Ert tal ska alltid vara vänligt kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.
Kolosserbrevet 4:6

Världen idag

Folklivsforskare: Vi lever som om Gud finns

Dagens Sverige är mycket mer präglat av kristendomen än de flesta tror. Det säger folklivsforskaren Dan Korn, aktuell med boken Som om Gud fanns. – Nästan allt härrör från kristendomen, säger han.

Nyheter · Publicerad 11:32, 14 jun 2019

Den svensk som tror att han eller hon lever som om Gud inte finns, lurar sig själv. Det menar kulturhistorikern och författaren Dan Korn som nyligen kommit ut med boken Som om Gud fanns. I själva verket är det kristendomen som har bäddat för det sekulära samhället, vidhåller han.

– Kristendomens budskap har sekularismen inbyggd i sig. Det beror på att man betonar tron, säger han.

Andra faktorer som gör att kristendomen banat väg för sekularismen är, enligt Dan Korn, att det inom religionen finns en frihet att inte tro, och att den kristna guden ses som ”snäll” och icke-dömande.

Hur mycket i det svenska samhället härrör från kristendomen?

– Nästan allt. Kristen tro har påverkat det moderna svenska samhället på ett sätt som folk inte har en aning om, säger Dan Korn.

Som exempel tar han uttrycket ”alla människors lika värde”.

– Det har blivit ett mantra som om det vore en naturlag, men det är det ju inte, säger han.

Enligt Dan Korn härrör uttrycket från 1 Mosebok 1:26 där det står att Gud skapade människan till sin avbild – ”till att vara lika oss”. Det är detta bibelord som ligger till grund för den amerikanska självständighetsdeklarationen, som i sin tur ligger till grund för FN-stadgarna, påpekar han.  

Ett annat exempel är, enligt Dan Korn, vårt sätt att tänka.

– Man har tagit bort Gud och kristendomen, men det bibliska sättet att tänka lever kvar. Det handlar exempelvis om att man har omsorg om människor som man tycker är offer, och att man tar den svages sida i nyhetsrapporteringen, säger han.  

Enligt Dan Korn skulle svenskarna behöva bli mer medvetna om hur mycket i vårt samhälle som härrör från kristendomen. Det är särskilt viktigt i den tid vi lever i nu, menar han.

– Ja, för vi har avskaffat Gud och vi har avskaffat tron. Vi har befriat oss från det gamla syndaregistret, men vi har inte befriat oss från synden. I stället har vi uppfunnit nya synder, säger han.

Exempel på sådana ”synder” är, enligt Dan Korn; att flyga, att inte sortera sopor eller att vara en vit, medelålders man.

– Det är människoskapade synder som växlar efter dagskurs, säger han.

Folklivsforskaren vidhåller att dessa synder leder till ett ”magiskt tänkande” som exempelvis tar sig uttryck i att vi vill förbjuda sugrör för att komma till rätta med problemet med plast i haven, trots att denna plast främst kommer från länder där det inte finns sophämtning.

– Problemet med detta är att vi har förlorat Gud, så vi har ingen som kan förlåta oss våra synder. Det finns ingen väg ut ur detta. Vi måste ständigt ”bikta oss” och erkänna vår synd, säger han.  

Detta ”biktande” kan, enligt Dan Korn, exempelvis innebära att vi skriver debattartiklar om hur dåliga vi är, allt medan vi utvecklar ett förödande självhat.

Dan Korn utvecklar resonemanget i sin bok:

”Om vi lever som om Gud fanns, men ändå officiellt påstår oss leva som om Gud inte fanns, blir det som är kvar av Gud en hård och oförlåtande Gud, en nådlös Gud. Och eftersom vi tror att vi tror att Gud inte finns, märker vi inte ens denna hårdhet som vi utövar mot oss själva”, skriver han.  

Vad skulle det innebära för samhället om vi trodde på en förlåtande Gud igen?

– Det skulle vara bättre om människor trodde på någon form av förlåtelse. För en del kan det helt säkert ske genom en tro på nåden i Gud, men för dem som är främmande för det tankesättet kanske ett bejakande av det de redan tror på kan vara en väg, säger Dan Korn.

Han exemplifierar med naturen, som han menar att många människor i dagens samhälle har bytt ut Gud mot. I stället för att tänka på naturen som något som straffar i form av global uppvärmning, försurade sjöar eller ”vad dagskursen säger” kan man välja att se det goda i naturen, menar han.

Hur tror du att Sverige skulle ha sett ut om det inte vore för kristendomen?

– Det vågar jag inte svara på, för det är så självklart att det nästan inte går att tänka sig. Det hade varit ett klansamhälle, det hade varit mer av ett hederstänkande och vår lagstiftning skulle ha sett helt annorlunda ut.

Man har tagit bort Gud och kristendomen, men det bibliska sättet att tänka lever kvar.

Netanyahu inför rätta – en stolthetens eller en sorgens dag?

Israelkommentar När samhällsaktivisten Eldad Yaniv intervjuades i israelisk radio i söndags kallade han dagen ”en... onsdag 27/5 00:10

Allt fler gudsförnekare prisar den kristna tron

Ledare Världen står i en brytningstid, på flera sätt. Vi vet ännu inte hur tillvaron efter coronakrisen... onsdag 27/5 00:00

Visst vore det positivt om den kristna trons förtjänster blev mer allmänt kända?

Arbetslivskrönika Vad är förklaringen till att vissa nationer lyckats skapa välstånd och demokrati medan andra lever... onsdag 27/5 00:10

Grupper med terrorkoppling kan ha fått corona-bistånd

Israel. Flera palestinska organisationer med koppling till det terroriststämplade paramilitära... onsdag 27/5 10:30

Det svenska skolsamarbetet med DDR föll med Berlinmuren

Kampen om den svenska skolan (del 3/4). När Berlinmuren och kommunistregimer i Östeuropa föll, undergrävdes den politisering av den svenska...