Var och en som upphöjer sig själv ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.
Lukasevangeliet 14:11

Världen idag

Drygt 250 personer i Sverige har sökt ersättning för biverkningar efter att ha vaccinerat sig mot covid-19. Foto: Johan Nilsson/TT

Hundratals svenskar har anmält biverkningar

Över 250 personer har anmält att de fått biverkningar efter att ha vaccinerat sig mot covid-19. Från feber och smärta på stället, och mer eller mindre allvarliga reaktioner, ända till dödsfall.

Nyheter · Publicerad 11:59, 17 jun 2021

Anmälningarna om skador och symptom gäller enligt Läkemedelsförsäkringen, som betalar ut ersättning om man har drabbats av allvarliga biverkningar, ett brett spektrum.

– Jag kan inte kommentera enskilda fall, men dödsfallen är naturligtvis mycket mycket få, säger vd:n Robert Ström.

Runt en tredjedel av anmälningarna gäller mycket lindriga biverkningar som kan betraktas som väntade, vilka inte berättigar till ersättning. För att få ersättningen måste man ha haft besvär i minst 30 dagar och det måste vara sannolikt att skadan orsakats av vaccinet.

Än har man inte hunnit utreda de allvarligare fallen.

– Det är ganska enkelt med dem som haft feber en dag, de är klara. Men när det handlar om mer komplicerade biverkningar är det inga som är färdigutredda än. Vad vi gör då är att ta in journaler för att kunna göra skadereglering med medicinsk expertis.

Enligt Robert Ström verkar det vara ett brett åldersspann som rapporterat in biverkningar, men man har inte gjort någon närmare analys kring ålder och kön.

Han konstaterar att 250 personer är ett litet material att dra några slutsatser kring.

– Det är naturligtvis besvärligt för de som har fått det, men det är klart att man ändå måste sätta det i relation till att det är över fyra miljoner som fått en dos, men 250 är en siffra man inte kan kalla hög i alla fall.

Andelen biverkningar som rapporterats är relativt lika för de olika vacciner som använts i Sverige.

Alla som vaccineras mot covid-19 i Sverige garanteras ersättning vid eventuella biverkningar, oavsett om vaccinet ingår i Läkemedelsförsäkringen eller inte.

Fram till tisdagen hade 4 201 394 personer fått åtminstone en dos, baserat på vad regionerna har rapporterat in till det nationella vaccinationsregistret. Det motsvarar 51,3 procent av den vuxna befolkningen. Av dessa har 2 250 996 fått två doser, motsvarande 27,5 procent.

Väckelserörelsens kulturkritik var inte helt obefogad

Ledare Äldre tiders väckelserörelse har kritiserats för sin förmenta moralpanik. Det tidiga 1900-talets... onsdag 5/10 00:10

Värdekonservativt Lettland ratade ryskvänligt parti

Nyhetskommentar Det innebär en jätteskräll att det som i flera val varit Lettlands största parti – det ryskvänliga... onsdag 5/10 00:00

Ryska soldater i Ukraina varnar reservister

Ukrainakriget. Tre ryska yrkessoldater, som alla stridit i Ukraina tidigare i år, varnar för vad som kan hända med... onsdag 5/10 18:00

Långsamma mirakler gör något inom oss

Vardagskrönika Efter avslutad bön kommer tystnaden, och så skrämmande tyst det kan vara. Man har sagt sitt ”amen”,... onsdag 5/10 00:00

Integritet – ett adelsmärke för en kristen företagare

Arbetslivskrönika Jag frågade mina första kull elever i Myanmar vad som hade gjort mest intryck på dem efter de gått... onsdag 5/10 00:00

M, KD, SD och L: Nej till höghastighetståg

Politik. M, KD, SD och L har enats om att säga nej till höghastighetsjärnväg, rapporterar Sveriges Radio... onsdag 5/10 07:00

Senaste nytt

    Ett svar på frågan om Israels styrka

    Israelkrönika Många har frågat sig hur det judiska folket har kunnat bevaras som ett folk och en kultur under de...
    Följ Världen idag i sociala medier