Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig.
1 Petrusbrevet 1:15-16

Världen idag

Experter till KD-minister: Sänk inte åldern för juridiskt könsbyte

Att sänka åldern för när man kan byta juridiskt kön kommer sannolika leda till att allt fler unga väljer att genomgå kirurgiska ingrepp. Det skriver flera läkare och psykiatriska professorer i en debattartikel som riktar sig till sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD).

”För att inte göra de sårbara transpersonerna en verklig björntjänst bör nuvarande lagstiftning kvarstå”, skriver de.

Nyheter · Publicerad 13:00, 6 jun 2023

Som Världen idag tidigare berättat arbetar regeringen, med sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson i spetsen, med en lagrådsremiss om sänkt ålder för juridiskt könsbyte, från nuvarande 18 till 16 år. M+KD+L-regeringen har därmed i praktiken tagit över stafettpinnen från den tidigare S-regeringen som också drev frågan.

Elva experter i medicin respektive psykiatri är dock mycket kritiska till lagrådsremissens innehåll.

”Vi anser att det är tvärtom, att en sänkning av åldersgränsen för juridiskt könsbyte från 18 till 16 år är att göra de ofta mycket sårbara unga transpersonerna en björntjänst”, skriver de i debattartikeln i SvD.

Experterna menar att det i Sverige i dag råder en ”eskalerande epidemi av könsdysfori” och lyfter fram människans mognadstakt.

”Den mänskliga hjärnan är sannolikt inte färdigutvecklad förrän vid 25–30 års ålder. En tonåring kan ha svårt att tänka långsiktigt och väga in alla aspekter av ett beslut, inte minst för att kamratrelationer och samhällstrender har ett starkt inflytande.”

Om 16-åringar tillåts byta juridiskt kön kommer de, enligt experterna, att identifiera sig med det nya juridiska könet samt tro att detta läker psykisk ohälsa som ofta finns med i bilden. Risken för att fler 18-åringar genomgår hormonbehandling och kirurgiska ingrepp skulle öka, hävdar de.

”Innan vi har ett vetenskapligt stöd för att nyttan med medicinsk behandling vid könsdysfori överstiger risken före 25 års ålder bör denna åldersgräns gälla även för medicinsk behandling av könsdysfori. Och för att inte göra de sårbara transpersonerna en verklig björntjänst bör nuvarande lagstiftning angående byte av juridiskt kön kvarstå”, skriver de.

Regeringens inställning är, enligt Acko Ankarberg Johansson, att individens upplevelse av könstillhörighet ska väga tungt.

– En lag som reglerar fastställande av ett annat kön än det som framgår av folkbokföringen i syfte att personer ska få leva i sin könsidentitet bör så långt som möjligt bygga på individens självbestämmande och inte ställa upp hinder som inte är motiverade, sade sjukvårdsministern i en interpellationsdebatt tidigare i år.

Experterna påminner regeringen om att även Socialstyrelsen numera manar till försiktighet.

”Myndigheten gjorde en tvärbromsning när den manade till ökad försiktighet med att erbjuda hormonell och kirurgisk behandling på grund av bland annat otillräcklig vetenskaplig evidens och ’den dokumenterade förekomsten av detransition’ (att en transperson återgår till sitt ursprungskön)”, skriver de.

Debattartikeln i SvD har skrivits under av bland andra Sven Roman som är specialistläkare i barn och ungdomspsykiatri, Christopher Gillberg, professor i barn och ungdomspsykiatri och specialistläkare i barn och ungdomspsykiatri, samt Elisabeth Fernell, professor i barn och ungdomspsykiatri, specialistläkare i barnneurologi och habilitering.

...en sänkning av åldersgränsen för juridiskt könsbyte är att göra de ofta mycket sårbara unga transpersonerna en björntjänst.

Styrräntan höjs på nytt – så mycket dyrare blir ditt bolån

Ekonomi. Torsdagens nya räntehöjning gräver ännu djupare hål i hushållens plånböcker. Ökade bolånekostnader... fredag 22/9 22:00

Kristersson: Vi är mitt i extrem våldsvåg

Kriminaliteten. Flera utomstående tros ha blivit offer när två personer sköts ihjäl på en pub i Sandviken. – Det är... fredag 22/9 18:17

Många bär ansvar för Sveriges resa från Bullerby till barnsoldater

Ledare Våld, sprängningar, skjutningar och regelrätta avrättningar fortsätter att plåga Sverige. Det... fredag 22/9 00:10