Din rättfärdighet når upp till himlen, Gud, du har gjort stora ting. Gud, vem är som du?
Psaltaren 71:19

Världen idag

Efter att Nya Zeeland legaliserat dödshjälp för två månader sedan visar det sig nu också att covid-19-patienter kan komma att bli beviljade rätt till dödshjälp alternativt assisterat självmord av läkare. Foto: Daniel Cole/AP/TT

Coronasjuka kan komma att få dödshjälp i Nya Zeeland

Nya Zeelands hälsomyndighet kan inte utesluta att covid-19-patienter kan komma att få dödshjälp eller hjälp till självmord av läkare. Parlamentsledamoten Simon O’Connor menar att detta är ett bevis på att landets nya dödshjälpslag innehåller allvarliga brister.

Nyheter · Publicerad 17:32, 7 jan 2022

Den nya lagen, som heter End of Life Choice Act och förkortas EOLCA, trädde i kraft den 9 november förra året. Den ger dels möjlighet till läkarassisterat självmord, dels till eutanasi, som på svenska även kallas dödshjälp, och som innebär att läkaren avlivar patienten enligt patientens i förväg uttryckta önskan.

I november skrev också organisationen #DefendNZ, som är kritiska till den nya lagen, ett brev till Nya Zeelands hälsomyndighet med frågor relaterade till lagen. Och i ett pressmeddelande uppger nu kampanjen att de har fått svar som visar att covid-19-patienter kan komma att bli föremål för tillämpande av lagen.

På frågan om en sjukhusinlagd och allvarligt sjuk patient med covid-19 skulle kunna kvalificera sig för assisterat självmord eller eutanasi under den nya lagen, i det fall att en läkare bedömer att personen har mindre än ett halvår kvar att leva, svarar nämligen myndigheten att en person med covid-19 i vissa fall kan tänkas kvalificera sig för så kallat assisterat döende.

Myndigheten påpekar samtidigt att krav som ställs för att bli beviljad assisterat döende är att patienten måste ha en obotlig sjukdom som sannolikt kommer att avsluta vederbörandes liv inom sex månader, där bedömningen ska göras dels av en vårdande läkare, dels av en oberoende läkare.

”En obotlig sjukdom är för det mesta en sjukdom med ett utdraget förlopp där behandling inte är effektiv”, skriver hälsomyndigheten, vilket enligt #DefendNZ tycks antyda att begreppet i fråga är subjektivt och öppet för tolkning.

– I ljuset av denna vaga tolkning är det rimligt att framföra att covid-19 skulle kunna klassas som en ”obotlig sjukdom” beroende på patientens prognos och de vårdande och den oberoende läkarnas bedömning, säger #DefendNZ:s talesperson Henoch Kloosterboer.

Den nyzeeländske parlamentsledamoten Simon O’Connor beskriver dödshjälpslagens ordalydelse som medvetet allmänt hållen och tolkningsbar, på ett sätt som han menar överlåter alldeles för mycket till läkarens bedömning.

Detta tycker han nu också blir än mer tydligt i och med hälsomyndighetens svar angående covid-19-patienter.

– Som jag ser det är det bara ett lägligt bevis på hur dåligt utformad lagen är, säger O’Connor.

#DefendNZ uppmanar nu hälsomyndigheten att se till att dödshjälpslagen EOLCA inte ska kunna användas för att erbjuda assisterat självmord eller eutanasi till covid-19-patienter i Nya Zeeland.

Som jag ser det är det bara ett lägligt bevis på hur dåligt utformad lagen är.

När föräldrarnas betydelse erkänns kan skolan bli bättre

Ledare För några decennier sedan hade det varit otänkbart att grovt våld, allvarliga trakasserier och... torsdag 27/1 00:10

Planen som skapar en palestinsk stat utan att följa några avtal

Israelkommentar Oslo-avtalen var de fredsavtal som Israel och PLO slöt under 1990-talet, vilka ledde fram till... torsdag 27/1 00:10

Flytande könsidentitet uppmuntras på förskolor

Barn. Normkritisk litteratur rekommenderas, biologisk fakta tonas ned och ord som ”flickor” och ”pojkar”... torsdag 27/1 11:50

Ebba Busch mötte Bränsleupproret

Energipolitik. KD meddelade nyligen att partiet vill sänka reduktionsplikten för diesel så att dieselpriserna blir... torsdag 27/1 09:00

Jesus är hoppet självt

Inför söndag En Trisslott. Hoppas, hoppas … neeej, det blev bara två ”en miljon”! Jag hade ju behövt tre... torsdag 27/1 00:00

Rysslands invasionshot av Ukraina följer ett mönster

Nyhetskommentar Med över 100 000 ryska soldater utplacerade med krigsmateriel längs den ukrainska gränsen sätter... torsdag 27/1 00:00

Rysslands invasionshot av Ukraina följer ett mönster

Nyhetskommentar Med över 100 000 ryska soldater utplacerade med krigsmateriel längs den ukrainska gränsen sätter...
Följ Världen idag i sociala medier