Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, den som vinner själar är vis.
Ordspråksboken 11:30

Världen idag

DO-beslut gällande ”hen-tvång” på skola anmäls nu till JO

Ett statligt tvång gällande att använda begreppet ”hen” om en person som ser sig som ”ickebinär” strider mot den grundlagsstadgade åsiktsfriheten. Det anser gruppen Academic Rights Watch. Gruppen har därför anmält Diskrimineringsombudsmannen (DO) till Justitieombudsmannen (JO).

Nyheter · Publicerad 07:00, 3 mar 2022

150 000 kronor ska den elev som en lärare inte ville kalla för ”hen” få i ”diskrimineringsersättning” av skolan, meddelade DO nyligen.

Fallet och beslutet, som Världen idag berättat om vid flera tillfällen, har väckt stor uppmärksamhet. Nu väljer gruppen Academic Rights Watch (ARW) att anmäla myndigheten till JO.

Det allmänna, alltså staten, får inte tvinga någon att delta i en politisk eller religiös meningsyttring, skriver ARW på sin webbplats och hänvisar till grundlagen. Gruppen menar att det är tydligt att uttrycket hen är politiskt laddat och omstritt.

”Slutsatsen blir att ett från det allmänna utgående krav på användande av ’hen’ … innebär ett statligt tvång att delta i en politisk meningsyttring till förmån för en omstridd politik vars syfte delvis är att ifrågasätta uppdelningen av kön i man och kvinna”, skriver ARW och hänvisar till en forskningsrapport som kom ut 2018 från Lunds universitet.

Rapporten visar att ju mer högerorienterad politisk inställning en person har, desto mer negativ är personen till användning av begreppet hen.

ARW framhåller också att en tvåkönsuppdelning ”är fundamental i vissa religiösa sammanhang” och ett krav att använda hen därmed också innebär ”en påtvingad meningsyttring i förhållande till vissa religiösa uppfattningar”.

Gruppen anser att DO:s beslut står i strid med grundlagen och eftersom det kan antas få en prejudicerande roll vill man att ärendet nu prövas av JO.

Många andra har också reagerat starkt på DO:s bedömning.

”Att straffa människor för vad de inte säger är att öppna dörren till en helt ny nivå av diskursiv tyranni”, skrev till exempel Adam Cwejman på Göteborgs-Postens ledarsida efter DO:s beslut.

Krav på användande av ’hen’ … innebär ett statligt tvång att delta i en politisk meningsyttring till förmån för en omstridd politik ...

Stoppa alla svenska skattepengar som göder det palestinska hatet

Gästledare Itamar Marcus, grundaren av organisationen Palestinian Media Watch, som granskar det som sägs i... tisdag 21/3 00:10

Mycket snack och lite verkstad tycker SLU-forskaren

Yrkesfiske. ”Bara ord och ingen handling”, det är SLU-forskaren Sven Gunnar Lunneryds krassa sammanfattning av... tisdag 21/3 14:50

Ta emot Guds vapenrustning

Bönekrönika Gud är alltid och alltigenom god. Djävulen är alltid och alltigenom ond. Jesus kom för att vi... tisdag 21/3 00:00