabella Lövin. Frågorna har buntats ihop av statssekreteraren.

Finns det en risk att svenskt bistånd till PA går till löner till terrorister och deras familjer? Om nej, hur säkerställer ni att det inte sker? Finns det en risk att svenskt bistånd går till palestinier som kämpat/kämpar mot Israel och av PA kallas för "ockupationens offer"?

”Sveriges stöd till den Palestinska myndigheten kanaliseras via EU genom den så kallade PEGASE-mekanismen. EU-kommissionen ska säkerställa att inga pengar går till personer eller organisationer som står på EU:s lista över terroristorganisationer eller personer som i Israel dömts för terroristbrott. EU:s kontrollmekanism fungerar väl. Det utgår inte något svenskt bistånd till den Palestinska myndighetens särskilda kontantutbetalningar till behövande palestinska familjer. Inga biståndsmedel från Sverige eller EU går heller till stöd till palestinska fångar i israeliska fängelser”, svarar Ulrika Modéer.

Är det möjligt att villkora biståndet till PA och säga "Om ni ger löner till terrorister och deras familjer kommer vi strypa biståndet från Sverige"? Varför/Varför inte?

”I val av aktörer för genomförande av insatser ska Sida eller ansvarig utlandsmyndighet ha tydliga krav på effektivitet, intern styrning samt kontroll och uppföljning. I avtalen ställs krav på formell uppföljning. När arbetet är igång följer myndigheten upp genom formella möten eller besök. Om medel inte går dit de är ämnade är det myndighetens uppgift att agera och vid behov avsluta stöd.”

Världen idag tar kontakt med Christina Etzell på det svenska generalkonsulatet i Jerusalem och frågar om hon har något att invända mot påståendet att inga svenska biståndspengar går till PA:s kontantutbetalningar, men hon hänvisar bara till biståndsministern.

Allt färre utvägar för trängd Putin när även vänner börjar svika

Ledare Insatserna har den senaste veckan höjts i Ukrainakriget. Ryssland mobiliserar för en ökad... fredag 7/10 00:10

Politiska regimskiftet kan bli ett öppnat fönster från Herren

Gästledare Sverige har haft ett socialdemokratiskt regeringsinnehav i ungefär hundra år, med några kortare... torsdag 6/10 00:10

SD-topp vill avskaffa diskrimineringslagen – ”exkluderar grupper”

Sverigedemokraterna. Diskrimineringslagen borde utredas och möjligen avskaffas. Det hävdar SD-toppen Richard Jomshof som... torsdag 6/10 21:00

Nepal behöver fler ledare för skörden

Missionsglimten Doften av kaffe och mat och en känsla av förväntan ligger i luften när jag stiger in i festlokalen... fredag 7/10 00:00

Ett enat rop stiger i Sverige

Bönekrönika Jag längtar efter väckelse. Jag längtar efter att på plats efter plats få höra vittnesbörden om hur... torsdag 6/10 00:00

Värdekonservativt Lettland ratade ryskvänligt parti

Nyhetskommentar Det innebär en jätteskräll att det som i flera val varit Lettlands största parti – det ryskvänliga...
Följ Världen idag i sociala medier