Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Ekumeniskt kvinnoråd i blåsväder efter uttalanden

Flera frikyrkliga samfund stödjer Sveriges ekumeniska kvinnoråd. Men kritiker ifrågasätter stödet med hänvisning till teologiskt tveksamma uttalanden om bland annat polygami och abort från rådets generalsekreterare.

Nyheter · Publicerad 14:32, 21 aug 2019

Representanter för Nätverket för klassisk baptism citerade i en debattartikel i Dagen under sommaren flera kontroversiella uttalanden som Esther Kazen, mer känd som ”Feministpastorn”, gjort, främst via sitt instagramkonto.

Kazen har bland annat påstått att det i Bibeln finns ”rasism, homofobi och en hel del annan skit”, menat att det är fullt kompatibelt att vara kristen och polyamorös, och beskrivit abort i positiva ordalag.

Esther Kazen är generalsekreterare i Sveriges Ekumen­iska Kvinnoråd (SEK) som skribenterna påpekar har frikyrkliga samfund som medlemmar och stödorganisationer. De frågar sig om kristna kvinnor och aktörer är bekväma att ”förknippas med hbtq-aktivism, odelat abortförespråkande och promiskuitet”.

Daniel Alm, ledare för Pingst FFS som inte är medlem men en av stödorganisationerna, gick efter debattartikeln ut på sin Facebooksida för att förklara pingströrelsens hållning.

”Givetvis är det positivt med samtal om sexualitet och vi behöver kunna föra dialog. Men vi behöver också stå för de värderingar vi uppfattar bibliska. Givetvis måste vi söka göra detta utan att bli moralistiska. En tro på äktenskapet som ram för sexuell utlevnad mellan människor behöver inte leda till utestängande av människor med andra erfarenheter”, skriver Alm och berättar att man nu ska föra en dialog med det ekumeniska rådet och om se om man ska stå kvar som stödorganisation till SEK.

I en replik i tidningen betonar företrädare för SEK att de åsikter som Kazen framför inte är offentliga uttalanden från rådet.

”Men däremot är SEK en organisation som har plats för den som är av dessa åsikter, lika väl som den som kommer fram till andra teologiska slutsatser”, förklarar de.

”Svaret på frågan om ´kristna kvinnor känner sig hemma med agendan hos generalsekreteraren i SEK´ är alltså både ja och nej, eftersom kristna kvinnor inte är en homogen grupp med en gemensam agenda”, skriver man.

Medlemmar i SEK är bland andra Frälsningsarmén, Kvinnor för mission och Kvinnor i Svenska kyrkan. Bland stödorganisationerna finns Svenska alliansmissionen, Equmeniakyrkan, EFS, Evangeliska frikyrkan och Pingst, med flera.

En tro på äktenskapet som ram för sexuell utlevnad mellan människor behöver inte leda till utestängande av människor med andra erfarenheter.

Vilket EU-land ska bli först med att flytta sin ambassad?

Israelkommentar Hemkommen efter ännu en intressant resa till Jerusalem känner jag mig inspirerad att kommentera ambassadflyttningarna i Israel. I skrivande stund har...

Sötpotatis – en gröda med svensk potential

Visst älskar sötpotatisen värme, men kan Kanada så kan vi. Den svenska sötpotatisen har potential, enligt Sveriges lantbruksuniversitet.