Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Det är upp till varje församling att välja pronomen för Gud, enligt Equmeniakyrkans nya kyrkohandbok. Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT

”Gud bortom genus” i ny Equmeniakyrkohandbok

Bibelordet om Rut och Noomis starka band är en av texterna som man kan läsa vid en vigsel, enligt Equmeniakyrkans nya kyrkohandbok. I boken uppmanas församlingarna också beskriva Gud ”bortom genus”. Tanken är att ge församlingarna frihet, förklarar Hans Andreasson, som varit projektledare för handboken.

Nyheter · Publicerad 09:54, 13 jun 2019

I onsdags berättade Världen idag om Equmeniakyrkans årskonferens, som ägde rum under Kristi himmelsfärdshelgen. Under konferensen antogs samfundets första kyrkohandbok, som funnits som provutgåva sedan 2016.

I kyrkohandboken, som inte är tänkt att vara en fast ordning utan ge församlingarna stor frihet, märks det att församlingarna är fria att viga samkönade par. I texten som föreslås till vigselakten står det ”hustru/man” om båda personerna som ska gifta sig, och ett bibelord som föreslås till ceremonin är: ”Dit du går, går också jag”, från Ruts bok.

Något annat som är tydligt i kyrkohandboken är att det, för Equmeniakyrkan, är viktigt med ett inkluderande språkbruk. Detta innebär exempelvis att man ska sträva efter att inte endast använda manliga pronomen för Gud, utan säga ”Gud” i stället för ”han”.

”Vi utgår från att Gud är bortom genus”, skriver handboksförfattarna.

Världen idag hör av sig till Hans Andreasson, som varit projektledare för arbetet med kyrkohandboken, för att höra varför de valde att ta med bibelordet från Ruts bok.

– Vigselordning är en fråga där man kan lägga sig på lite olika nivåer. Den ena nivån är att vigseln bara är förbehållen en man och kvinna, den andra nivån är att vigseln gäller alla par, oavsett kön, och den tredje nivån är att vigseln är förbehållen vilket kön som helst – och det ska inte finnas någon signal om att den bara skulle vara för man och kvinna, säger han.

I den tredje nivån ska exempelvis inte bibelord om att Gud skapade människan till man och kvinna finnas som alternativ, för att ingen ska känna sig exkluderad, förklarar han.

– Kyrkohandbokskommittén har valt att lägga sig på mittennivån, säger Hans Andreasson.

Det innebär, enligt Andreasson, att den lokala församlingen och vigselförrättaren har frihet att välja sin vigselutformning.

Men hur ser ni på att det här bibelordet, enligt vad som framkommer i Bibeln, inte handlar om en kärleksrelation?

– Det är öppet för tolkning för den som vill använda det. Det är inte så att vi markerar vare sig det ena eller andra, säger han.

Även när det gäller formuleringen om ”Gud bortom genus” menar Hans Andreasson att man valt en mittenväg.

De kyrkor som anser att användandet av ”han” om Gud ”befäster patriarkala strukturer” är fria att använda andra pronomen, men samtidigt plockar kyrkohandboken inte bort manliga pronomen som ”fader”, ”son” och ”herre”, förklarar han.

– Var och en har ansvar att välja ord själv, säger Hans Andreasson.

Hur ser ni på att det de facto står ”han” om Gud i Bibeln?

– Vad jag tycker personligen är inte intressant. Det viktiga är att olika riktningar ska kunna använda sig av kyrkohandboken.

Vigselordning är en fråga där man kan lägga sig på lite olika nivåer.

Rätt ska vara rätt om mänskliga rättigheter

Ledare Det talas mycket om mänskliga rättigheter i dag. Det är bra. FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna har precis firat 70 år, och de 30 punkter...