Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Dementa kan få dödshjälp i Nederländerna. (Bilden är från ett annat sammanhang.) Foto: Claudio Bresciani/TT

Dementa kan dödas även om de gör motstånd

En dement 74-åring i Nederländerna hölls fast av sina anhöriga när läkaren avslutade hennes liv. Kvinnan hade tidigare sagt ja till dödshjälp, men ska alltså ha gjort motstånd när den dödliga sprutan skulle ges.

Nu ändrar Högsta domstolen i Nederländerna lagen så att det är fritt fram för läkare att agera på detta sätt.

Nyheter · Publicerad 20:00, 26 apr 2020

Världen idag har tidigare rapporterat om den 74-åriga dementa kvinna i Neder­länderna som hölls fast av sin make och dotter medan en läkare gav henne en dödlig injektion. Kvinnan hade fyra år före sin död, efter att hon diagnostiserats med Alzheimers, sagt att hon ville ha dödshjälp innan hon hamnade på ett vårdhem.

Hon ska därefter ha varit inkonsekvent i sina utsagor: Vissa dagar ska hon ha sagt att hon ville dö, men andra dagar ska hon ha sagt att hon ville leva.

Dagen då dödshjälpen skulle genomföras uppges kvinnan, ovetande, ha fått ett lugnande/sövande medel i sitt kaffe och förlorat medvetandet. Men när sprutan skulle ges vaknade alltså kvinnan och gjorde motstånd. Hennes liv avslutades dock ändå.

Att kvinnan inte behövde bekräfta en önskan att dö vid själva dödshjälpstillfället ledde till att läkaren ställdes inför rätta, men i höstas frikände domstolen läkaren och menade att hon hade agerat korrekt.

Nu meddelar landets Högsta domstol att lagen ändras så att läkare kan avsluta demenssjuka patienters liv utan deras medgivande vid dödstillfället, uppger BBC. Det räcker alltså med att patienten tidigare meddelat att han eller hon önskar dödshjälp.

I Nederländerna kan man även få dödshjälp vid psykiska besvär. Världen idag har tidigare berättat om en 29-årig kvinna som beviljades läkarassisterat självmord för bland annat ångest och depression.

Även barn kan beviljas dödshjälp i landet.

Dödshjälp i Nederländerna 2019

• 6 092 personer fick dödshjälp i Nederländerna förra året. Ifall man räknar in personer som beviljades assisterat självmord och i någon mån själv intog det dödliga medlet är siffran 6 361.

• En majoritiet av fallen fick dödshjälp på grund av cancer.

• 162 personer fick dödshjälp på grund av demens. 160 av dessa var i den inledande fasen av sjukdomen.

• 68 personer fick dödshjälp på grund av psykiatriska diagnoser.

• Ungefär en tredjedel av dem som fick dödshjälp var 70–80 år. En fjärdedel var 80–90 år. Men även hundratals personer under 60 år fick dödshjälp. Bland dem som var under 30 år var siffran 15.

Källa: Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10