Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Hebreerbrevet 10:36

Världen idag

Belgien har tillåtit dödshjälp för vuxna i 20 år. År 2014 röstade parlamentet för att ge även barn under 18 år tillgång till läkarassisterat självmord och eutanasi. Foto: Yves Logghe/AP/TT

Fler än 27 000 har fått dödshjälp sedan införandet i Belgien

Sedan dödshjälp infördes i Belgien för 20 år sedan har antalet personer som dött på detta sätt gått från 235 på ett år under 2003, till sju om dagen år 2021. Det uppger juristorganisationen ADF International i en genomgång av statistiken.

Nyheter · Publicerad 10:00, 31 maj 2022

Fler än 27 000 människor i Belgien har fått dödshjälp sedan maj 2002, antingen i form av läkarassisterat självmord eller genom en injektion av läkare, så kallad eutanasi. Det visar statistik från belgiska myndigheter.

Förra året registrerades 2 699 fall av dödshjälp, varav de allra flesta gällde dödligt sjuka patienter mellan 60 och 89 års ålder. I hälften av fallen dog patienten i det egna hemmet.

Villkoret för att få tillgång till dödshjälp i Belgien är att patienten lider outhärdligt, antingen fysiskt eller psykiskt. Det finns dock inget krav på att man ska vara i livets slutskede. Av dem som som fick dödshjälp förra året förväntades endast drygt 80 procent dö av inom en nära framtid, enligt ADF International.

Dessutom ges dödshjälp till barn under 18 år.

Trots att en stor del av befolkningen, och även läkarkåren, står bakom lagen finns det kritik mot hur den tillämpas.

För två år sedan prövades lagen för första gången i belgisk domstol, i ett ärende som ännu inte avgjorts slutgiltigt. Det gäller en 38-årig kvinna med autism som ansökte om och fick dödshjälp till följd av outhärdligt psykisk lidande. Henne två systrar hävdar dock att läkarna felbedömde kvinnan, som i själva verket hamnat i en depression sedan ett förhållande tagit slut, uppger BBC.

Ett snarlikt ärende som inte behandlats av det belgiska rättsväsendet, men som nu tas upp i Europadomstolen för mänskliga rättigheter, handlar om en 64-årig kvinna som fick dödshjälp på grund av ”icke behandlingsbar depression”.

Kvinnans son, som stämt den belgiska staten, fick inte reda på att modern ansökt om eutanasi förrän hon redan var död.

Enligt sonen hade kvinnan levt med depression under större delen av sitt liv, och bara träffat den läkare som gav henne den dödliga injektioner i några månader. Läkaren var specialiserad på cancer, inte psykiatri, och leder en organisation som förespråkar dödshjälp.

Kvinnan hade gett organisationen en donation kort innan hon dog.

Estonia-filmare får skärpt straff

Brott. Två män i ett filmteam som skickade ner en dykrobot till Estonias vrak får skärpta straff av... onsdag 29/3 21:00

Har S nog med idékraft för en förnyad samhällsanalys?

Ledare Ett land behöver inte bara en bra regering, det behöver också en bra opposition. Av flera skäl.... torsdag 30/3 00:10

Nya uppgifter kring Nord Stream-sabotagen

Danmark. Danska, svenska och ryska fartyg befann sig i området där gasledningarna i Östersjön några dagar... onsdag 29/3 15:00

Av honom, genom honom och till honom är allting

Inför söndag Många av oss har fått frågan: ”Om Jesus hade kommit i dag, utifrån hur allt är i dag, skulle han... torsdag 30/3 00:00