Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig.
1 Petrusbrevet 1:15-16

Världen idag

Hbtq-profilerad Equmeniakyrka drabbad av konflikter

Immanuelskyrkan i Stockholm är en av de största församlingarna inom Equmeniakyrkan. Det är också en församling som valt att tydligt profilera sig som liberal i hbtq-frågor.

Under en längre tid ska det dock ha funnits en tillitsbrist mellan delar av kyrkans internationella grupp och församlingsledningen gällande bland annat möjligheten att ha olika syn i hbtq-frågor.

Nyheter · Publicerad 07:00, 23 mar 2022

Tidningen Dagen hänvisar till skrivningar om polarisering och spänningar gällande ”församlingens värdegrund” i ett protokoll från Immanuelskyrkans senaste församlingsmöte. Att det finns konflikter bekräftades sedan också av församlingsledningen i ett uttalande på kyrkans webbplats.

”Det är naturligt att det under perioder uppstår friktioner i en så stor församling som Immanuelskyrkan. De spänningar som finns just nu berör bland annat teologiska frågor men också frågor kring hur församlingen och dess olika verksamheter skall ledas”, skriver man.

Det finns enligt Dagen en skillnad mellan den svensktalande och den internationella gruppen i församlingen där den förra i huvudsak betonar en liberal bibelsyn och teologi och den senare Bibeln, lärjungaskap och omvändelse.

Konflikten ska enligt tidningen ha djupnat efter anställningen av den nya pastorn Esther Kazen 2020. Kazen är i sociala medier mer känd under namnet ”feministpastorn” och har bland annat tagit ställning för abort och samkönade äktenskap och öppnat för ett ifrågasättande av jungfrufödseln.

Det finns medlemmar i den internationella gruppen som är kritiska mot att de upplever att församlingsledningen endast accepterar en hållning och bibeltolkning bland medlemmarna när det gäller exempelvis hbtq-relaterade frågor, skriver Dagen.

Kyrkans ordförande Greger Hjelm säger till tidningen att de vill vara en öppen församling teologiskt. På frågan om alla måste tycka likadant om samkönade äktenskap för att vara medlemmar svarar han:

– Som medlem räcker det med att tro på Jesus Kristus, det är enda kriteriet. Men som pastor eller anställd har man att bejaka och leva efter den värdegrund och beslut som församlingen har tagit.

Immanuelskyrkan är bland annat en aktiv del av priderörelsen och på sin hemsida skriver man:

”I Immanuelskyrkan finns människor från många olika kristna traditioner, och det innebär att det finns olika bibeltolkningar och inställningar till hbtq. Men Immanuelskyrkan som församling vill vara öppen för alla, anser att dömande och nedvärdering av andra inte hör hemma i församlingen, och vill att synen på äktenskap och sexualitet ska genomsyras av respekt för mångfald.”

”Alla tiders sånger” från Nashville sänds på TBN Nordic

Tv. Nu sänds hela programserien ”Alla tiders sånger” på den kristna tv-kanalen TBN Nordic, i åtta... söndag 24/9 11:00

Många bär ansvar för Sveriges resa från Bullerby till barnsoldater

Ledare Våld, sprängningar, skjutningar och regelrätta avrättningar fortsätter att plåga Sverige. Det... fredag 22/9 00:10