Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Bris använder kvinna med hijab i sin reklam – kritiseras

Att marknadsföra Bris (Barnens rätt i samhället) genom tecknade bilder på en kvinna som bär hijab leder till att barn drabbade av hederskultur inte vågar höra av sig. Det menar debattören Faw Azzat som själv varit utsatt för hederskultur.

Nyheter · Publicerad 18:00, 8 feb 2023

”När jag var tonåring hade jag avstått från att ringa om jag sett bilden”, skriver Faw Azzat på debattplats i Expressen.

Bakgrunden är att organisationen Bris nyligen lanserade en kampanj tillsammans med mejerijätten Arla. På Bris hemsida och på mjölkpaket över hela Sverige syns bilder föreställande Brispersonal som svarar i telefon och där en av kuratorerna är iklädd hijab.

Faw Azzat har själv drabbats av hederskultur och är bland annat ambassadör för organisationen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime). Hon är upprörd över Bris val av illustration i kampanjen. Hon påpekar att Bris säkerligen inte menar något illa utan bara vill visa upp mångfald.

”Men då glömmer de en av sina viktigaste målgrupper – barn som drabbas av hedersförtryck”, skriver hon.

”Jag sökte själv stöd hos Bris i ungdomen när jag var utsatt för hedersförtryck. Hade de marknadsfört sina kuratorer som de gör i dag hade det varit direkt avskräckande för mig…”

Hijaben har en direkt koppling till hederskulturen med våld mot kvinnor och underkastelse, skriver Azzat och menar att Bris genom att använda symbolen som en del av sin marknadsföring sänder signaler som normaliserar detta.

Bris har publicerat ett svar på sin hemsida där de menar att kampanjen inte handlar om att signalera mångfald utan visa att ”det finns en bredd av olika personer som jobbar i den nationella stödlinjen för barn” och att de ser det som något positivt ”att verkligheten speglas i organisationen”.

Bris menar att de med samma resonemang inte skulle kunna ha med män i sina kampanjer eftersom män är överrepresenterade avseende övergrepp. Organisationen skriver vidare att ”slöjan varit i fokus för hätska diskussioner under flera år”. 

”Därför tar vi tillfället i akt att påminna om att både barn som vuxna har rätt att fritt tycka och tänka som de vill och att fritt få uttrycka sina olika identiteter.”

Bris svar har i sin tur spätt på kritiken mot organisationen på sociala medier.

”Ni anser alltså att bära slöja, som är ett aktivt val, är samma sak som att vara man?”, skriver till exempel en person på Twitter.

När jag var tonåring hade jag avstått från att ringa om jag sett bilden.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Allt fler produkter kan framkalla allergier

År 2008 var 725 produkter tillgängliga för konsumenter märkta som allergiframkallande. Tolv år... måndag 27/3 05:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10