Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Belgien har tillåtit dödshjälp för vuxna i 20 år. År 2014 röstade parlamentet för att ge även barn under 18 år tillgång till läkarassisterat självmord och eutanasi. Foto: Yves Logghe/AP/TT

Fler än 27 000 har fått dödshjälp sedan införandet i Belgien

Sedan dödshjälp infördes i Belgien för 20 år sedan har antalet personer som dött på detta sätt gått från 235 på ett år under 2003, till sju om dagen år 2021. Det uppger juristorganisationen ADF International i en genomgång av statistiken.

Nyheter · Publicerad 10:00, 31 maj 2022

Fler än 27 000 människor i Belgien har fått dödshjälp sedan maj 2002, antingen i form av läkarassisterat självmord eller genom en injektion av läkare, så kallad eutanasi. Det visar statistik från belgiska myndigheter.

Förra året registrerades 2 699 fall av dödshjälp, varav de allra flesta gällde dödligt sjuka patienter mellan 60 och 89 års ålder. I hälften av fallen dog patienten i det egna hemmet.

Villkoret för att få tillgång till dödshjälp i Belgien är att patienten lider outhärdligt, antingen fysiskt eller psykiskt. Det finns dock inget krav på att man ska vara i livets slutskede. Av dem som som fick dödshjälp förra året förväntades endast drygt 80 procent dö av inom en nära framtid, enligt ADF International.

Dessutom ges dödshjälp till barn under 18 år.

Trots att en stor del av befolkningen, och även läkarkåren, står bakom lagen finns det kritik mot hur den tillämpas.

För två år sedan prövades lagen för första gången i belgisk domstol, i ett ärende som ännu inte avgjorts slutgiltigt. Det gäller en 38-årig kvinna med autism som ansökte om och fick dödshjälp till följd av outhärdligt psykisk lidande. Henne två systrar hävdar dock att läkarna felbedömde kvinnan, som i själva verket hamnat i en depression sedan ett förhållande tagit slut, uppger BBC.

Ett snarlikt ärende som inte behandlats av det belgiska rättsväsendet, men som nu tas upp i Europadomstolen för mänskliga rättigheter, handlar om en 64-årig kvinna som fick dödshjälp på grund av ”icke behandlingsbar depression”.

Kvinnans son, som stämt den belgiska staten, fick inte reda på att modern ansökt om eutanasi förrän hon redan var död.

Enligt sonen hade kvinnan levt med depression under större delen av sitt liv, och bara träffat den läkare som gav henne den dödliga injektioner i några månader. Läkaren var specialiserad på cancer, inte psykiatri, och leder en organisation som förespråkar dödshjälp.

Kvinnan hade gett organisationen en donation kort innan hon dog.

Andligt skeende i Norge växer – flyttar till större lokaler

Norge. Från bara några få till hundratals besökare. Det andliga skeendet fortsätter i det norska samhället... söndag 28/5 08:00

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Sydstatsbaptisterna tappade en halv miljoner medlemmar

USA. Medlemsantalet i USA:s största protestantiska samfund, de så kallade sydstatsbaptisterna, har nu... lördag 27/5 19:00

Övergångsställen i regnbågsfärger restaureras inte

Hbtq. RFSL Uppsala är besvikna över att två bortnötta cykelövergångsställen i regnbågsfärger inte ska... lördag 27/5 16:00

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00