Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Glädje och tveksamhet inför påvebesöket

I dag startar det så kallade reformationsåret, som markerar att det gått 500 år sedan delar av kristenheten bröt med påven. I Lunds domkyrka hålls en gudstjänst med Romersk-katolska kyrkans ledare, påve Franciskus, och Lutherska världsförbundet. Samtidigt arrangeras ett stort ekumeniskt event för 10  000 personer på Malmö Arena.

Nyheter · Publicerad 10:05, 31 okt 2016

Temat för det ekumeniska eventet, dit påven och Lutherska världsförbundets företrädare ansluter efter några timmar, är ”Tillsammans i hopp”, och flera sångare och körer kommer att stå på scenen.

Överhuvud taget är temat för dagen hopp, gemenskap och ansvar för världen. Bland annat kommer katolska och lutherska hjälporganisationer, skriva på en gemensam avsiktsförklaring, och intäkterna från biljettförsäljningen till eventet går till behövande i Syrien.

Dagen efter firar påven katolsk mässa på Swedbank Stadion, en öppen fotbollsarena som ska ha fått en del äldre katoliker att avstå från besöket av oro för kyla och regn.

Flera hundra journalister kommer att bevaka händelserna, som av en del ses som en ny milstolpe i relationen mellan katoliker och lutheraner.

Båda samfunden har inför dagen lyft fram de fem uppmaningar som man enats om i det gemensamma dokumentet ”Från konflikt till gemenskap”: att se till det som förenar, att låta sig förändras genom mötet med den andre, att återuppväcka kraften i evangeliet, att vittna tillsammans om Guds barmhärighet, och att sträva efter synlig enhet.

– Jag hoppas att det ska bli en gudstjänst som förstärker känslan av att vi trots våra olikheter kan se varandra i ögonen och samlas kring Kristus och vår tro. Och visa att det vi gör, det gör vi inte för att försöka gestalta enheten för dess egen skull, utan för att Herren ska leva, säger Jenny Sjögreen, ekumenikchef vid Svenska kyrkans kyrkokansli i Uppsala.

– Vi tror ju samma sak, att enheten redan är given, den är inte en prestation. Men hur vi gestaltar den, det är utmaningen.

Även om reformationen i det här sammanhanget högtidlighålls gemensamt, och även om katoliker och lutheraner på central nivå kommit närmare en gemensam hållning till reformationens stora kontrovers, synen på rättfärdiggörelsen, återstår många tvistefrågor.

Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen, tycker att upplägget för reformationsjubileet bäddar för en skönmålning av relationen mellan katolikerna och de samfund som är sprungna ur reformationen.

– Man ska inte sopa saker under mattan utan lägga upp allt på bordet, säger han, och pekar på de avgörande frågor som kvarstår trots långsamma närmanden mellan samfunden.

– Det ena är auktoritetsfrågan, alltså om det är ”skriften allena” eller ”skriften och traditionen” som väger tyngst. Sedan är det förståelsen av rättfärdiggörelseläran, där man fortfarande inte är överens. Där tycker jag att man i sin längtan efter enhet slarvar över de skillnader som faktiskt finns, säger han.

Andra tvisteämnen, skriver han i en debattartikel i tidningen Dagen, är den katolska kyrkans lärobeslut om jungfru Marias obefläckade avlelse, påvens ofelbarhet och jungfru Marias himmelsfärd. Till det kommer det fortsatta bruket av avlat, alltså specifika handlingar som skulle få Gud att efterskänka botgöringen för begångna synder, 500 år efter Martin Luthers protester mot avlatshandeln.

– Sedan kan man tycka, ur evangelisk synpunkt, att det är lustigt att man använder reformationsjubileet på det här sättet – det vore naturligare att försöka belysa vad reformationen handlade om. Det finns andra tillfällen då de kunnat manifestera de steg som tagits, mellan evangeliskt kristna och katolska kristna.

Daniel Alm, föreståndare i Pingst fria församlingar i samverkan, är en av de 353 inbjudna som tackat ja till att delta i gudstjänsten i Lunds domkyrka på måndag.

Han säger att han framför allt vill visa respekt för att Lutherska världsförbundet och Romersk-katolska kyrkan gemensamt kommit fram till ett sätt att markera reformationsjubileet.

– Jag är ju själv inte en del av detta, men vill visa respekt för att de arbetar och agerar så ambitiöst i detta, säger han.

– Det är också lite unikt att de skrivit det här dokumentet, Från konflikt till gemenskap, med tanke på att det handlar om två parter i en konflikt.

En tanke Daniel Alm tycker det är viktigt att hålla fast vid i sammanhanget är att Martin Luther själv inte önskat bilda någon ny kyrka.

– De sanna reformatorerna genom historien har aldrig har velat splittra kyrkan utan velat förändring inifrån. Det gällde även Lewi Pethrus, som inte ville lämna baptistförbundet utan blev utesluten, säger han.

– Det visar oss att det är svårt att få organisationer att utvecklas på ett harmoniskt sätt, men ändå väldigt viktigt. Om Gud reser upp en apostel eller reformator, kan vi då ta emot den personen eller inte? Vad hade hänt om man låtit Luther bli påve?

Även pingströrelsen och katolska kyrkan i Sverige har haft en dialog, samtidigt som det finns en dialog på internationell nivå. Den senare började med den sydafrikanske pingstpastorn David du Plessis, som bland annat var med på Andra vatikankonciliet.

– Du Plessis fick en profetia om att Gud ville ge förnyelse till hela sin kyrka, även de ”gamla” samfunden. Därför anser vi att vi har ett uppdrag att utföra, och därför ser vi inte att dialogen förminskar vår missionskallelse, säger Daniel Alm.

Han berättar att reformationsjubileet och påvens besök fått honom att tänka på David du Plessis.

– Han sa: ”We would rather have apostolic success than apostolic succession”, alltså hellre missionsframgångar än fokus på successionsordningen. Dialogen är viktig. Men det allra viktigaste är att vinna själar för Kristus.

Påvens besök

Påve Franciskus landar den 31 oktober klockan 11.00 på Malmö airport och får där ett officiellt välkomnande av statsminister Stefan Löfven. Därefter ska han träffa kungaparet i Lund.

På eftermiddagen medverkar han först i en ekumenisk gudstjänst i Lunds domkyrka för inbjudna gäster. Den direktsänds av SVT och kommer att kunna följas via skärmar på stan i Lund. På eftermiddagen hålls även ett fyra timmar långt ekumeniskt arrangemang i Malmö arena. Först kan besökarna via länk följa gudstjänsten i Lund, sedan blir det artistuppträdanden med mera. Mot slutet anländer påven tillsammans med bland andra Lutherska världsförbundets ordförande, biskop Munib Younan.

Tisdagen den 1 november klockan 9.30 firar påven katolsk mässa på Swedbank stadion i Malmö. Klockan 12.30 är det officiellt avsked på Malmö airport.

Källa: Katolska kyrkan i Sverige

Andens besökelsetid pågår i denna stund

Ledare Gud är både tre och en. Vi tror på en Gud, som uppenbarar sig i tre personer, Fadern, Sonen och... lördag 1/8 00:00

Färska tigerbilder ger hopp i västra Thailand

Tigrar har synts i en region i västra Thailand för första gången på fyra år, något som ger hopp om... måndag 3/8 07:00

Ideologi ännu tydligare på reducerat Pride

Ledare Nästan alla offentliga arrangemang denna vår och sommar ställs in. Stockholm Pride genomförs dock... torsdag 30/7 00:00

Varför visar sig inte Gud tydligare?

Mot väggen Varför visar sig inte Gud tydligare?/Bengt