På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Familjen Hammarnejd, här med pappa Mischa och barnen Simon och Andrea, anser att man lär sig bäst i en hemmiljö. Klassrummet kan till exempel vara naturen. Foto: Privat

De flyr den nya skollagen

När den nya skollagen träder i kraft i höst innebär det i princip ett förbud mot hemundervisning. Flera svenska familjer har redan valt att lämna landet.- Man vill inte sluta med något som man upplever ger barnen så oerhört mycket, säger Jonas Himmelstrand, ordförande för hem­undervisningsorganisationen Rohus.

Nyheter · Publicerad 08:00, 13 jul 2011

Enligt Rohus har hittills minst ett tiotal hemundervisande familjer det senaste året valt att lämna landet för att de bötfälls, ifrågasätts och motarbetas av myndigheter. Den nya skollagen, som gäller från höstterminen, tydliggör att det ska krävas ”synnerliga skäl” för att få tillstånd att hemundervisa, och att ”religiösa eller filosofiska skäl” inte ska tillåtas. Detta tolkas av de flesta som ett förbud, och Jonas Himmelstrand är besviken på utvecklingen.
– Det vi betonade i vår remiss, men som man verkar ha ignorerat, är att man inte hemundervisar för att man ogillar läroplanen eller utifrån en ideologi. Det handlar om att man tänker annorlunda pedagogiskt, säger han och tillägger att det i höst kommer besked om huruvida det svenska förbudet är förenligt med EU:s regler.
Sverige och Tyskland är de enda länder som förbjudit hemundervisning.

Tester och jämförelser som gjorts, visar att hemundervisade barn når lika högt eller högre i kunskapsinlärning jämfört med barn i vanliga skolan, och att de utvecklas väl socialt. Enligt Jonas Himmelstrand kontrolleras hemundervisade barn oftare än andra, vilket gör att det vare sig finns intresse eller möjlighet att frångå de kriterier läroplanen ställer upp.
Hammarnejds är en av de familjer som förra året valde att flytta till Åland för att få fortsätta med hemundervisning. Ekonomiskt har det fungerat, eftersom Christina Hammarnejd hittills har kunnat pendla mellan den nya bostaden och arbetet i Sverige.
– Vi kände att vi inte skulle orka fajtas med kommun och skola. Samtidigt visste vi att det här är något som vi verkligen vill göra, berättar pappa Mischa, som ansvarar för undervisningen av barnen Simon, 12 och Andrea, 9.
Han menar att hem­undervisningen betyder långt mer än strikt kunskaps­inlärning.
– Det har homogeniserat hela vår familj. Det fungerar bra dygnet runt, livet blir fantastiskt när man slipper jäkt och stress och att allt måste vara inrutat efter klockan.

Tanken med hemundervisning är inte att ta hem svarta tavlan och en kateder, snarare ska man lära genom livet och det man möter i vardagen.
– I Sverige mötte jag och min fru motstånd från myndigheter och människor runt oss ifrågasatte vårt val, eftersom man ser barnens utbildning som statens eller kommunens ansvar.
– Här på Åland tänker man mer som vi, att det är föräldrarnas ansvar, säger Mischa Hammarnejd.

Skadligt när Försäkringskassan och 1177 manipulerar språket

Ledare 1177 Vårdguiden är ”invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården” och drivs... onsdag 12/5 00:10

Israelambassadör: Vänstern bidrar till judehatet

Antisemitism. Både det importerade hatet från Mellanöstern och den tradition av hat, uppvigling och fientlighet... torsdag 13/5 09:00

Senaste nytt

    Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

    Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier