Ert tal ska alltid vara vänligt kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.
Kolosserbrevet 4:6

Världen idag

Ebba Busch Thor stöder den nuvarande abortlagstiftningen men anser att det finns mer att göra för att få ner landets höga aborttal. Foto: Henrik Montgomery / TT

Busch Thor: Vi behöver en nollvision för aborter

Bara några dagar efter att ha blivit intervjuad i Ekots lördagsintervju sticker Ebba Busch Thor ut hakan igen, när det gäller vikten av samvetsfrihet och att få ner antalet aborter.    – Jag anser att vi behöver ha en nollvision och göra mer i abortfrågan. Här har Kristdemokraterna inte lyckats tillräckligt väl de senaste åren, säger hon till Världen idag.

Nyheter · Publicerad 16:45, 17 feb 2015

Samtidigt ger sig Jakob Forssmed, kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesman, in i kampen om partiledarposten. Han är nominerad av parti­distriktet i Sollentuna och skriver i tisdagens Dagens Nyheter att han bland annat vill utveckla familje­politiken och verka för riktade skattesänkningar för grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Det gör att det i dagsläget finns fyra kandidater till att i höst ta över partiledarskapet efter Göran Hägglund: Ebba Busch Thor, Acko Ankarberg, Penilla Gunther och Jakob Forssmed.

I Ekots lördagsintervju sa Ebba Busch Thor att hon nu, liksom tidigare, står bakom svensk abortlagstiftning och inte är ute efter att sänka gränsen, som går vid 22 veckor.

Inte politiker utan läkarprofessionen, sa hon, måste avgöra vid vilken tidpunkt det är möjligt att rädda livet på ett foster.

Däremot vill hon fortsatt se riktlinjer och en problematisering av de situationer då vårdpersonal berättat om stort obehag när sent aborterade foster kippat efter andan eller visat andra livstecken.

– Det jag tycker är orimligt är att fler medarbetare inom vården vittnar om situationer då de upplever att det är upp till dem att avgöra hur de ska agera, utan att det finns något att luta sig mot, säger hon till Världen idag, och menar att man rutinmässigt borde använda sig av Lex Maria i dessa fall.

– Det betyder att man noterar det inträffade och anmäler det som en avvikelse. Det är något som vi gör i alla andra sammanhang inom sjukvården utom här, och det tycker jag inte är rimligt.

Att Ebba Busch Thor står bakom abortlagstiftningen betyder inte att hon är nöjd med Sveriges höga aborttal.

– I en sån här situation finns det två skyddsvärda individer, både kvinnan och fostret, och även om jag står bakom svensk abortlag hindrar det inte mig från att fortsätta att lyfta frågan för att få ner antalet aborter, säger hon till Världen idag.

– Jag anser att vi behöver ha en nollvision och göra mer i abortfrågan. Här har Kristdemokraterna inte lyckats tillräckligt väl de senaste åren.

I likhet med både RFSU och ledande forskare inom kvinno­hälsa efterlyser Ebba Busch Thor förbättrad statistik för att få veta mer om varför kvinnor gör abort.

– Vi behöver också se till att det inte finns onödiga praktiska, ekonomiska eller sociala hinder som avgör att en kvinna väljer att avbryta en graviditet, och se vilka fler stödfunktioner som skulle behövas för att en kvinna skulle känna sig trygg att fullfölja om hon vill det.

Ebba Busch Thor sa i Ekot att hon också står bakom den lag som sedan 2008 ger utländska kvinnor rätt att göra abort i Sverige. Till Världen idag säger hon dock att hon kan tänka sig att verka för en uppföljning av lagen – något som inte skett sedan 2009, trots att vikten av utvärdering påpekas särskilt i propositionen.

– Man kan säga att det alltid är avgörande att man inte slår sig till ro utan har en ödmjukhet och är beredd att följa konsekvenserna av olika beslut. Så är det även kring denna lagstiftning, som är relativt ny, säger hon.

En fråga som ofta kopplas samman med abortfrågan är den om samvetsfrihet för vårdpersonal. Göran Hägglund har varit tydlig med att han inte velat se en reglering i lag av samvetsfrihet, trots att Europarådet efterlyst just det i en resolution. Här markerar Ebba Busch Thor att hon är av en annan mening.

– Den här frågan avfärdas ganska nonchalant i svensk debatt i dag och det är något som jag tycker är oroväckande. Det innebär ju att man avfärdar något som handlar om en av livets svåraste frågor som något bekymmerslöst, säger hon.

– Jag tycker att vi i enlighet med Europakonventionen borde kunna hitta ett sätt att i Sverige införa samvetsfrihet.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Jakob Forssmed (KD) kungjorde i dag sin kandidatur till partiledarposten. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Sann mångfald kräver olika åsikter, SVT!

Ledare Blott Sverige svenska stollerier har! Så skulle man kort kunna kommentera veckans uppmärksammade... lördag 30/5 00:00

Människovärde fick ny ordförande

Abort. Föreningen Människovärde vill verka för ökad respekt för människans okränkbara värde. Nu har man... lördag 30/5 07:00

Människovärdet blir synligt i coronatider

Ledare Debatten om den svenska coronastrategin fortsätter, och lär så göra under lång tid framöver. Något... torsdag 28/5 00:00

En föraktad, en våldsam och en oomvänd lärjunge

I närheten till Jesus blev själviska skatteindrivare, hatiska nationalister och... lördag 30/5 00:00

FN-kommitté stoppade utvisning av dödshotad konvertit

Asyl. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har stoppat utvisningen av den kristne konvertiten Mostafa,... fredag 29/5 20:00

Ivo fick in 3 000 anmälningar – ser allvarliga brister

Corona. Sedan mitten av mars har Ivo fått in omkring 3 000 tecken på risk inom vård och omsorg. Myndigheten... fredag 29/5 16:38

En föraktad, en våldsam och en oomvänd lärjunge

I närheten till Jesus blev själviska skatteindrivare, hatiska nationalister och...

Hur kan jag sluta vara ”den duktiga flickan”?

Familjefrågan. Jag har alltid varit extremt högpresterande och har väldigt höga krav på mig. Jag skulle nog säga...

Socialistiska och liberala förbudskrav tog över svensk skola

Kampen om den svenska skolan (del 4/4). Efter 1990-talets friskolereform återfick Socialdemokraterna makten och inledde en rad samordnade...