Nyheter

Dödshot inget hinder för ny utvisning av konvertit

Bröderna Ali och Abolfazl kom till Sverige för fyra år sedan. Här kom de i kontakt med kristen tro och lät löpa sig. Foto: Skandinaviska Människorättsjuristerna
Bröderna Ali och Abolfazl kom till Sverige för fyra år sedan. Här kom de i kontakt med kristen tro och lät löpa sig. Foto: Skandinaviska Människorättsjuristerna
Bröderna Ali och Abolfazl Foto: Skandinaviska Människorättsjuristerna
Bröderna Ali och Abolfazl Foto: Skandinaviska Människorättsjuristerna
Ruth Nordström Foto: Derry Philip
Ruth Nordström Foto: Derry Philip
Bröderna Ali och Abolfazl Foto: Privat
Bröderna Ali och Abolfazl Foto: Privat
Bröderna Abolfazl och Ali Foto: Privat
Bröderna Abolfazl och Ali Foto: Privat

Bröderna Abolfazl och Ali kom till Sverige från Afghanistan 2015. Båda har konverterat från islam, men Migrationsverket bedömer bara Alis konversion som genuin och vill utvisa Abolfazl. Detta trots att han utsatts för dödshot. Nu väntar han på beslut från FN:s tortyrkommitté.

Publicerad Uppdaterad

Afghanistan dödar oss med pistoler, men Sverige dödar oss med pennan.

Abolfazl

Skandinaviska människo­rätts­juristerna (SHRL) har tagit sig an Abolfazls fall och riktat klagomål till FN:s tortyrkommitté. I mars stoppade FN utvisningen och ställde ett antal frågor till den svenska regeringen. I förra veckan kom svaret från Utrikes­departe­mentet – som går på Migrations­verkets linje om utvisning.

Men det största problemet för Abolfazl är att släktingar i Afghanistan ska ha fått kännedom om hans kristna tro via sociala medier.

– De betraktar honom redan som avfällig. En individ som är nära knuten till Abolfazls familj har utsatt honom för ett konkret, personligt dödshot och det har Migrations­verket inte tagit hänsyn till, förklarar Ruth Nordström vid SHRL.

Den 9 oktober 2018 skickade hon ett yttrande till Migrations­domstolen i Stockholm och bifogade skärmdumpar från Instagram, där personen ska ha skrivit: ”Jag kommer ta dig och döda dig på varje plats jag ser dig. Du är kafir, en som förnekar sanningen.”

– Migrationsdomstolen ansåg att detta bara är tillägg och stöd för det som redan behandlats i hans grundärende, och det ansågs inte som ett hinder för verkställighet av utvisningsbeslutet. I klagomålet till FN anförde jag att jag ansåg att detta stred mot FN:s tortyrkonvention.

Abolfazl och Ali kom till Sverige tillsammans med sina föräldrar för fyra år sedan. Här kom de i kontakt med kristen tro och båda döpte sig 2017 i Pajala pingst­kyrka.

Bland bevisen på Abolfazls konversion fanns både intyg från församlingsmedlemmar och vittnesförhör med pastorn. Men Migrations­verket bedömde ändå att hans konvertering inte hade sin grund i en genuin personlig övertygelse.

Ruth Nordström citerar ur verkets förhörsprotokoll, där handläggaren säger: ”Du upplever kärlek och glädje sedan du konverterade, men har inte utvecklat vad kristendomen betyder för dig.” Abolfazl fick bland annat frågan varför han valt att bli just protestant. Han förväntades också förklara vad protestantismen innebär.

– De ställde jättesvåra frågor som jag inte kunde svara på. Jag var 18 år och hade bara varit kristen i ett år, säger Abolfazl till Världen idag.

I januari 2018 avslog Migrations­domstolen i Luleå ett överklagande av Migrations­verkets utvisningsbeslut. Nämndemännen var eniga, medan domaren Anna Hjärtberg Wernqvist, domstolens enda jurist, hade en skiljaktig mening. Hon ville bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i tre år, flyktingstatusförklaring och resedokument.

”Jag anser att de oklarheter som finns kvar i A:s redogörelse har karaktären av rena bibelkunskapsluckor och inte är sådana att det finns anledning att ifrågasätta genuiniteten i hans religiösa övertygelse”, skrev hon i domen.

Hjärtberg Wernqvist ansåg också att Abolfazl hade så mycket kunskaper om kristendomen som kunde krävas av en person med hans bakgrund och utbildningsnivå.

– Detta har vi sagt så många gånger i konvertitutredningar. Migrations­verket är skyldigt att titta på ålder, bakgrund och utbildningsnivå, säger Ruth Nordström.

Hon har också framfört att Abolfazl kommer att utsättas för dödsstraff eller tortyr om han utvisas.

– Migrationsverket tror inte att han kommer att leva som kristen i Afghanistan. Därmed har de indirekt sagt att han måste dölja sin tro i hemlandet.

I dag bor Abolfazl i Uppsala och går både till pingstkyrkan och till Furuhöjdskyrkan i Alunda. Han är också målvakt i ett fotbollslag, men i väntan på FN:s beslut orkar han inte göra så mycket.

– Jag vet inte vad som händer i framtiden. Jag känner många som inte har fått uppehållstillstånd. De får inte jobba eller gå i skolan, säger han, och fortsätter:

– Afghanistan dödar oss med pistoler, men Sverige dödar oss med pennan.

Världen idag har varit i kontakt med Migrations­verket och frågat hur myndigheten motiverar en utvisning i det här fallet, med tanke på det dödshot som riktats mot Abolfazl.

”Med hänsyn till att dina frågor rör frågor som ska prövas, får vi be om att återkomma när vi har fattat beslut”, svarar Irene Sokolow på Migrations­verkets presstjänst.

Powered by Labrador CMS