Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.
Psaltaren 121:7-8

Världen idag

Foto: Pixabay

Ekumenisk bönevecka för kristen enhet

Den årliga böneveckan för kristen enhet genomförs den 18-25 januari i mer än 120 länder. Även om vi inte kan samlas i våra kyrkor uppmuntrar Sveriges kristna råd till bön enskilt eller i mindre grupper.

Nyheter · Publicerad 20:00, 15 jan 2021

Den 18 januari startar böneveckan för kristen enhet, som har arbetats fram av Kyrkornas världsråd och Vatikanen. Den genomförs varje år i mer än 120 länder och är enligt arrangörerna världens största ekumeniska manifestation.

Sveriges kristna råd översätter och bearbetar det internationella grundmaterialet för veckan, som i år har förberetts av klosterkommuniteten Grandchamp i Schweiz.

Kommuniteten består av 40 systrar från olika generationer, kyrkliga traditioner, länder och kontinenter. De har också valt årets tema, ”Bli kvar i min kärlek så skall ni bära rik frukt”, som enligt ett pressmeddelande ”uttrycker Grandchamps kallelse till bön, försoning och kyrkans enhet och i hela den mänskliga familjen”.

I Sverige firas ofta böneveckans huvudgudstjänst söndagen den 24 januari, lokalt med representanter för församlingar från olika kyrkor och samfund. I år blir det annorlunda.

– Vi kommer inte att kunna samlas i större grupper för att be tillsammans. Däremot kan vi enskilt be eller i mindre grupper mötas till bön för kristen enhet, säger Olle Kristenson, teologisk rådgivare vid Sveriges kristna råd.

– Bönen är en kraft som aldrig kan överbetonas och det är särskilt viktigt att stryka under detta i en tid som av många upplevs förlamande under pågående pandemi. I en svår tid samlas många människor till bön, inte för att dra sig undan ansvar utan för att hämta kraft för att möta tidens utmaningar, fortsätter han.

– Bönen, både den enskilda och den gemensamma, är själva livsnerven för oss som kristna. Den hjälper oss att växa i tro och hämta kraft för att möta tidens utmaningar, säger Olle Kristenson.

På SKR:s hemsida finns material att ladda ner inför Böneveckan, exempelvis gudstjänstordning, film och sångmaterial.

Bönen, både den enskilda och den gemensamma, är själva livsnerven för oss som kristna.

Migrationsfrågor kräver klokskap snarare än känsloreaktioner

Ledare All politik och myndighetsutövning innebär att försöka finna rätt balans mellan flera olika... lördag 30/9 00:10

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10