Sänd ditt bröd över vattnet för med tiden får du det tillbaka.
Predikaren 11:1

Världen idag

Efter flera år

Nyheter · Publicerad 06:00, 28 jan 2011
Under de drygt två månader som Världen idag har haft kontakt med polisens internutredare Eje Ekengren och åklagare Kristian Augustsson, har de vid upprepade tillfällen sagt att de precis ska fatta beslut om Karins anmälan – utan att något avgörande gjorts.

– Jag ska träffa Kristian Augustsson i morgon, då har vi avsatt hela dagen för att gå igenom alla dessa ärenden som gäller detta, sade Eje Ekengren den 6 december förra året.
– De här besluten kommer att tas, förmodligen, i morgon. Då är det Kristian Augustsson som beslutar.
Sedan dess har det snart gått två månader, utan att något beslut fattats.
Ärendets nye advokat Björn Hurtig begärde i december att få in alla dagboksanteckningar.

Världen idags påstötningar och advokat Björn Hurtigs offensiva hållning, medförde slutligen att Karin i mitten av december – efter två och ett halvt år – kallades till ett första polisförhör. Innan denna händelse talar Världen idag medpolisens internutredare Eje Ekengren som bekräftar att de sms och bilder på övergrepp som skickats till Karin inte kommer från den polis som är anmäld för våldtäkt.

Ni har klarlagt att det inte är en polis som har skickat bilderna?
Ja, det är korrekt.

Varför sitter då polisens internutredningar på detta ärende?
– Vi sitter på det här ärendet för att det finns ett påstående från målsägaren att det är en polis som ligger bakom detta.

Jo, men det har ni ju avfärdat.
– Det beslutet är inte fattat. Jag ska träffa Kristian Augustsson i morgon (tisdag 7 december, red anm), då har vi avsatt hela dagen för att gå igenom alla ärenden som gäller detta.

Är det övergreppsbilder på barn?
– Den bedömningen får nog stå för dig i så fall. Det här är en definitionsfråga: Vad är barnpornografi? Och den bedömningen får Kristian Augustsson göra om detta är att betrakta som barnpornografi.

Men det är yngre människor i varje fall?
– Ja, det.. ja, alltså... ja, det är min bedömning.

Du kan gå i god för att det inte är barn?
Min bedömning, och det här är sådant som jag har diskuterat med Kristian Augustsson, min bedömning är att det inte är barnpornografi.

Är det tortyrliknande övergreppsbilder?
– Det skulle jag inte vilja påstå.

Är det övergreppsbilder?
(tystnad)... – Nej, alltså vi har gjort bedömningen utifrån om det är barnpornografi eller inte och vi har kommit framtill att det inte är barnpornografi.

Får man skicka grovpornografiska bilder på det här sättet?
– Att det är grovpornografiska bilder kan man nog säga utan att överdriva. Det är inte straffbart att skicka sådana här bilder om mottagaren vill ha den här typen av bilder.

Du menar att den här kvinnan egentligen bett om att få dessa bilder?
– Det sade jag inte. Vi har en person som delgivits misstanke för att ha skickat sådana här bilder till den här kvinnan, och som medgett att han har skickat dem.

Så hon har bett att få sådana här bilder av honom?
– Han har fått uppfattningen att hon vill ha bilderna, han är hörd i flera omgångar, jag kan inte dra alla detaljer från de förhören.

Finns det någon koppling mellan den anmälde polisen och den som har skickat bilderna?
– Jag har gjort allt vad jag har kunnat för att se om det möjligen kan finna någon koppling däremellan, för det är det som det här hänger på, nämligen om de här två individerna har haft någon som helst inbördes kontakt, som skulle kunna styrka upp målsägandens påståenden om att det är den här polismannen som ligger bakom det här. Men jag har inte hittat någonting som förenar dem på något sätt.
Ruben Agnarsson
ruben.agnarsson@varldenidag.se

Fotnot: Efter Världen idags intervju med Eje Ekengren anlitades Björn Sällström, chef för Rikskriminalpolisens barnporrenhet, för att ta ställning till om bilderna utgjorde barnpornografi. Ett antal bilder bedömdes då ligga i gränslandet, men enligt Björn Sällström inte att betrakta som barnporr.

I Guds närhet skapas en innerlig längtan efter att bli mer lik Jesus Kristus.

Ledarkrönika I församlingsgemenskapen sker tillväxt och fruktbärande i våra liv. För att detta ska ske är... torsdag 28/1 00:30

Därför vaccinerar inte Israel de palestinska araberna

Israelkommentar Israels framgångsrika vaccinations­kampanj mot corona­viruset har fått stor uppmärksamhet världen... torsdag 28/1 00:20