Herren gör fattig och han gör rik, han ödmjukar och han upphöjer.
1 Samuelsboken 2:7

Världen idag

Equmenia rekryterar strateg i normkritik och mångfald

Ett sätt att öppna det kristna budskapet för fler ungdomar med olika kultur, bakgrund och läggning? Eller en väg in i oförblommerad hbtq-ideologi? Så olika tolkas Equmenias satsning på normkritik genom en ny projekttjänst.

Nyheter · Publicerad 11:00, 27 jul 2021

Just nu utlyser Equmeniakyrkans barn- och ungdomsorganisation en 25-procentig tjänst under rubriken ”Ett mer jämlikt Equmenia”. Den som eftersöks är en strateg med kunskap ”inom normkritik, mångfaldsarbete och föreningsutveckling”.

Tonvikten i samtliga fyra mål som anges för projektet ligger på just normkritik. Bland annat ska allt material i Equmenias materialbank ha ”ett inkluderande språk och ett normkritiskt perspektiv”. Vidare ska all personal ha ”grundläggande kunskaper inom normkritik” och använda sig av dessa i sitt dagliga arbete. 

Medlen kommer från Jämställdhetsmyndigheten, som anger projektets målsättning som att ”främja jämställdhet mellan kvinnor och män samt mångfald och inkludering”.

Ida Tonnvik, ordförande för Equmenia, berättar att bakgrunden till arbetet är en motion till organisationens riksstämma 2015. Den handlade om att arbeta för ökad mångfald och inkludering i Equmenia.

– Vi hade sett att Equmenia var en väldigt homogen och ”vit” rörelse, där maktpositionerna tillkommer vita och priviligierade personer, trots att vi vill nå människor i alla socio-ekonomiska situationer, oavsett etnisk bakgrund, säger hon.

– Normkritik för oss är att se över​ vår egen organisation, hur våra strukturer fungerar och vad som begränsar oss utifrån målet att fler barn och unga ska kunna lära känna Jesus. Jesus vände ju själv upp och ner på olika maktstrukturer och ifrågasatte den tidens normer som stod i vägen för mötet Gud.

En person som är kritisk till ideologin bakom våra dagars ”normkritik” är Olof Edsinger, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen och författare till boken  När minoriteten tar majoriteten som gisslan

Han menar att ”normkritik” normalt utgår från queerrörelsens världsbild, där det inte finns något normalt eller onormalt och där identiteten och sexualiteten ses som något flytande. 

– Man accepterar inte att det i dessa frågor skulle finnas något naturligt utgångsläge, och man avvisar de så kallade hetero- och tvåkönsnormerna, säger han till Världen idag. 

– Det är samma tankegods som genomsyrar dagens hbtq-rörelse, och som är kärnan i det ”likabehandlingsarbete” som tillämpas på våra förskolor och skolor. 

Olof Edsinger är orolig för att Equmenia nu ska bli ”ytterligare en röst som normaliserar det normkritiska perspektivet”.

– Oavsett vad man säger i efterhand är ju annonsen utformad så att man nästan måste omfatta det tankegods som dominerar dagens normkritiska ideologi, säger han.

– Det är också så som dessa frågor drivs inom Svenska kyrkan. Men vad jag vet är det här är första gången en frikyrklig organisation gör samma vägval, och det gör mig förvånad – och faktiskt också orolig. 

Det är Equmenias Arbetsgrupp för mångfald och inkludering som sökt medel för den utlysta tjänsten.

Hbtq-frågor står dock inte i fokus i den rapport som arbetsgruppen presenterade inför riksstämman hösten 2020. Där står det att man ”i samråd med styrelsen och ideologiska teamet” beslutat att framför allt arbeta med etnisk mångfald inom organisationen.

– När vi använder ordet normkritik gör vi inte det med någon särskild politisk laddning, även om jag kan förstå att man kan tänka så, säger Ida Tonnvik.

– Olika normer gör så att unga med annan etnicitet, med funktionsvariationer, annan socioekonomisk bakgrund och också med olika sexuell läggning inte hittar en väg in till oss.

Hon menar inte att organisationens material nu kommer att skrivas om med könsneutrala pronomen.

– ​Det kan lika mycket handla om att vi inte ska ha enbart svenska namn i materialet, eller att vi tar in en bild på en rullstolsburen person, för att fler ska kunna identifiera sig med oss.

EU:s överstatlighet utmanas av Polen

Ledare EU-domstolens fördragsfästa juridiska överhöghet utmanas när den polska författningsdomstolen i ett... lördag 16/10 00:00

En helt vanlig söndag i Istanbul

Missionsglimten Jag bor i Istanbul, Turkiet, tillsammans med 15 miljoner andra. 98 procent av dem är muslimer och... lördag 16/10 00:00

Trend att unga säger upp sig – kan bli möjlighet för kyrkan

Ledare Har du hört talas om ”the great resignation”? Uttrycket, som kan översättas ”den stora... fredag 15/10 00:10
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier