Herre, upp i himlen räcker din nåd, din trofasthet ända till skyarna.
Psaltaren 36:6

Världen idag

Böneledare: 2022 väntar skörd och en ”vägning” av Guds folk

En fortsatt vägning av Guds församling, ungdomsväckelse och en förberedelse för tider av motstånd. Det är några av de saker som fem svenska böneledare ser framför sig under 2022. Läs vad de svarar i Världen idags enkät och pröva det inför Herren.

Nyheter · Publicerad 10:00, 30 dec 2021

1. Vad tar du med dig från böneåret 2021?

2. Vad upplever du att Anden säger till Sverige inför 2022? / Vad tror du att vi kan förvänta oss inför 2022?

David Ekerbring

1. Jag tar med mig behovet av att vaka och be, att söka Herrens ansikte och närhet, att gå till rätt brunn för att få kraft. Jag tänker också på vårt behov av att vara finstämda med Herrens hjärta och vilja för att inte tro på alla röster och budskap som basuneras ut, liksom vikten av att hålla fruktan borta.

2. Vi behöver enskilt och tillsammans gåvan att skilja mellan andar och avslöja fiendens strategier. Vi behöver hålla skyddsmuren intakt och vi måste ha rena relationer. Vi behöver utrusta de troende inför de tider som ligger framför och som vi går in i, tider av motstånd och skörd, hand i hand.

Magnus Axelsson

1. Under 2021 tror jag att Herren har vägt sin församling i Sverige, han har noga iakttagit och följt oss i vår vandring och våra beslut. Vägningen handlar främst om huruvida vi vandrar i tro och förväntan på Guds löften, om vi sätter honom på första plats i våra liv, eller om vi i fruktan format våra strategier inför framtiden på ett mänskligt sätt, utifrån begränsningar och politisk korrekthet.

Gud har under 2021 manat oss till att vända om till honom. En del har gjort det, andra inte. Året 2021 har också visat hur splittrade vi är i olika frågor, till exempel när det gäller Guds syn på äktenskap och familj och vaccinfrågan.

2. Under 2022 tror jag att vägningen kommer att fortsätta. Det kommer förmodligen att bli fler konflikter i världen och tuffa tider väntar. Mitt i detta kommer det att bli en uppenbar och tydlig skillnad mellan dem som ”har ett sken av gudsfruktan men som inte vill veta av dess kraft” (2 Tim 3:5) och dem som väljer att i förväntan dra sig närmare Herren, sätta sin fulla förtröstan till honom och löftena i hans ord.

Fredric Crona

1. Det har varit en hård kamp bitvis. Men jag upplever ändå att vi som Guds folk står i ett läge där vi får vara med och bana väg för en väckelse i Sverige, än en gång. Ett ord som kommit till mig många gånger under året är Jesaja 43:19: ”Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen.”

2. Ett ord som kommer till mig är från Amos 5:6a: ”Sök Herren så ska ni leva …” Vi kan fylla vår kalender och vårt hjärta med så mycket, både bra och dåligt; vi kan sätta upp olika mål och projekt att sträcka oss mot. Men om allt ska kokas ner till en punkt så är det att söka Herren, som ger liv – och liv i överflöd – både i den personliga vandringen och i församlingen.

Maria Smeds

1. Det som har varit unikt med 2021 är att jag kallats in i lång och hård bönekamp för enskilda personer och har fått se Gud förändra låsta lägen och försona. Jesus­bönen om att vi ska vara ett har också fått bönesvar, vilket jag sett i våra ekumeniska bönehelger i Kiruna/Gällivare­regionen, och även EFS vision för helkyrklighet som samlar Guds folk i nya livgivande konstellationer.

2. I Psaltaren 147:18 står det:Han sänder sitt ord och det frusna smälter. Det lever jag med inför nya året. Detta att brevlåde­missionen konkret delar ut Guds ord till alla brevlådor i Sverige är så profetiskt, och jag ser fram emot att de kommer upp hit nu.

Jag är även förväntansfull inför att Sverige­bönen har känt kallelse upp till norr och håller bönekonferens i Rosvik i mars. Vi behöver stå fasta och rotade i evangeliet som aldrig förr. Herren håller på att smida om oss ”gamm-kristna”, för skördebarnen behöver mogna varma föräldrar genom den helige Andes frukter och eld.

Harry Andersson

1. Jag är väldigt tacksam över det engagemang och den hunger jag har sett i Nationell bön under året som gått. Det har varit inspirerande att se hur människor från olika sammanhang och delar av landet har deltagit.

2. Jag tror att vi står inför en ungdomsväckelse och ett Andens genombrott av oanat slag. Det arbetas starkt för att upprätta böneplattformar, där vi står tillsammans som Guds folk. Som svar på bön tror jag Gud kommer att sända en besökelsetid, som inte skulle hända om vi inte ber.

Ett bibelord som Gud har använt i mitt eget liv är 2 Korinthierbrevet 10: 3–6, om de mäktiga vapen vi har fått att bryta ner tankebyggnader med. Vi behöver fokusera på enheten i Kristi kropp i stället för att sätta våra egna sammanhang och ambitioner före.

Misstänkt båt var i Sverige före Nord Stream-sabotaget

Nord Stream. Den tyska segelbåten Andromeda misstänks ha använts vid sprängningarna av gasledningarna Nord... onsdag 27/9 19:00

När ska polletten trilla ner hos våra teologer och pastorer?

Ledare Tidskriften The Spectator, en brittisk veckotidning med fokus på politik, publicerade förra veckan... onsdag 27/9 00:10

Trefaldighetskyrkan i Arvika utsatt för skadegörelse

Arvika. Trefaldighetskyrkan i Arvika har utsatts för omfattande skadegörelse. Kyrkan är därmed för... onsdag 27/9 16:00

Deltagare brast ut i lovsång när konferens bombhotades

USA. Ett bombhot tvingade en kristen konferens i USA att avbrytas. Deltagarna evakuerades till ett... onsdag 27/9 13:00

Yom Kippur – en medicin mot offermentalitet

Israelkrönika I går (måndag) inföll Yom Kippur i Israel. Under dagen befann jag mig i Tiberias tillsammans med en... onsdag 27/9 00:00