Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

Förföljelsen av kristna värre än någonsin

Minst 245 miljoner kristna förföljs i de 50 länder som det är svårast att vara kristen i. Det slår Open Doors fast i 2019 års World Watch List. – Det här är det i särklass svåraste året sedan mätningarna startade, konstaterar Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors Sverige.

Nyheter · Publicerad 07:53, 16 jan 2019

I dag presenterar Open Doors sin årliga kartläggning över förföljelsen av kristna i världen. Och det är dyster läsning.

Förföljelsen är fortfarande störst i Nordkorea, vilket den har varit sedan 2002. Experter menar att det inte syns några tecken på förbättring för landets mellan 200 000 och 400 000 kristna, varav många befinner sig i arbetsläger. Nästan lika illa är det i Afghanistan.

– Båda de här två länderna har en extremt svår förföljelse. I Afghanistan går det inte att vara öppen med sin kristna tro. Att omvända sig från muslim till kristen och försöka hålla tron hemlig går inte, eftersom det är ett starkt familje- och klansamhälle.

Som tidigare domineras listan av länder i Afrika och Mellanöstern. För första gången på flera år finns dock Ryssland med, där det pågår allvarlig förföljelse.

– Cirka två procent av de kristna i Ryssland tillhör inte den ortodoxa kyrkan och de hamnar i kläm, eftersom det är den kyrka som makten förordar.

Peter Paulsson nämner tre tydliga trender globalt som får allvarliga konsekvenser för kristna.

För det första ökar den statliga kontrollen i många delar av världen. Ett exempel är Kina, där nya regler för religiös verksamhet trädde i kraft 2018. Det innebär bland annat att kyrkor har tvingats sätta upp skyltar vid ingången som förbjuder personer under 18 år att gå in.

– Kina har försökt pressa tillbaka den kristna närvaron i decennier utan att lyckas. Nu tar man nya grepp och går fram med lagstiftning. Målet är att göra kristendomen mer ”kinesisk”.

I andra länder märks en ultranationalistisk trend, där den nationella lojaliteten förknippas med en religion. Kristna i minoritet ses som förrädare och pressas att lämna sin tro. Det sker till exempel i Indien, där regeringen gynnar en extremistisk hinduisk syn. Peter Paulsson pekar på problematiken i att detta är länder som Sverige och andra måste ha en god relation med, sett till deras storlek och tillväxt.

– Men man kunde önska en mer rakryggad hållning i relationen där man också påpekar när de mänskliga rättigheterna åsidosätts.

Den tredje trenden är att terrorgruppen IS och andra islamistiska rörelser har förlorat inflytande i Mellanöstern och därför spridit sig till Afrika söder om Sahara.

– Det är väldigt oroväckande, grupperingar utnyttjar kriser för egen vinning, söker upp oroshärdar och skor sig. Många länder klarar inte att skydda sina gränser och sin befolkning, och de här islamistiska grupperna ger sig på just kristna.

Målet med kartläggningen är att åstadkomma förändring, bilda opinion och att väcka makthavare och kristna inför en verklighet som en stor del av världens kristna lever med dagligen.

– Om man liknar förföljelsen med en sjö så har den blivit bredare och djupare, och det har dessutom blåst upp till storm. Bredden är att fler länder drabbas, djupet är att kristna förföljs alltmer intensivt. Och stormen på sjön är att våldet mot kristna ökar, säger Peter Paulsson.

Om man liknar förföljelsen med en sjö så har den blivit bredare och djupare, och det har dessutom blåst upp till storm.

Tre globala trender som påverkar kristna

Ökad statlig kontroll. När länder, exempelvis Kina, ökar övervakningen av medborgarna och styr befolkningen allt hårdare mot en ideologi drabbar det kristna.

Ultranationalism. På många platser drivs en agenda om en gemensam, nationell identitet. I dessa länder, såsom Indien, innebär det en nationell religion (hinduism) och att kristna får betala ett högt pris för sin tro.

Islamism. I takt med att IS och likasinnade tappat momentum i Mellanöstern har en rad väpnade islamistgrupper i stället dragits till Afrika söder om Sahara. Och kristna är en av de främsta måltavlorna.

Hur sammanställs World Watch List?

World Watch Unit, som sammanställer listan, skiljer på två typer av förföljelse: förtryck (den press som kristna utsätts för inom olika livsområden) och våld. Det förtryck som kristna upplever mäts i fem olika områden: privatlivet, familjelivet, sociala nätverk, livet som medborgare och kyrkolivet. I ett sjätte mätområde mäts förekomsten av våld. Insamlad data och statistik från de olika kategorierna översätts till poäng där 16,667 är maxpoäng inom varje kategori. Länderna rankas sedan efter den totala poängsumman.

Rapporterings-perioden för WWL 2019 skedde från den 1 november 2017 till den 31 oktober 2018

Detta är World Watch List

World Watch List sammanställs varje år av organisationen Open Doors som listar de 50 länder där förföljelsen mot kristna är som störst.

World Watch List är den enda årliga undersökningen av religionsfrihetens villkor bland kristna.

Open Doors har gett ut World Watch List sedan 1993.

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

LRF: Minska vildsvinsstammen med 90 procent

Djur. Minska vildsvinsstammen med 270 000 djur till 30 000. Det begär Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och... torsdag 28/9 22:00

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00