Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade.
Matteusevangeliet 5:6

Världen idag

Ekström ställdes mot väggen om islamism i skolböcker

Utbildningsminister Anna Ekström riktade udden mot konfessionella friskolor då hon fick svara på frågor gällande avslöjandet att islamistisk propaganda finns i läromedel på svenska skolor. – Är det inte dags att den socialdemokratiska regeringen slutar sila mygg men svälja kameler? sade KD-politikern Gudrun Brunegård som var den som tagit initiativ till debatten.

Nyheter · Publicerad 17:00, 9 dec 2019

Nyheten om att svenska skolor köpt in modersmålsböcker i persiska med antisemitiska och islamistiska inslag publicerades först i Världen idag. Därefter togs den upp av flera andra medier. Det var personal på en kommunal skola i Östhammar som slog larm om de aktuella läromedlen.

”Böckerna innehåller religiös propaganda, en berättelse om en barnsoldat och hets mot Israel, som beskrivs som 'djävulen'. Detta är inte acceptabelt”, skriver Gudrun Brunegård i sin interpellation till Anna Ekström.

Brunegård frågar vilka åtgärder Ekström tänker vidta för att ta reda på vid vilka svenska skolor som det aktuella undervisningsmaterialet har använts. Hon undrar vidare ifall ministern ser något behov av granskning av läromedlen och vilka åtgärder Ekström kommer vidta för att elever med hemspråksundervisning inte ska utsättas för religiös och antidemokratisk propaganda.

Anna Ekström inledde riksdagsdebatten med att säga att hon ser mycket allvarligt på uppgifterna i medier. Sedan övergick hon till att prata om att all undervisning ska vara icke konfessionell och att detta även gäller fristående skolor med konfessionell inriktning. Hon tog upp den pågående utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet och förslaget om etableringsstopp för nya fristående skolor med konfessionell inriktning.

Ministern nämnde även en utredning om modersmålsundervisning som är ute på remiss och den nyligen tillsatta utredningen om statens roll när det gäller läromedel i svensk skola.

Gudrun Brunegård konstaterade att flera av hennes frågor inte besvarades av Anna Ekström.

– Är inte ministern intresserad av att gå till botten med detta? undrade hon.

– Jag blir bedrövad när ministern i stället i generaliserande ordalag misstänkliggör konfessionella friskolor i stort. Det hade varit smakligt om ministern någon gång hade kunnat medge att den absoluta merparten av konfessionella friskolor gör ett alldeles utmärkt jobb, sade Gudrun Brunegård vidare.

Kritiken mot Anna Ekström slutade dock inte där.

– Kan inte ministern medge att när islamistiska läromedel används vid en vanlig svensk skola finns det större problem i Sverige än om elever som på familjens egen önskan har sökt sig till en konfessionell skola skulle råka få höra en frivillig bordsbön före skollunchen eller om elever på en vanlig kommunal skola skulle få gå på en dramatisering om varför vi firar jul? Är det inte dags att den socialdemokratiska regeringen slutar sila mygg men svälja kameler?

Anna Ekström svarade bland annat att hon är förhindrad att uttala sig om enskilda läromedel och enskilda skolor och att hon utgår ifrån att Skolinspektionen får information om olämpliga läromedel från personal eller elever på skolorna.

Kan inte ministern medge att när islamistiska läromedel används vid en vanlig svensk skola finns det större problem i Sverige än om elever som på familjens egen önskan har sökt sig till en konfessionell skola skulle råka få höra en frivillig bordsbön...?

Du har hållit fast vid mitt ord – brevet till Filadelfia

Det finns många församlingar som kallar sig själva Filadelfia; detta är fullt förståeligt. Både... tisdag 1/12 00:00

Adventshögtiden firades in digitalt

Svenska kyrkan. Årets adventsfirande i Svenska kyrkan hölls i mångt och mycket på nätet. Digitala gudstjänster... måndag 30/11 15:55

Älska mig mer än de andra

Böneskolan Strax innan Jesus lämnade lärjungarna för sin kommande himmelsfärd möter han dem vid Tiberiassjön.... tisdag 1/12 00:00

Förslag: Ersätt skolornas kösystem med lottning

Friskolor. För att komma till rätta med segregationen föreslår en utredning att kösystem till populära... måndag 30/11 13:45

Hur påverkas Europa och Israel av amerikanska presidentvalet?

Israelkommentar Trots juridiska efterspel och pågående rättstvister kring röstningsförfarande i det amerikanska...

Du har hållit fast vid mitt ord – brevet till Filadelfia

Det finns många församlingar som kallar sig själva Filadelfia; detta är fullt förståeligt. Både...