Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

Domstol: Abortlag diskriminerar ej Downs-personer

Att den brittiska abortlagen tillåter abort efter graviditetsvecka 24 i de fall då ett foster visar sig ha Downs syndrom är inte diskriminerande. Det slog en domstol fast på torsdagen.

Beslutet möts av besvikelse hos den kvinna, med Downs syndrom, som stämt staten.

Nyheter · Publicerad 16:50, 4 okt 2021

Beslutet fattades av två domare vid High Court, som är den högsta domstolen för civilprocesser i England och Wales. Det togs emot med stor besvikelse av en av de kvinnor som stämt staten utifrån den brittiska abortlagstiftningen.

– Vi diskrimineras varje dag i skolorna, på arbetsplatserna och i samhället. Och nu, tack vare detta beslut, har domarna slagit fast att vi ska diskrimineras också i livmodern, sade 26-åriga Heidi Crowter, som har Downs syndrom, enligt BBC.

Heidi Crowter sade att hon skulle försöka att överklaga domen.

I England, Wales och Skottland Scotland råder i praktiken fri abort till vecka 24, medan det för ännu senare abort krävs att två läkare har gett sitt medgivande. År 2019 skedde 275 aborter efter 24:e veckan, varav 26 gällde foster med Downs syndrom.

Ett tillstånd för abort efter vecka 24 kan till exempel ges ”om det finns en ansenlig risk för att barnet, om det föds, skulle ha sådana fysiska eller mentala missbildningar att det vore allvarligt handikappat”.

Det är just denna skrivning av lagen som Heidi Crowter och ytterligare två personer beskrev som diskriminerande i sin stämningsansökan. En av dem är Máire Lea-Wilson, vars ene son har Downs syndrom.

– Hur många kromosomer man har borde inte spela någon roll för jämlikheten, sade hon efter domslutet, uppger BBC.

Hon, Heidi Crowter och ytterligare en person hävdade att lagen bryter mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter på en rad punkter.

Domarna avfärdade samtliga invändningar, pekade på att Europadomstolen för mänskliga rättigheter ger Europarådets medlemsländer rätt att besluta om sina egna abortlagar, och tillade att det snarare är politikernas än rättens uppgift att ändra lagarna.

Hur många kromosomer man har borde inte spela någon roll för jämlikheten.

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

LRF: Minska vildsvinsstammen med 90 procent

Djur. Minska vildsvinsstammen med 270 000 djur till 30 000. Det begär Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och... torsdag 28/9 22:00

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00