Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Hösten 2014. Hakkors har klottrats på en kyrka som används av den etiopiska ortodoxa församlingen i Hagsätra i södra Stockholm. Foto: Bertil Enevåg Ericson/TT

Hatbrott mot kristna ökar mest

Anmälda hatbrott mot kristna har ökat med 75 procent, enligt Brottsförebyggande rådet (Brå). Under 2014 identifierade Brå ungefär 6 270 polisanmälningar med olika möjliga hatbrottsmotiv, den högsta nivån hittills.

Nyheter · Publicerad 00:00, 6 aug 2015

Den absolut största andelen av hatbrottsärendena, 69 procent, avser främlingsfientliga eller rasistiska motiv. Men hatbrottsanmälningarna ökar i alla kategorier utom för sexuell läggning där nivån är oförändrad.

Åtta procent av anmälningarna har islamofobiska motiv, något färre har kristofobiska eller andra antireligiösa motiv, det motsvarar knappt 490 anmälningar. Knappt 270 anmälningar gäller antisemitism och en procent av anmälningarna har transfobiska motiv, allt enligt Brås rapport.

Sedan förra mätningen år 2013 har anmälningarna ökat med 14 procent. Störst är ökningen av hatbrott mot kristna. De senaste fem åren har kategorin mer än tredubblats, från knappt 100 anmälningar år 2010 till drygt 330 anmälningar 2014. Andra motiv som uppvisar en noterbar ökning är det islamofobiska och det antisemitiska motivet som ökat med 50 respektive 38 procent jämfört med 2013.

– Jag tycker det är väldigt intressant att det kommer upp och behandlas med tanke på att Sverige slår vakt om religionsfrihet och visar att även en religion som funnits i Sverige länge utsätts, säger Karin Wiborn, generalsekreterare på Sveriges kristna råd, i DN om hatbrotten mot kristna.

– Det förvånar mig att det är så höga siffror men jag själv har upplevt att det har blivit fler kränkningar och fler fördomar som har växt sig starkare, säger Helena Cankalp, ordförande i Syrisk ortodoxa ungdomsförbundet i Jönköping, till SR i Jönköping.

- När man pratar om att man är kristen och diskuterar så har man en väldigt negativ inställning gentemot kristendomen. På grund av internet har mycket fördomar spridit sig och folk vågar uttrycka sig ganska grovt. Det är inte sällan man ser personer som kränker kristna, ifrågasätter kristna och använder sig av väldigt grova ord, säger Helena Cankalp.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se 

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...