Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Familjen Hammarnejd, här med pappa Mischa och barnen Simon och Andrea, anser att man lär sig bäst i en hemmiljö. Klassrummet kan till exempel vara naturen. Foto: Privat

De flyr den nya skollagen

När den nya skollagen träder i kraft i höst innebär det i princip ett förbud mot hemundervisning. Flera svenska familjer har redan valt att lämna landet.- Man vill inte sluta med något som man upplever ger barnen så oerhört mycket, säger Jonas Himmelstrand, ordförande för hem­undervisningsorganisationen Rohus.

Nyheter · Publicerad 08:00, 13 jul 2011

Enligt Rohus har hittills minst ett tiotal hemundervisande familjer det senaste året valt att lämna landet för att de bötfälls, ifrågasätts och motarbetas av myndigheter. Den nya skollagen, som gäller från höstterminen, tydliggör att det ska krävas ”synnerliga skäl” för att få tillstånd att hemundervisa, och att ”religiösa eller filosofiska skäl” inte ska tillåtas. Detta tolkas av de flesta som ett förbud, och Jonas Himmelstrand är besviken på utvecklingen.
– Det vi betonade i vår remiss, men som man verkar ha ignorerat, är att man inte hemundervisar för att man ogillar läroplanen eller utifrån en ideologi. Det handlar om att man tänker annorlunda pedagogiskt, säger han och tillägger att det i höst kommer besked om huruvida det svenska förbudet är förenligt med EU:s regler.
Sverige och Tyskland är de enda länder som förbjudit hemundervisning.

Tester och jämförelser som gjorts, visar att hemundervisade barn når lika högt eller högre i kunskapsinlärning jämfört med barn i vanliga skolan, och att de utvecklas väl socialt. Enligt Jonas Himmelstrand kontrolleras hemundervisade barn oftare än andra, vilket gör att det vare sig finns intresse eller möjlighet att frångå de kriterier läroplanen ställer upp.
Hammarnejds är en av de familjer som förra året valde att flytta till Åland för att få fortsätta med hemundervisning. Ekonomiskt har det fungerat, eftersom Christina Hammarnejd hittills har kunnat pendla mellan den nya bostaden och arbetet i Sverige.
– Vi kände att vi inte skulle orka fajtas med kommun och skola. Samtidigt visste vi att det här är något som vi verkligen vill göra, berättar pappa Mischa, som ansvarar för undervisningen av barnen Simon, 12 och Andrea, 9.
Han menar att hem­undervisningen betyder långt mer än strikt kunskaps­inlärning.
– Det har homogeniserat hela vår familj. Det fungerar bra dygnet runt, livet blir fantastiskt när man slipper jäkt och stress och att allt måste vara inrutat efter klockan.

Tanken med hemundervisning är inte att ta hem svarta tavlan och en kateder, snarare ska man lära genom livet och det man möter i vardagen.
– I Sverige mötte jag och min fru motstånd från myndigheter och människor runt oss ifrågasatte vårt val, eftersom man ser barnens utbildning som statens eller kommunens ansvar.
– Här på Åland tänker man mer som vi, att det är föräldrarnas ansvar, säger Mischa Hammarnejd.

Carola får en egen tv-serie

Julfirande. På första advent är det premiär för Carola Häggkvists första egna tv-serie, Carolas advent. Nu avslöjas hälften av gästartisterna. – Idén kommer från... torsdag 17/10 15:45

Högtiderna ger chans att utforska vårt ursprung

Israelkommentar Analys. De flesta av oss är ganska ovetande om högtiderna som pågår i Israel i dagarna. Man kan prata med allt­ifrån pastorer och teologistuderande till... onsdag 16/10 00:00