Nyheter

Högre andel smittade bland vaccinerade än ovaccinerade

Antalet fall av omikron ökar även bland vaccinerade. Men även om vaccinet inte skyddar mot smittspridning skyddar det fortfarande mot allvarlig sjukdom, påpekar professor Magnus Gisslén. Foto: Isabell Höjman/TT
Antalet fall av omikron ökar även bland vaccinerade. Men även om vaccinet inte skyddar mot smittspridning skyddar det fortfarande mot allvarlig sjukdom, påpekar professor Magnus Gisslén. Foto: Isabell Höjman/TT
Magnus Gisslén Foto: Johanna Ewald St Michaels / Sahlgrenska
Magnus Gisslén Foto: Johanna Ewald St Michaels / Sahlgrenska
Foto: Skärmdump från FHM:s veckorapport
Foto: Skärmdump från FHM:s veckorapport

I åldersgruppen 16–59 år är det i nuläget högre andel smittade bland vaccinerade än ovaccinerade. – Två doser ger i princip inget skydd alls, men man ska inte tolka detta som att det är en nackdel att vaccinera sig, säger överläkaren och professorn Magnus Gisslén till Världen idag.

Publicerad Uppdaterad

Det är extremt tydligt att de som är ovaccinerade har en större risk att bli allvarligt sjuka.

Magnus Gisslén, överläkare och professor

I och med omikronvarianten har man den senaste tiden sett en brant ökning av antalet bekräftade fall av covid-19 över hela världen, även om den nu börjar avta på flera håll.

Under de senaste veckorna har också antalet fall bland vaccinerade ökat i Sverige. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik var det under vecka 2 ett högre antal smittade per 100 000 vaccinerade invånare än bland 100 000 ovaccinerade invånare, i alla åldersgrupper mellan 16 och 59 år. I åldersgruppen 20–29 år var det exempelvis ungefär 2 000 smittade av 100 000 ovaccinerade personer men cirka 2 500 smittade av 100 000 vaccinerade personer.

Skillnaden såg ut att vara på väg att bli ännu större, men eftersom testningskapaciteten inte längre räcker till alla är det svårt att veta hur kurvan skulle ha utvecklat sig.

Myndigheten bedömer att ökningen bland vaccinerade beror på att vaccinets effekt mot infektion är lägre för omikronvarianten jämfört med deltavarianten.

”Mer omfattande restriktioner och rekommendationer för ovaccinerade under perioden då virusvarianten omikron började spridas i landet kan ha bidragit till lägre smittspridning i bland ovaccinerade”, skriver myndigheten i sin veckorapport.

Magnus Gisslén är professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Han konstaterar också att vaccinet ger ett dåligt skydd mot att bli smittad av omikron och att sprida smitta.

– Två doser ger i princip inget skydd alls mot att bli smittad, men man ska inte tolka detta som att det är en nackdel att vaccinera sig. Skyddet mot allvarlig sjukdom är väldigt bra, säger han till Världen idag.

Vilken medicinsk nytta anser du att kraven på vaccinpass har, med tanke på det ökande antalet fall bland vaccinerade?

– När det gäller att minska smittspridningen har vaccinbeviset spelat ut sin roll.

Däremot kan effekten av passen vara att ovaccinerade individer skyddas, menar Gisslén.

– Jag säger inte att det är rätt att använda vaccinpass av den anledningen, men det är extremt tydligt att de som är ovaccinerade har en större risk att bli allvarligt sjuka. De vaccinerade som blir svårt sjuka har oftast tunga grundsjukdomar, säger han.

Detta är också FHM:s motivering till användningen av vaccinbevis. Den ökande smittspridningen ger enligt myndigheten en kraftigt ökad risk för ovaccinerade att insjukna, med ett påföljande behov av slutenvård.

– Vaccinets mycket goda effekt mot svår sjukdom gör att motsvarande ökade risk inte föreligger för vaccinerade, har pressekreterare Jon Pelling tidigare svarat Världen idag.

När det gäller immunitet efter genomgången infektion är det enligt Magnus Gisslén en stor variation mellan olika individer.

Vissa personer som haft covid-19 får ett bra skydd mot att bli svårt sjuka medan en del inte ens utvecklar antikroppar.

– Vaccinerade har ett mycket jämnare skydd. Risken att behöva sjukhusvård är fem gånger högre om du återinsjuknar efter att ha haft en infektion men inte är vaccinerad, jämfört med om du är vaccinerad med två doser.

Däremot är risken att bli allvarligt sjuk oftast låg de första månaderna efter en genomgången infektion, menar Gisslén. Det handlar delvis om genetiska faktorer men virusmängden man blivit exponerad för kan också spela roll för hur sjuk man blir.

– Bäst skydd ger genomgången infektion i kombination med vaccination, säger han.

Världen idag har även kontaktat socialminister Lena Hallengren, som tackat nej till intervju om den senaste statistiken.

Powered by Labrador CMS