Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Deadline för psalmförslag till Svenska kyrkan närmar sig

Till och med på nyårsafton finns fortfarande möjlighet att bidra med förslag på nya psalmer till Svenska kyrkans nästa utgåva av Den svenska psalmboken.

Under drygt ett år har samfundet hittills fått ta emot över fyra tusen förslag.

Nyheter · Publicerad 14:00, 18 dec 2022

Svenska kyrkan konstaterar i ett pressmeddelande att det, sedan den digitala brevlådan för psalmförslag öppnade den 1 november 2021, har inkommit 4 247 förslag.

Möjligheten att skicka in förslag, i form av text och noter, har varit öppen för alla och envar, inte bara samfundets egna medlemmar, och det går alltså fortfarande att skicka in bidrag till och med årsskiftet, då tiden går ut.

– Det är glädjande att intresset varit så stort. Det speglar psalmbokens betydelse både som bärande element i gudstjänsten och som ett kulturarv många har en speciell relation till, säger Ann-Katrin Bosbach, som är projektledare för arbetet med att revidera psalmboken.

I slutänden handlar det kanske, enligt kyrkans egen uppskattning, om cirka 100 nya psalmer som kan komma att få plats i den nya reviderade psalmboken, samtidigt som ungefär lika många gamla psalmer sorteras bort.

Nästa steg i processen är ett antal urvalsgrupper, som utgörs av en kombination av kyrkomusiker, präster, diakoner, körsångare med flera, ska sålla de tusentals bidragen efter att upphovspersonerna anonymiserats och psalmerna kategoriserats.

Grupperna ska då välja ut runt 300 stycken psalmer som sedan ska provsjungas av församlingar runt om i landet under 2025, är det tänkt.

–  Vi hoppas att det ska finnas många guldkorn i det material som nu samlats in. Men utifrån de önskemål som finns i uppdraget om specifika kategorier av psalmer utgår vi från att vi också kommer att göra riktade beställningar, säger Bosbach.

Arbetet med att revidera den nuvarande psalmboken, som kom ut 1986, påbörjades efter beslut i kyrkomötet 2016 och 2018. Den nya reviderade psalmboken beräknas kunna tas i bruk omkring år 2030.

Så går du till väga

• Insamlingen av nya psalmer startade 1 december 2021 och pågår till och med 31 december 2022.

• Ett förslag skickas in digitalt via Svenska kyrkans wepplats, antingen som en pdf-fil eller som en jpeg-fil.

• Text och noter ska vara skrivna tillsammans och ljudfiler tas inte emot.

• Du kan både föreslå en psalm du själv har upphovsrätt till och en psalm där någon annan äger upphovsrätten.

• Mer information finns på Svenska kyrkans webbplats.

Konfirmander önskar tydlig undervisning om kristen tro

Svenska kyrkan. Konfirmander önskar tydlig undervisning om Gud och Jesus. Inom Svenska kyrkan tolkar man detta som... söndag 28/5 19:00

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00