Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss, att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon, stor är din trofasthet.
Klagovisorna 3:22-23

Världen idag

EFK-pastorer ogillar Sea-utträde

Som Världen idag nyligen berättat har Evangeliska Frikyrkan (EFK) valt att lämna Svenska evangeliska alliansen (Sea). Men beslutet upprör en rad pastorer inom EFK som oroas över att det är en signal om att det frikyrkliga samfundet vill tona ned rörelsens teologiska grund.

Nyheter · Publicerad 21:00, 28 feb 2022

I en debattartikel i Dagen undertecknad av 21 pastorer inom EFK riktar man skarp kritik mot samfundsledningens beslut att lämna Sea. Bland pastorerna finns bland annat Stefan Swärd, David Duveskog, Hans Jansson, Anders Blåberg, Kim Brynte och Christer Roshamn.

”Seas tydliga profil har gjort att man har kunnat driva frågor med större bredd och kraft än andra ekumeniska organ, som Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet, som inte har en gemensam evangelikal grund”, skriver pastorerna.

De är oroliga för att det bakom EFK:s offentliga markering mot den evangeliska alliansen ”finns en stark strömning inom samfundet att tona ned den teologiska grund som EFK från början byggt på och som stämmer väl överens med vad Sea står för”.

Sea står upp för bibeltro och är en nödvändig motkraft mot liberalisering och urvattning av evangelikal teologi och står också upp för en klassisk kristen hållning i äktenskaps- och sexualfrågor, menar pastorerna.

”Vi anser att EFK:s styrelse bör riva upp beslutet att lämna Sea, man ska göra om och göra rätt. Vi vill också uppmana lokala EFK-församlingar att sluta upp bakom Sea och bli partner i organisationen”, skriver man.

I ett debattsvar menar samfundsledningen att beslutet att lämna alliansen var rätt och hävdar att Sea inte ”är en samlad röst för den evangelikala kristenheten i Sverige”.

”Att vi slutar som nätverkspartner har … inget att göra med äktenskapssyn eller någon annan av deras kärnfrågor”, skriver man.