Låt min bön vara rökelse inför dig, mina lyfta händer ett aftonoffer.Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.
Psaltaren 141:2-3

Världen idag

Experten: Polisen bröt mot all praxis

Nyheter · Publicerad 09:59, 28 sep 2009
Enligt rapporten "Omedelbart samarbete" som kom ut på Växjö universitet 2006, och som handlar om polisers handlingsutrymme vid LVU-handräckning slår man fast att när små barn omhändertas ställs höga krav på flexibilitet, kunskap och fingertoppskänsla.

Det menar Nick Maitland att polisen helt saknade på Arlanda den 25 juni.
– Tvärtom bröt de mot all praxis; de kom in i uniform, hade målad polisbil och var otydliga med syftet, säger han.
I universitetsrapporten slås också fast att när det är barn som tvångsomhändertas, är det önskvärt att polisen är civilklädd, vilket är ett sätt att tona ned dramatiken i situationen.

Något som alltså inte skedde i fallet med Dominic.
Carolina Björnsdotter Paasikivi, intendent och biträdande avdelningschef för gränspolisavdelningen på Arlanda, vill varken ge ut polisens händelserapport eller kommentera det enskilda fallet.
– Ibland hinner inte vår uniformerade ordningspolis att byta kläder, om det blir väldigt bråttom.

I det här fallet hade polisen även målad polisbuss. Har inte polisen på Arlanda tillgång till civila polisbilar?

– Ja, det har vi. Det är det tjänstgörande befälet som avgör vilka bilar som ska användas.
I ett yttrande från Rikspolisstyrelsen gällande synen på polisens omhändertagande av barn, undertecknat av rikspolischefen Bengt Svensson och som Världen idag har tagit del av, slås det fast att barnkonsekvensanalys alltid ska göras när polisen utför åtgärder som rör ett barn.
– Vi brukar naturligtvis inte överdriva antalet poliser, ingen är inte betjänt av att trissa upp en våldssituation, säger Carolina Björnsdotter Paasikivi.

I samma yttrande, slår man fast att hänsyn till barnet måste tas utifrån den rådande situationen. Tycker du att ni har gjort det?

– Det är klart, att när barn är närvarande, måste vi ta stor hänsyn till att reaktioner kan bli starka, säger Carolina Björnsdotter Paasikivi.

Rikspolischefen Bengt Svensson menar i yttrandet också att polisens arbetssätt ska vara etiskt försvarbart med hänsyn till närvarande barn. Tycker du att metoden, att lura familjen Johansson var bra?

– Att lura någon är naturligtvis inte etiskt försvarbart och så arbetar inte vi.

I riktlinjerna menar man också att metoderna som väljs ska vägas mot det lidande de inblandade riskerar att utsättas för. Tycker du att Arlandapolisen gjorde det?

– Vår metod är att presentera ärendet och förklara varför man som polis är där.

Erik Lundström
erik.lundstrom@varldenidag.se

Skotskt vittnesbörd om progressivismens kollaps

Ledare Skottland har på senare år utvecklat en allt radikalare progressivism. Den senaste tiden har... lördag 4/2 00:10

Predikant firade 98-årsdag med fallskärmshopp

USA. Amerikanske predikanten Roy Jernigan valde att fira sin 98-årsdag med att hoppa fallskärm.... söndag 5/2 14:00

Korruption och kriminella i politiken

Ledare I Transparency Internationals årliga korruptionsindex noterar nu Sverige sin sämsta notering – och... lördag 4/2 00:00