Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Dödsfall nära vaccination redovisas som ”ovaccinerade”

I coronastatistiken över ovaccinerade ingår även vaccinerade som fått en spruta, och i vissa fall två sprutor, mot covid-19. Personer som insjuknar eller dör strax efter vaccination redovisas nämligen som ovaccinerade. När detta förhållande uppmärksammades vid en pressträff nyligen blev Folkhälsomyndighetens representant svarslös.

Nyheter · Publicerad 13:00, 10 feb 2022

Kan Folkhälsomyndighetens statistik över smitta, allvarlig sjukdom och död med covid-19 ha gett en missvisande bild av förhållandet mellan ovaccinerade och vaccinerade?

Vid pressträffen den 27 januari uppmärksammades den definition av begreppet ”ovaccinerad” som används i Folkhälsomyndighetens statistik. Enligt denna räknas alla som enbart tagit en dos vaccin mot covid-19 som ovaccinerade. De personer som tar en andra dos fortsätter att räknas som ovaccinerade fram till två veckor efter andra sprutan.

Gruppen ”ovaccinerade” inne­håller alltså, förutom de som inte tagit något vaccin alls, även personer som fått både en och två doser, framhöll journalisten Per Shapiro på Folkets Radio under presskonferensen.

Förhållandet bekräftas av Folkhälsomyndigheten när Världen idag kontaktar dem.

– Detta eftersom full effekt av vaccinet förväntas först 14 dagar från dos 2, svarar myndigheten i ett mejl.

Statistiken över givna doser (dos ett, två och tre) räknas däremot från det datum vaccinet gavs, förklarar FHM.

Konsekvensen av detta sätt att räkna är att det ser ut att gå sämre för de ovaccinerade än vad som egentligen är fallet, menade Per Shapiro, som tidigare arbetat för bland andra SVT:s Uppdrag granskning och Sveriges Radios Kaliber. Siffrorna har dessutom legat till grund för ”diskriminerande åtgärder” mot de ovaccinerade, sade han.

– När tänker ni sluta grumla den verkliga kontrollgruppen och redovisa hur det faktiskt har gått för de icke-vaccinerade jämfört med de övriga? undrade Shapiro.

På detta hade avdelningschefen Britta Björkholm svårt att svara.

– Jag vet inte riktigt vad jag ska svara. Vi har väldigt mycket data, väldigt mycket siffror. Vi följer upp på många olika sätt. Vi tycker att vi redovisar och vi lämnar ut siffror och data utav de vi har, så jag vet helt enkelt inte vad jag ska svara, utan jag tycker att vi är transparenta och redovisar det som är relevant, sade hon.

Till Världen idag säger Folkhälsomyndigheten vidare:

– I de data vi analyserar syns tydligt att den vaccinerade gruppen har lägre antal intensivvårdade fall och avlidna fall per 100 000 invånare jämfört med den grupp som vi kallar ovaccinerade. Detta samband syns än tydligare när man delar in i grupperna ”ingen dos vaccin”, ”vaccinerad med en dos” och ”vaccinerad med 2 eller fler doser”.

I Socialstyrelsens statistik över vård för covid-19, med respektive utan intensivvård, räknas patienter som ovaccinerade fram till 21 dagar efter första dosen. De som insjuknar efter de 21 dagarna tas inte med i statistiken alls, förrän 14 dagar efter en eventuell andra dos.

– Skälet till att de inte redovisas är att resultaten för gruppen skulle vara svårtolkade. Det beror i sin tur dels på att gruppen är väldigt liten så det blir statistiskt osäkert, dels på att gruppen inte är renodlad, svarar Henrik Nordin, statistiksamordnare på Socialstyrelsen i ett mejl till Världen idag.

I en debattartikel i Nya Dagbladet länkar Per Shapiro till en engelsk studie som inte bortser från de första veckorna efter vaccinationen. När dessa veckor räknas med i gruppen vaccinerade visar studiens diagram i stället en ”puckel” av dödsfall som uppkommer strax efter vaccination, alltså under den tidsperiod då sådana fall redovisas som ”ovaccinerade” av bland andra Folkhälsomyndigheten.

”Forskning och klinisk erfarenhet tyder på att de sköraste av de vaccinerade har en förhöjd risk att få svår covid och andra infektioner just under den här kritiska perioden direkt efter vaccination”, skriver Shapiro.

Studien har dock ännu inte genomgått någon så kallad referentgranskning (peer review).

Sedan tidigare är det också känt att de biverkningar som ibland följer av vaccination oftast sker i direkt eller nära anslutning till vaccinationstillfället.

Magnus Gisslén, överläkare och professor i infektionssjukdomar, håller inte med om kritiken mot Folkhälsomyndighetens sätt att redovisa sjukdom och död för olika grupper.

– En stor mängd vetenskapliga studier visar övertygande bevis för att vaccination har en mycket stor effekt när det gäller att förebygga allvarlig sjukdom och död vid covid-19. Detta stöds också av entydig statistik från hela världen och i stort sett eniga oberoende experter och forskare, uppger han för Världen idag i ett mejl.

Jag tycker att vi är transparenta och redovisar det som är relevant.

Låt oss be om den helige Andes gåvor och kraft

Ledare Vi har nyligen firat pingst, och traditionellt har detta varit en konferenshelg i Sveriges... torsdag 1/6 00:10

Guds kraft okänd för många

Ledare TV4:s succéserie ”Det okända” sändes i 25 säsonger mellan 2004 och 2019. Temat för serien var... torsdag 1/6 00:00